Home > > Matthew Ward — 4. juli 2013

Matthew Ward — 4. juli 2013

USA`s uafhængighed. Gud. Politik. Tre niveauer af deltagelse. Vurdering af kandidater. Flere virkninger af fremherskende vibrationer. Hukommelsestab, kostfordele. Balance.

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Fra vores udsigtspunkt ser Jorden ud som et hav af stroposkoplys, som folk reagerer på de fremherskende vibrationer. I føler meget mere, hvad der foregår, end I kan se udviklingen.

Det vender vi tilbage til. Men først ønsker vi at give jer et vigtigt glimt af historien, som relaterer til USA's fejring af sin uafhængighed fra England, med traditionel 4. juli parader, patriotiske taler og fyrværkeri.

Den højeste universelle råd havde den hensigt med kolonierne, der kæmpede for uafhængighed fra britisk styre, at de skulle være et udstillingsvindue for sjæles suverænitet. Når først nationen var forenet, skulle den have vist resten af verden, at når folk er frie til at udøve gudgivne rettigheder, kunne de leve fredeligt, kooperativt, kreativt og med fremskridt.

Fortsatte bølger af tidlige bosættere fulgte deres trang til at "være fri". Grundlæggerne af USA handlede på deres guddommeligt inspirerede mission til at danne en nation, der garanterede borgerlige frihedsrettigheder, uanset hvor begrænsede de var i starten, da mange i befolkningen blev udelukket. Det mørke, der var stærkt forskanset på planeten, tillod slaveriet at blomstre og nægtede kvinder retten til at stemme.

Disse udelukkelser betød ikke en bønne for Illuminati, hvis magt til dels sad i Englands kongelige familie. De ville ikke miste kontrollen over den "frie" befolkning eller landets enorme rigdom af naturressourcer. Og de udvidede hurtigt deres europæiske imperium på tværs af Atlanten. Illuminati genvandt kontrollen af USA gennem de øverste ledere i industrier, banker og i regeringen - og senere den indsnigende lov om Federal Reserve Systemet, der på ingen måde er en føderal institution.

Gennem de efterfølgende århundreder, slukkede de det fyrtårn, nationen var beregnet til at være i jeres verden. De fortsatte med at sprede deres netværk af korruption og bedrag, indtil det var globalt. Nu da netværket er ved at miste de resterende dele af dets tidligere magt, kræver I skridt for skridt bevidst den suverænitet, som altid har været jeres, som de guder og gudinder I selv er.

Når vores budskaber omfatter politisk-relateret information, e-mailer læserne deres indsigelser. Dette er en af de mere nådige udtalelser: "Hvis meddelelserne har til hensigt at forberede os åndeligt til opstigningen, som Matthew har sagt, bør han holde sig til det, og holde op med at forsøge at påvirke vores politiske holdninger."

Snarere end at forklare igen, hvorfor vi taler om politiske emner og deres betydning i forbindelse med opstigning - Jordens og jeres samfunds opstigning - har jeg bedt min mor om at kopiere, hvad Gud sagde om dette.

[Følgende, et uddrag fra kapitlet "bliv informeret og handl" i Voices of the Universe. Blev fremsendt 4. oktober 2003.]

Den politik, der styrer alle lande, alle folkeslag, alle økonomier og ressourcer på jeres planet har været medvirkende til at bringe jeres verden til den ødelagte tilstand, den befinder sig i.

I intet land på Jorden er folk frie. I årtusinder har de mørke civilisationer fjernt fra jeres planet påvirket deres villige Jordbrødre og Jordsøstre i lederstillinger, for at bedrage og skræmme resten af befolkningen. Uanset hvem der har nationale lederroller, regerer de efter diktat fra de kræfter, som er ukendte for befolkningen og måske endda for lederne selv.

