Home > > Matthew Ward — 23. oktober 2017

Matthew Ward — 23. oktober 2017

Frygt, tanker, følelser; skovbrandene i Californien; USAs præsident Trump, regeringen; masseskyderier; global opvarmning; NESARA, extraterrestrisk involvering; bevidsthed

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. "Kunne du venligst spørge Matthew om at give os en besked i forhold til, hvordan man kommer ud af cirklen af frygt?" Lad os først anbefale, at I ikke tænker på frygt som en cirkel, som ikke har nogen ende eller, som udtrykt af andre, som en cyklus, hvilket indebærer automatisk gentagelse. De energiskift, der sker i denne tid med stigende frekvens og dybde, er alle til jeres fordel - elskede brødre og søstre, vær søde ikke at gå glip af et spring i åndelig og bevidst bevidsthed ved at lade frygt dominere jeres tanker og følelser.

Tanker går forud for følelser med kun et uendeligt lille tidsrum, og når "hvad hvis" tanker handler om et frygtet udfald, følger frygten for den tænkte situation naturligt efter. Lav om på jeres tanker! Til jer, der skrev, at I frygter ikke at have penge nok eller at miste jeres job, husk, at loven om tiltrækning bringer jer det, der matcher energien i jeres tanker og følelser - lad dem være af taknemmelighed for det, I har, ikke frygt for det, I ikke har eller tror, I mister. Hvis jeres tanker drejer sig om en person, der er alvorligt syg eller såret, bed for hendes eller hans højeste gode og send den uforlignelige kraft i kærlighedsenergien ud, ikke den kraftige energi i frygt. Gør det samme for de mange millioner, der befinder sig i krigszoner eller lever i fattigdom eller er hjemløse, og bed også for de mørke, som mest af alt har brug for kærlighedsenergien. Og vær aldrig bange for, at I fejler som lysarbejdere, fordi I ikke kender jeres mission - som guddommelige sjæle skabt af Skaberens rene kærlighed-lys essens stråler I denne essens ud i verden blot ved at VÆRE.

Nu til forslag, der er mere "nede på Jorden", så at sige: tilstrækkelig med søvn er særligt nyttig til at starte dagen med opløftende tanker og følelser. Alenetid og meditation er gavnligt og ligeså er at give sig af med hyggelig adspredelse så ofte som muligt, især at bruge tid i naturen. Lad ikke trivielle ting forstyrre jer, undgå argumenterende personer, tag en pause fra "nyhederne". Del jeres viden med personer, der er modtagelige, bliv ikke fortvivlet, hvis familie og venner ikke er det - hver sjæl vælger sin vej og sætter selv sit udviklingstempo. Tænk ved ?dagens slutning på, hvordan I tilbragte timerne. Hvis I ikke nåede alt det, I havde planlagt, så vær ikke bekymret – hav det godt med det, I nåede. Når der er ro i sindet og hjertet, er der ikke plads til frygt.

De andre spørgsmål, som de fleste af jer spurgte om, vedrører primært kun USA. Vores kommentarer, der følger, vil være klare også uden at spørgsmålene er medtaget, og vi starter med det, der forårsager frygt for læsere i mange lande.

Hvis missiler med nukleare sprænghoveder afskydes af en hvilken som helst nation, hvad enten det er bevidst, en menneskelig fejl eller en teknologisk funktionsfejl, eller fordi de faldt i hænderne på en terroristgruppe, vil rumskibsbesætninger i jeres himmel så absolut vide det og forhindre deres detonation.

Californiens dødbringende skovbrande var beregnet til at være ødelæggende. Kemiske stoffer blev tilsat brandslukningsflyenes hæmmende opløsning for at gøre den uanvendelig, og stormene blev fremkaldt teknologisk, så brandene ville sprede sig hurtigt og forværre brandmandskabers vanskeligheder med at bringe dem under kontrol.

Skyderimassakren i Las Vegas var en "black-ops" hændelse1 udtænkt af CIA's Illuminati fraktion og udført af nogle af dens ambitiøse håndlangere og den tankekontrollerede Stephen Paddock.

Harvey Weinstein er kun en af ??mange mennesker i underholdningsindustrien – og i de politiske, erhvervsmæssige, nyheds- og sportsverdener - der er forfaldet til seksuel chikane, overgreb og voldtægt. En stor del af dem og andre er også involveret i eller drager fordel af sex slaveri, menneskehandel med mindreårige og pædofili, en prostitutionsring for de velhavende, pornografi, "snuff" film [dansk: ægte ”dødsporno”] og sataniske ritualer.

Uroen omkring præsident Trump med hensyn til energipotentialet forhindrer klarhed omkring udviklinger på kort eller lang sigt eller varigheden af ??hans tid i embedet. Det, vi kan fortælle jer, er, at bag lukkede døre arbejder nogle medlemmer af denne regering med personer i militæret og andre nationale og internationale sektorer for at afsløre og retsforfølge de mørke individer, der har udøvet magt i det land og rundt om i verden.

Der vil ikke være "tusindvis af dissidenter omringet af FN-tropper og spærret inde i FEMA lejre"2.

