Home > > Matthew Ward — 21. juli 2013

Matthew Ward — 21. juli 2013

Edward Snowden. Virkninger af offentliggørelse af amerikanske regeringsdokumenter, George Zimmerman retssag

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi er glade for at tage fat på spørgsmålene fra mange læsere om to situationer, som også er af interesse for mange andre. Begge involverer USA borgere, og mens det kan synes, at de ikke har nogen forbindelse overhovedet, er disse to meget omtalte spørgsmål ens i forhold til det centrale, og begge er eksempler på store skridt m.h.t. jeres samfunds fremskridt.

Først: Vil Edward Snowdens frigivelse af fortrolige dokumenter føre til større gennemsigtighed af sin regerings aktiviteter eller bare yderligere komplicere spinkle internationale relationer?

Hvis det kan siges, at omdanne jeres verden kræver en primær ingrediens, ville denne ingrediens være sandhed. De energiniveauer, hvori Jorden kredser, baner vejen for, at sandheder kommer frem, men der er ingen specifikke måder, hvorpå det skal ske, fordi der er fleksibilitet i sjælskontrakter.

For at forklare dette forhold, så lad os sige, at du har valgt at tjene en betydelig mængde penge for at afbalancere et liv i desperat fattigdom. Sammen med denne bestemmelse i kontrakten, vælger du faktorer, der bidrager til at nå det, såsom bopælsland, medfødte evner og en tendens til at tænke og handle selvstændigt. Men der er ingen hård og hurtig metode eller kun ét område af bestræbelse, der vil føre til erhvervelse af den livsstil, du vælger.

Uden nogen bevidst erindring om din sjælskontrakt reagerer du blot på ideer, instinkt, intuition, ønsker og samvittighed - din sjæls meddelelser til din bevidsthed, som er afstemt med dit kontraktlige valg - når "passende" muligheder opstår.

Når dette anvendes på personer, I kalder whistle-blowers, er det, hvad Edward Snowden gjorde. Mens han betragtes af nogle som forræder og af andre som helt, diskuterer jeres analytikere hans barndom og ungdom, personlighedstræk og umodenhed, og de spekulerer på hans motiver for at frigive sin regerings fortrolige dokumenter.

De ved ikke og ej heller gør Snowden, at han reagerede på sin sjæls meddelelser, da den "passende" mulighed bød sig. Det er det samme sammenløb af energimæssige faktorer, der motiverede Bradley Manning til at offentliggøre officielle dokumenter og Julian Assange til at etablere Wikileaks. På ingen måde er disse tre de eneste, der har handlet på en følelse af ansvar for "at bringe sandheden frem i lyset" - vi taler kun om personer, der er aktuelle i nyhederne.

Hvad angår de offentliggjorte oplysningers virkning på internationale relationer, har de nævnte personer ingen interesse i at lave et bjerg ud af et muldvarpeskud; de har langt vigtigere indre anliggender at beskæftige sig med. Desuden tilgodeser de herskende vibrationer de ledere, der udglatter forskelle og opnår international enighed.

Hvad angår gennemsigtighed i regeringer, vil dette komme som et krav fra borgerne - ikke kun for at gøre en ende på hemmeligholdelse, men også for at gøre en ende på politisk selvtjeneste, korrupte retssystemer og virksomheders penge, der støtter mange styrende organers politik og lovgivning. Råbet om forandring opleves ikke kun i USA, det er sikkert! Egypterne, brasilianerne og russerne er andre, der også kræver, at deres respektive regeringer tjener deres folks bedste interesser. I enhver nation, hvor gavnlige ændringer er nødvendige, er græsrodsbevægelsernes, nogle med ekstern støtte, mod og vedholdenhed, det, der vil manifestere dette.

Det andet punkt med udbredt interesse er George Zimmermans retssag, der resulterede i frifindelse for manddrab og mord af anden grad i forbindelse med skuddrabet på Trayvon Martin. Mens de fleste mennesker er fokuseret på dommen - retfærdig eller uretfærdig? - spørger mange læsere: Gik de og deres familier med til dette i deres sjælskontrakter?