Indflydelsen fra disse mørke fremmede dukkeførere har resulteret i alle erklæringer om krig og alle beslutninger om økonomier og ressourcer i verden. Deres sekundære mål er at øge kontrollen og rigdommen hos Jordens ledere, hvis grådighed efter magt gør dem ivrige marionetter. Således har I i dag en verden med hidtil uset koncentration af enorme rigdomme, forarmede nationer, forsætlig miljøødelæggelse og korruption, der siver ud af virksomhedernes forbindelser med regeringer.

Dukkeførernes ultimative formål er udslettelsen af jeres planet. Det vil IKKE ske, men gavnlige ændringer for alle kræver en ændring hos jeres verdens ledere. Der kræves stemmer med krav om ledere med åndelig integritet. Den slags tegn skal vises ved eksemplet, ikke kun ved tale. Jeg mener ikke, at der aldrig har været ledere med stærke dyder, eller at I aldrig har hørt stemmer med protester imod uretfærdighed og ulighed. Der har sandelig været disse personer. Mange af disse modige sjæle led eller døde for det, og mange af deres gode gerninger er blevet modarbejdet af efterfølgende generationer, der blindt fulgte egoistiske ledere.

Nu stiger folkets kollektive vilje for at afsløre og opponere imod denne situation. Mens løgne bliver afsløret, fortælles der flere løgne, og de vil også blive afsløret. Tyranniske regimer må og skal ændres. Selv om der er planer for denne fredelige revolution gennem en fælles indsats mellem jeres civilisation og mange af jeres rumfamilie, betyder det ikke, at I - der ønsker en finere, lysere verden - fritages fra ansvar for at hjælpe med at skabe den. I valgte alle at være der, hvor I er på dette tidspunkt, netop så I kunne gøre præcis dette! Faktisk levede nogle af jer som store ledere på Jorden i tidligere liv, og I er tilbage nu for at påtage jer tilsvarende inspirerende og konstruktive roller.

I skal handle på tre niveauer, så I kan opnå hæderligt styrende organer. Det første niveau er åndeligt, og jeg vil fortælle jer, hvad åndelig IKKE er:
- Det er ikke medlem i nogen af jeres mange religioner.
- Det er ikke den selvretfærdighed, der er tydelig i stort overflod.
- Det er ikke at flygte ind i et "bønneliv" med lukkede øjne.
- Det er ikke at tro, at godt eller ondt i virkeligheden ikke eksisterer, for det er kun bedømmelser.
- Det er ikke at acceptere, at alt er i guddommelig orden og vil køre sit løb uden jeres deltagelse.
- Det er ikke at afstå fra at se, hvad der foregår i jeres verden, fordi I har fået at vide det hele alligevel er en illusion.

Jeg siger ikke, at der ikke er nogen sandhed i noget af det her. Jeg siger blot, at åndelighed ikke er et iboende aspekt af nogen af disse.

Det er i jeres hjerter I har det åndelige niveau, hvormed I vil ændre jeres ledere fra at blive styret af mørket til at blive ledere, der fortjener at blive ledere, sande ledere med spirituel integritet. Det er jeres sædvanlige skildring af, hvor kærligheden bor, ikke? Faktisk er følelsen af kærlighed en del af sjælen, men den har stærke fysiske indvirkninger på hjertet, som øjeblikkeligt spredes i hele dig, ved at opløfte dig i ånd, sind og krop.

Kærlighed starter med selvet, med at leve sådan, at det at elske sig selv er lige så naturligt som at trække vejret. Først da kan I give og modtage kærlighed. Kærlighed er smitsom, ubegrænset, allestedsnærværende. Den er det, der ændrer åndens glædesløshed til åndens fylde. Ændrer sygdom til sundhed. Mangel til velstand. Det er fraværet af kærlighed, som forårsager al smerte i jeres verden, og det er ved at udfylde tomrummet med kærlighed, at smerten bliver helbredt. Jeg beder jer ikke om at elske det, der bringer elendighed og afsavn og ondskab! Jeg beder jer blot om at føle kærlighed, så I kan udsende denne energi. Den vil søge vejen ind i tomrummet.