Masseskyderier er muliggjort ved den anden forfatningsændring (eng.: ”second amandment”), hvis fortolkning har skabt en voldskultur og en nation, der er blevet vænnet til den. ”En velreguleret Milits er nødvendig for sikkerheden i en fri Stat, menneskenes ret til at have og bære Våben skal ikke krænkes”, blev skrevet for to og en kvart århundreder siden, da våben var musketter og en velreguleret milits var nødvendig for at sikre den unge nations hårdt vundne frihed fra det engelske styre; men regeringen støtter mennesker, der fortolker denne ændring som deres ret til at eje våben designet til dagens slagmarker. Nej, ikke alle, der er involveret i tilfældige skyderier eller masseskyderier - de personer, der dør, de, hvis skader ændrer deres liv, alle berørte familier og venner, skytterne selv – opfylder deres sjælskontrakter. Og disse begivenheder vil fortsætte, indtil der er en national enighed om det fornuftige i at begrænse voldsepidemien.

Hav først og fremmest i tankerne, at stigende vibrationer på planeten og i samfundet svækker de svindende tilbageblevne i Illuminati-netværket og udbreder succesfulde græsrodsbevægelser rundt om på kloden. Fra vores udsigtspunkt er de fremskridt, som I lysarbejdere har bidraget til, forbløffende!

"Nogle forskere siger, at den globale opvarmning ikke er begrænset til Jorden, der er indikationer på, at andre planeter også bliver opvarmet. Kan du spørge Matthew, om det medfører fare for os?" Nej, ingen overhovedet. Temperaturerne stiger marginalt i jeres solsystem, og solaktiviteten er stigende på grund af den mængde af ??lys, der genereres i hele universet. Noget så monumentalt som de talrige kraftfulde civilisationer, der stråler overmådelige mængder af lys for at muliggøre "lift-off" og opstigning af en planet i dødskamp, kunne ikke ske uden at sætte alt andet "i bevægelse", så at sige, og usædvanlige temperaturer vil udjævnes, mens Jorden er på vej mod et moderat klima på hele kloden. Denne naturlige proces ophæver ikke samfundets ansvar for at gøre en ende på manipulationer med vejret, skovrydninger og forureningen af luft, jord og vand - disse årsager til global opvarmning forsinker Jorden i at nå sit klimamål. Det mål, som hun vil nå frem til, er også rettet mod de bekymringer over påstande om, at en "mini-istid" nærmer sig – intet, der ligner det det mindste, venter forude.

Vores kommentarer om fracking omfatter også udvinding af alle fossile brændstoffer. Ødelæggelsen af Gaias planetariske krop bidrog til at holde hende nedsunket i dyb tredje tæthedsgrad indtil for ca. 80 år siden, da den massive infusion af lys gjorde hende fri af den. Kul er Jordens væv, olie og naturgas hendes kredsløbssystem; at fjerne disse elementer og bruge dem til at forurene jeres luft, Jordens åndedrætssystem, griber forstyrrende ind i hendes anstrengelser med at vende tilbage til et sundt helbred. En reaktion på de dominerende vibrationer er, at energiforsyningsselskaber investerer i vedvarende energikilder; og når samfundet bliver mester i at manifestere, vil minedrift af metalmalm og krystaller blive unødvendig.

"I september budskabet blev det nævnt, at '9/11' forhindrede bekendtgørelsen af ”disclosure” (afsløring) og NESARA. Hvorfor ville noget så utroligt for de fleste mennesker som extraterrestriskes landing blive bekendtgjort i forbindelse med noget så totalt irrelevant som et nyt økonomisk system?" Lad os starte med at sige, at den økonomiske del af NESARA, som ikke kunne være udtømmende i sin helhed inden for den nuværende lovgivning, og ændringer i regeringen er de eneste to bestemmelser, der kunne skrives ind i et kongresdokument. NESARA blev introduceret på denne måde af to grunde: USA var den mest magtfulde nation i verden på det tidspunkt, og disse bestemmelser ligger inden for dens lovgivning; og det var måden, hvorpå tanker om Loven kunne komme ind i den kollektive bevidsthed og derved etablere dens "muliggørelse" i Jordens energipotentiale. Den daværende præsident Clinton, en toprangerende Illuminati, udstedte et forbud mod at tale om Loven, fordi det ville have elimineret Illuminatis kontrol over USA’s regering, en af ??deres større fæstninger, hvorfra de har initieret eller optrappet konflikter i andre lande og kontrolleret økonomien verden over. Gradvist blev NESARA kendt via kanaliserede meddelelser fra kilder af Lyset til deres modtagere, som formidlede informationen og føjede momentum til dens energetiske kurs.

Nuvel, extraterrestriske væsener og NESARA er langt fra helt irrelevante. Loven er den legale ramme for Jordens Gyldne Tidsalder, som blev planlagt af det højeste universelle råd i overensstemmelse med Gaias vision for hendes planetariske krop og alle hendes beboere. Det kongresmedlem, der præsenterede Loven, var en extraterrestrisk, omend vedkommende nok ikke blev set som en sådan. St. Germain er den bedst kendte i den gruppe, der gik i spidsen for bestemmelsen om økonomisk reformation; og blandt de frivillige, der kom for at hjælpe Jorden, er sjæle, der er dybt erfarne med hensyn til at implementere økonomiske systemer til forbedring af en hel civilisation.