Ja, men det kræver en forklaring. Trayvon og George og deres familier er som alle andre sjæle, hvad angår valg af karmisk erfaringsdannelse til afbalancering af andre liv. Det vil sige, de gik ind på at opleve drab, død og traumatiske eftervirkninger, og deres kontrakter tilbød en vis grad af fleksibilitet, med hensyn til hvor, hvornår og hvordan det ville ske.

Især i denne unikke tid i universet, opstår der på verdensplan i rigt mål "passende" muligheder, således at ikke kun karmiske valg kan afsluttes, men også dem, der tjener et "større formål". Og således er det med Martin og Zimmerman familierne. Forsvarsadvokater og en nævning hævder, at race ikke var en faktor; ikke desto mindre er den udbredte opfattelse, at racediskrimination eller profilering sandelig er roden til sagen, og mange protesterer over dommen.

Retssagen og dens resultat tvinger den raceintolerance frem i lyset, som længe har været en plet og et problem for menneskeheden og ikke hører hjemme i jeres verden i dag. Uddannelse kan ændre et mentalt syn på race, men det er kun, når hjerter røres dybt, at virkelige forandringer sker i et samfund - dette er grunden til, at Trayvon og George og deres familier accepterede deres respektive roller i denne personlige tragedie.

Den samme form for bitter splittelse forårsaget af raceintolerance er også til stede i religioner, etniske og kulturelle traditioner, samfundsmæssige "kaste" betegnelser, styrende systemer, køn og økonomisk status. Alle disse områder af forskelsbehandling, der har forårsaget umådelige lidelser i årtusinder, vil ophøre.

Personer rundt om i verden reagerer frygtløst på en stærk ansvarsfølelse til at handle ud fra, hvad de på sjæls- og bevidst plan ved, er det rigtige at gøre, og universet tilbyder dem muligheder for at handle i overensstemmelse med kontraktlige valg. De fleste er ikke anerkendt uden for deres kreds af nære forbundsfæller, og selv de få, der er bebudet at virke på internationalt plan, er ikke mere bevidste end den brede befolkning om, at disse personer før fødslen valgte at være dem, de er, og at gøre det, de gør.

En, der er velkendt og meget respekteret, er Malala Yousafzai, den unge pakistanske pige, som, selv efter at være blevet skudt, fordi hun kæmpede for pigers ret til uddannelse, fortsætter sin indsats mod dette mål. Det er ikke kun på grund af kyndig lægehjælp og myriader af bønner, at hun kom sig af et livstruende sår i hovedet. I hendes sjælskontrakt valgte hun at vie sit liv til denne værdifulde tjeneste, der i sidste ende vil gavne piger, der nægtes den samme uddannelse som drenge.

Pave Francis er en anden velkendt og meget respekteret person. Den åndeligt udviklede sjæl, der er inkarneret som Jorge Bergoglio gjorde det på anmodning af det højeste universelle råd, så han senere kunne udfylde den stærkt indflydelsesrige pavelige position. I overensstemmelse med sjælens accept, "banede" universet "vejen" for denne "passende" mulighed. Således blev Bergoglio pave og trods stærk modstand i Vatikanet handler han på, hvad han føler, er hans ansvar, at rette op på de uretfærdigheder, dette organ har udøvet fra dets begyndelse.

Under Jordens opstigning har hun modtaget en astronomisk stor mængde af lys fra andre civilisationer. Men, vores elskede familie, det er det lys, der genereres af alle, der lytter til den indre stemme, der bevæger jeres samfund stadig tættere på en fredelig og harmonisk verden, hvor alle får ligeligt del i Jordens enorme overflod.

Alle lysvæsener i dette univers omfavner I lysarbejdere i betingelsesløs kærlighed og højeste agtelse!

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim DyrlundShare |