Det andet niveau er mentalt. At tænke dybt for at skelne, hvad der er sandhed og hvad der ikke er, i stedet for blot at godtage, hvad overordnede siger. Det svære er: hvilke oplysninger er sandfærdige og hvilke er ikke? Hvilke kilder kan I have tillid til? I er blevet snydt i æoner af tid af nogle få sjæle i den ene generation efter den anden efter den tredje, hvis hensigt er at bevare kontrollen over jer. Så adgang til sandheden er ikke let. Hvordan kan jeg sige dette, så det ikke er en serie af "ikke" ? Jeg foretrækker altid at være positiv i mine udtalelser, og jeg har allerede kompromitteret det ved min forklaring af, hvad spirituel IKKE er.

Nå, men jeg ved, hvordan I kommer videre. Tænk på, hvad I ønsker i jeres verden. Hvis det er fred og harmoni og samarbejde, skal I fokusere på dette. Hvad vil bringe det til verden? Det vil: respekt og værdighed for alle racer og trosretninger og køn. Hjælp hvor der er brug for hjælp. Ligelig fordeling af Jordens massive rigdomme. Helbredelse af alle sygdomme. Uddannelse. Meningsfyldt arbejde. Komfortable boliger til alle. Ærlighed, venlighed, medfølelse, fairness, harmoni, deling, retfærdighed og tilgivelse.

Tænk på alle de kvaliteter og omstændigheder, og lad jeres hjerte og samvittighed guide jer til de kandidater, I bedst kan identificere jer med. Ordløfter fra valgkampen er værdiløse uden en kandidats hjerte og sjæl i dem. Lad jeres hjerte og sjæl, ikke bare jeres øjne og ører, føre jer til de personer, der udviser den kærlighed og det lys, der er nødvendigt for at opløfte jeres verden.

Det tredje niveau er handling. Hvis I vil have ledere, som I har tillid til og respekterer, arbejd jer hen imod dette mål. Støt offentligt og økonomisk de mennesker, I ønsker til at lede. Men hvis det ikke er muligt, så spred jeres hensigt via kraften af jeres energi hen til de pågældende personer der regerer. Jeg kan ikke understrege stærkt nok, hvor kraftfuld intention er. I kan være sikre på, at de nuværende magthavere vil have deres tilhængere til at arbejde aktivt. For disse mennesker får en afsmittende virkning til gengæld. I der ønsker kærlighed, fred og harmoni vil modtage usammenligneligt større sejre i bytte for den energi, I bruger for at skabe dem.

Tak, mor, og nu skal vi vende tilbage til vores erklæring om, at I mere føler, hvad der sker, end I ser det. Ingen er immune overfor virkningerne af de højeste vibrationer, som kroppene nogensinde har skullet tilpasse sig. Det er alt til gavn for alle, der absorberer lys. Deres celler skifter fra kulstof til krystal struktur, og hvis ubehagelige fysiske, følelsesmæssige eller psykiske fornemmelser skyldes den justering, vil de gå over.

Den mest foruroligende effekt kan være momentan hukommelsestab. Måske kan I ikke huske navnet på en person, I kender godt, eller I glemmer et bestemt ord. Når I går ud af et rum eller sætter jer ind jeres bil, glemmer I, hvor I havde tænkt jer at tage hen og hvorfor. Eller når I befinder jer i supermarkedet, kan I ikke huske, hvad I skulle købe. Hvis I oplever disse eller lignende former for glemsomhed, mine kære, skal I ikke ærgre jer over det!

Mor, vær sød at kopiere, hvad vores ven fra en meget avanceret civilisation sagde om denne hukommelse situation. Læserne sætter måske pris på at høre de samme oplysninger vi ville give, men fra en anden kilde.

(Saminten`s forklaring under en af vores samtaler i 2003, er i kapitlet med dette navn, i "Illuminations for a Ny Era")

I fordømmer tabet af tid, der synes at suse af sted, og et andet tab I beklager er hukommelse. Ingen af disse aspekter af tredje dimensions bevidsthed bliver tabt, kære. "Tid" har aldrig været, som I har udtænkt det, med 24 timer hver dag og 12 måneder på et år og så videre. Det har tjent jer godt, men er ikke længere det, der sker. Jeres tidsstruktur kollapser, alt imens energien bevæger sig med en lettere tæthedshastighed, og jeres perioder af lys og mørke kommer med større hastighed. Så det er mere farten der øges, end tiden der tabes.

Minderne, som mange af jer taler om som "forsvundne", er ikke væk. Med fremskyndelsen af alt i universet, er det naturligt, at cellerne i jeres kroppe reagerer på at blive løftet op i et højere overlevelsesgear. Dette påvirker mest af alt jeres hjernehalvdele - computere, der tænder jeres tankegang og ræsonnementsprocesser - og det er nødvendigt! Lyset, der absorberes af jeres celler, tillader jeres hjerner at udskifte de lag af glemsomhed og programmering, der har nægtet dem fuldt fungerende evne.

Hvis I ikke oplever noget hukommelsestab eller en følelse af spredt tænkning, så sidder I fast i tredje tæthedsgrad, der ikke ret meget længere vil være status for Jordens væsen. Så det er ønskeligt for jer ikke at føle jer helt sikre på kontakten med dagens virkelighed eller miljøets.

Tak, mor. De fremherskende vibrationer ændrer også fysiske behov, så sammen med at udvide jeres bevidsthed og åndelige opmærksomhed, er det af afgørende betydning at give kroppen, hvad den har brug for.

Tilstrækkelig søvn er afgørende. Giv jeres krop den foryngende tid den har brug for for at klare sig godt. Det er også vigtigt at drikke en masse rent vand. Det hjælper med at fjerne de giftstoffer, I optager gennem jeres forurenede miljø og forfalskede fødevarer, og det hjælper til at holde kroppens elektriske systemer i korrekt funktion. Motioner i overensstemmelse med jeres fysiske evner, det hjælper kredsløbs- og respiratoriske systemer til at opføre sig gnidningsløst.

Hvis du ikke er så sulten som du plejer at være, er det godt. Jo mere lys i et organ, jo mindre mad har det brug for. Spis med omtanke. Friske frugter og grøntsager, fødevarer, der indeholder mest lys, vil fremskynde krystallinsk cellevækst og øge energiniveauet. Skær ned på mejeriprodukter. De indeholder ikke den ernæringsmæssige værdi der hævdes, og de tilstopper kredsløbssystemet.

Hvis I ikke er klar til at fjerne kød og fisk fra menuen, så reducer mængden. De fleste fødevare-dyr lever og dør under forfærdelige forhold. Og energien fra deres traumer går over i forbrugerne. Bemærk, at dette kun siges for at oplyse dig, det er på ingen måde hensigten at kritisere ikke-vegetarer!

I modsætning til dit udtryk "sukker høj," sænkes energi niveauet ved fordøjelsen af forarbejdet sukker. Vælg fuldkornsprodukter og brød, og hvis du ikke har nogen allergi over for nødder, mandler og valnødder er de det bedste valg. Det er alt sammen godt, hvis de der kræver chokolade, kaffe og te ingen skadelige virkninger har fra koffeinen, men hvis I har problemer med fordøjelsen, kan koffein være en bidragyder. Rødvin i moderate mængder kan øge blodstrømmen. Dette forslag gælder ikke for personer, der har alkoholproblemer! Og sodavand er ikke godt for nogen!

Det er generelle kost retningslinjer for en typisk sund person, men bundlinjen er at være opmærksom på sin krop, det vil fortælle jer, hvad den har brug for for at fungere optimalt. At velsigne sin mad, bede om den tjener jeres højeste gode, og føle taknemmelighed for de planter og dyr, der skaffede maden, tilføjer lys til det du spiser. Det er ligeså effektivt at sige det inde i jer selv, som højt.

I denne fase af tilpasningen til lysere energi, er humørsvingninger og faser af inerti eller usædvanlig nervøsitet naturligt. Narkotika ordineret for at lindre disse betingelser forværrer dem i stedet. Hvis I tager medicin for andre sundhedsmæssige problemer, tal med jeres læge/rådgiver om at reducere dosis.

Endnu bedre, spørg om midler med naturlige ingredienser kan tilbyde den samme grad af behandling. Spredningen af kemikalier i medicin og manipuleret mad forstyrrer organernes selvhelbredende mekanismer og andre naturlige processer, og det gør det vanskeligt at opretholde balancen. Find ud af om træthed og anden nød kan skyldes en ubalance i hormon niveauet eller kropskemien - hvis ja, lær hvilke naturlige kosttilskud der kan behandle den tilstand.

Vi kan ikke understrege betydningen af balance stærkt nok. Universet er i en konstant balanceakt, og det samme gælder enhver form for liv i det. Men i de lange tidsaldre, hvor mørket indhyllede Jorden, blev planeten og hendes beboere alvorligt berøvet for det lys, der kræves for at opnå balance. Hvis I tænker på balanceakt som en intern vippen, der bestandigt bevæger sig i overensstemmelse med jeres tilstand i krop, sind og ånd, kan I se, at den optimale bevægelse er blidt vuggende.

Meditation er specielt nyttigt for at opretholde eller genvinde denne bevægelse, og der er andre måder end at sidde i stilhed eller lytte til dejlige lyde komponeret specielt til at opnå en afslappende meditativ tilstand. Tilbring tid i naturen, nyd dyrenes selskab, læs digte. Lyt til jeres yndlingsmusik, medmindre det er heavy metal, som splintrer balancen. Lyt til tonerne af klassiske kompositioner, som er de mest effektive til at genoprette balancen. Få alene tid - selv en kort periode kan være genoprettende.

Latter er godt for sjælen og det gælder alt, hvad der vækker følelsen af ro. I fritiden, vælg munter læsning og den samme kvalitet af tv-programmer og film. Tilbring tid med kære venner og familie. Når det ikke er muligt at undgå ubehagelige møder, forestil at lys gennemtrænger situationen, det vil bidrage til at afhjælpe stress. Tak for velsignelserne i jeres liv. Taknemmelighed, ligesom håb og optimisme, er fyldt med lys.

De fremherskende vibrationer intensiverer også de energetiske forskelle, og mange enkeltpersoner føler et stærkt ønske om at lave en større ændring. Se jer måske om efter et andet job, afslut et forhold eller start et nyt. Følg et nyt studium, flyt til et område du kender, men aldrig har besøgt. Vi taler ikke om overilet handling på en impuls, men snarere at mærke en voksende følelse af uopsættelighed til at handle på en idé, der har ligget og luret. Dette er sjælen der taler mere og mere højlydt til bevidstheden: Dette er, hvad du valgte i din sjælskontrakt.

Hvorfor tilbyder vi vejledning, som vi har nævnt, om end kortfattet, i tidligere meddelelser, eller som er tilgængelig i en række jordnære kilder? Vi fortæller jer, vores elskede Jord familie: Pas på jer selv!

Energi strømninger, der vil hvirvle af sted med stigende kraft, er vigtige muligheder for at opsuge lys. Jo sundere I er fysisk, mentalt og følelsesmæssigt, jo mere vil det gavne jer. I valgte denne livstid, så I kan deltage i jeres verdens forvandling og åndelig fornyelse, og sjælsudvikling er formålet med hver livstid. Begge kræver balance i krop, sind og ånd. Ved at lade verdslige anliggender forstyrre jeres egenomsorg eller ignorere jeres sjæls budskaber, skabes ubalance. Det dæmper jeres lys, det lys, der er nødvendigt for at opnå hvad I valgte, og for at udvikle jer.

Kære, elsk jer selv ligeså meget som vi elsker jer, og pas på og vær gode ved jer selv.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim DyrlundShare |