Alt det og mere til ville være blevet forklaret af internationalt respekterede personer og extraterrestriske besøgende i det globalt udsendte tv-program, der blev forhindret af "9/11". Selvom Illuminati har haft succes med at hindre disse sandheder i at blive offentligt kendt, har lysvæsner og familier fra andre civilisationer i rumfartøjer omkring Jorden eller som lever blandt jer, gjort store fremskridt i overensstemmelse med den fulde hensigt i NESARA. Mor, vær sød at nævne datoerne på meddelelser, der indeholder oplysninger om dens transformative sigte og hvordan processen har udfoldet sig. [Meddelelsen af 16. juli 2004 indeholder målene for NESARA og Matthew og Hatonn taler om dens fremskridt i meddelelsen af 13. august 2006. Vanskeligheder med at få informationer ud til offentligheden er inkluderet i meddelelserne af 1. marts 2004 og 20. april 2016; og af de mange meddelelser, der nævner almindelige misforståelser omkring NESARA, synes meddelelsen af 11. marts 2013 at være den mest omfattende.] Tak.

"Andre referencer taler også om betydningen af ??synkronicitet, at det er vigtigt at vide, at vi er én, at være opmærksom på vores tanker og at vi oplever mange tæthedsgrader på samme tid. Er det en anden måde at forklare kontinuummet på? Det tyder jo på, at fortolkningen af "tidsrejser" må revideres. Måske ‘rejser’ vi ikke, men vi stiller vores bevidsthed ind på ‘åbninger’ i kontinuummet?" Vi roser denne læser for at se sammenhængen mellem tidsrejser, kontinuumet og bevidsthed - sandelig en oplyst opfattelse, men der ligger mere i det.

I tidligere meddelelser har vi sagt, at alt, hvad I anser for at være fortid, nutid og fremtid, i virkeligheden sker samtidigt på forskellige energiplaner i kontinuummet. En anden måde at sige det på er, at alt, der eksisterer i hele dette univers, er blevet/bliver manifesteret/for evigt skal manifesteres af bevidstheden i det selv samme øjeblik - NU. Og den højere sandhed er, at alting og den eneste ting er BEVIDSTHED.

Det er ubegribeligt for jer i dette øjeblik, men stykke for stykke vil det blive afsløret, mens I fortsætter med at opdage, hvad der er kendt på sjæleniveau. Jo mere I opdager, jo mere selvstyrende [engelsk: ”self-empowered”] I er, jo større evne har I til at "tænke jer vej" hen til et hvilket som helst punkt i "tiden" eller til et sted, I vælger. I ønsker måske at besøge nogen, der er jer kære, betragte en æra i en eller anden verdens "fortid" eller "fremtid" eller deltage i mester klasser [engelsk: ”masterclasses”]. I kan udforske himlene gennem astralrejser i jeres æteriske krop; rejse i et rumfartøj; forestille jer jeres ønskede destination, dematerialisere jer og derefter materialisere jer igen, når I har været der; eller sidde i en behagelig lænestol derhjemme og se fjernt [engelsk: ”remote viewing”], hvad end I ønsker. Vi taler om bevidst at nyde denne slags oplevelser. Mange af jer gør dette allerede ubevidst i dyb meditation eller under søvnen; hvis det sker, mens I sover, er det, I tilskriver drømme, ofte minder, måske symbolske, af faktiske genforeninger eller begivenheder, som I betragtede eller deltog i.

I kære, mange eventyr, som I ikke kan forestille jer, venter, fordi I ikke kan huske, hvor i dette univers I har levet, eller steder I har besøgt, eller hvor nemt I rejste fra sted til sted. I husker ikke, hvilke kraftfulde multidimensionelle væsener I er! Men I vil huske det - igen - og når I vælger at se tilbage på denne levetid, vil I føle jer glade over, at jeres vedholdenhed i lyset hjalp Jordens civilisation med at vågne og bevæge sig fremad for at manifestere ??planetens Gyldne Tidsalders fylde.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


1 En sort operation (eller black ops) er en skjult operation udført af en regering, et statsligt organ eller en militær organisation. Den kan inkludere aktiviteter fra private virksomheder eller grupper. Nøgletrækkene ved en sort operation er, at den er hemmelig og ikke kan tilskrives den organisation, der udfører den. Hovedforskellen mellem en sort operation og en, der blot er hemmelig, er, at en sort operation indeholder en betydelig grad af bedrag for at skjule, hvem der står bag eller for at få det til at se ud, som om en anden organisation er ansvarlig for det ("falsk flag" operationer)

2 Federal Emergency Management Agency (FEMA) er et bureau inden for det amerikanske sikkerhedsdepartement. FEMA lejre kan sammenlignes med koncentrationslejre.


[Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |