Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 1. juli 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 1. juli 2016

Mike Quinsey

Befolkningen i Storbritannien har udøvet deres personlige individuelle kraft for at indføre ændringer, der en dag vil blive betragtet som begivenheder, der ændrede verden. På nuværende tidspunkt er verden hastigt på vej mod en nedsmeltning, men konsekvenserne vil på ingen måde være så slemme, som nogle siger. I kunne se det som enden på de gamle måder, der ikke længere tjener jer og ud af det vil positive ændringer opstå, der vil placere jer solidt på vejen mod en ny Jord og jeres frihed. Mange mennesker har allerede givet af sig selv for at arbejde for det og meget snart vil begivenheder gøre jer i stand til at hjælpe med at bringe ændringerne i stand. Denne tid har været planlagt i mange, mange år og Lysets Kræfter er godt organiseret til at gå i aktion med minutters varsel for at sikre jer jeres succes.

Resultatet af afstemningen i Storbritannien om deres medlemskab af Den Europæiske Union har sendt chokbølger ud i verden. Selv om der var indikationer, før resultatet blev kendt, på, at der ville være et meget tæt løb, hvor de, der ønskede at "forblive" i EU, så ud til at vinde, men tendensen ændrede sig pludseligt mod slutningen. De sidste stemmer resulterede i et ustoppeligt sving mod at "forlade" EU. Set fra vores højere niveau var det det mest ønskelige resultat, der i sidste ende vil vise sig at have gjort jer fri af Illuminatis kontrol. De vidtrækkende konsekvenser vil resultere i, at flere lande forlader EU, hvilket yderligere reducerer deres magt over jer. Vær forvisset om, at de sjæle, der overvåger jeres fremtid, opmuntrede jer til at forlade EU og er derfor meget tilfredse med udfaldet.

I forstår måske ikke helt endnu fordelene ved at forlade EU, men som tiden går, bliver det tydeligere. Det britiske folk skal roses for deres intuitive valg, der resulterede i, at det rigtige skridt blev taget. Ja, hårde tider venter forude, men omfanget af problemerne er på ingen måde så vidtrækkende, som nogle forudser. Hav altid i tankerne, at mange sjæle arbejder for Lyset og er med jer hele tiden og de af Lyset vil blive guidet i deres arbejde. Det er nu tid til at gå sammen for at arbejde som én gruppe, hvor det er muligt, for at genindføre frihed og forberede den kommende Opstigning. Jo mere de mørke undertrykkes og stoppes i at fuldføre deres planer, desto mere frihed vil I have til at komme videre og indtage jeres retmæssige plads i den Nye Tidsalder.

Forstå, at I alle var klar over de vanskeligheder, I ville støde på, før I genvinder jeres frihed fra "fængslet" Jorden. Nu vågner så mange af jer til sandheden og ethvert forsøg fra de mørkes side på at vildlede jer bliver gennemskuet for, hvad de er. Efterhånden som flere af jer begynder at indse, hvordan I er blevet holdt nede, vil der komme en opvågnen og et oprør mod dem, der har begået de handlinger, der har vildledt jer. Dog bør hævn overlades til dem, der søger at udøve retfærdighed, da I kan være forvisset om, at ingen synder mod folket eller Guds Love vil gå ubemærket hen. Hæv jer over Menneskets normale reaktion, når I støder på sådanne problemer og ved at være et godt eksempel hjælper I andre ved at vise dem vejen frem.

For de fleste af jer, bortset fra at være på Jorden i denne tid på grund af de muligheder, der tilbydes for at fremskynde jeres udvikling, er I her, fordi jeres erfaring viser, at I er klar til at håndtere de vanskeligheder, ændringerne uundgåeligt vil bringe. Indadtil ved I, at alt vil udvikle sig tilfredsstillende, men i denne særlige tid er der et sådant kaos, at det er svært at forstå. Bliv ikke desto mindre ved med at være fokuseret fremad og bliv ikke forstyrret af det, der sker omkring jer. Der er meget, I er helt uvidende om og efter omstændighederne er det godt, da det giver jer tid til og mulighed for at koncentrere jer om jeres egne behov. Intuitivt bør I vide, om I stiger op i Lyset og om I har brug for at fastholde jeres fremskridt især i sådan en vigtig tid. Opstigning vinker forude og selv om jeres Guider arbejder sammen med jer, afhænger successen af jer og jeres hensigt til at ville lykkes. Er I i tvivl, så spørg om hjælp og den vil helt sikkert komme, men som I allerede er blevet rådet til, vær åben for, at det kan komme på en anden måde eller i en anden form, end I måske havde forventet. Jeres Guider vil vide, på hvilken måde de bedst kan hjælpe jer.

Historien viser, at den Menneskelige Race er bedst, når omstændighederne er værst og mange, mange usædvanlige gerninger finder sted. Medfølelse kommer op til overfladen og ofte samles de, der giver sig selv for at hjælpe andre i nød. Jorden er i øjeblikket et vidunderligt sted at tjene dem, der ofte har et desperat behov på grund af sult eller afsavn. Den kærlighed, der følger sådan en hjælp, opløfter den, der får den og hæver generelt vibrationerne hele vejen rundt. Det er sandelig det øgede vibrationsniveau, der med tiden vil løfte jer ud af de lavere vibrationer for altid. I virkeligheden er energi alt der formes af tankens kraft og har selv i denne tid en effekt, selv om resultatet er længere tid om at manifestere sig.

I har meget at bringe tilbage til jeres hukommelse, da det meste af jeres viden ligger dybt i jeres underbevidsthed. Imidlertid er tiden allerede begyndt, hvor vibrationerne tager fart og løfter jer op af det mørke, der omgiver jer. Der er mange venlige søde kærlige sjæle, der arbejder i de lavere vibrationer for at bringe Lys og Kærlighed til de indbyggere, der famler i mørket. Kan I forestille jer, hvilket uvelkomment niveau det er, hvor meget lidt kan holde sin form eller facon særlig længe. Sjæle på sådan et niveau bliver ikke på nogen måde straffet, men er blot der, hvor vibrationerne er på et niveau, der svarer til deres egne. Det er derfor, de har brug for en masse hjælp for at kunne rejse sig igen.

Uanset hvad I tænker om dem, der er faldet i hullet, så husk, at de stadig bærer Guds Lysspire, som er uudslukkeligt. Derfor har de alle muligheder for at rejse sig igen og hjælp er altid ved hånden for at hjælpe dem med at nå det. Når deres tid kommer, bliver sådanne sjæle æret for at have været i "Helvede" og tilbage igen og for at være blevet så meget desto stærkere på grund af det. Ingen sjæl er nogensinde uden håb og ved hvert skridt er hjælp til rådighed for at løfte dem op igen. Så vær medfølende, når I er berøring med dem, der stadig arbejder på at finde vejen hjem, da de ofte følger selve den vej, I har skabt. Jorden er en skole, der tester jer til grænsen, men aldrig over, så husk, at I udvikler jer meget hurtigere ved at være i de lavere dimensioner, så tag livet alvorligt og sikr jer, at I når toppen. Efterhånden som I udvikler jer på jeres rejse, vil I altid finde, at sjæle, som er gået forud for jer, rækker ud for at give jer en hjælpende hånd.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |