Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 8. juli 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 8. juli 2016

Mike Quinsey

EU’s opløsning er begyndt og vil nå det langsigtede mål om at give magten tilbage til folket. Det er begyndelsen til enden for Illuminatis planer om at kontrollere verden og efterhånden som deres autoritet mindskes, vil I se, at dem, der sætter det at tjene folket højest kommer til deres ret. Der vil ikke være nogen vej tilbage til trods for de mørkes forsøg på at ændre den uundgåelige skæbne, der nu udfolder sig. Mange Lysarbejdere har ventet på dette tidspunkt for at kunne gå videre med deres planer om etablering af et frit samfund. Det vil tage tid at få ændringerne igennem, men intet får lov til at sinke dem og snart vil I se de ønskede ændringer finde sted. Mennesker har en tendens til at være utålmodige i forhold til handling, så de har bevis for, hvad der er lovet og de vil være tilfredse, efterhånden som omstændighederne ændrer sig, hvilket tillader dem at gøre det almindeligt kendt.

Mange mennesker kan kun se det, der er lige foran deres øjne og forstår ikke, at Menneskeheden står på tærsklen til store forandringer, der gavner dem. Der er kræfter i de højere dimensioner, der styrer begivenhederne på Jorden og også sikrer, at folkets ønsker opfyldes. Magt skifter hænder fra de mørke til de mennesker, der nu finder måder at udøve deres nyfundne autoritet på for at etablere Lyset, hvor det direkte kan hjælpe folk. Vær forvisset om, at hvis I arbejder for Lyset, vil I få hjælp og beskyttelse, medmindre I af karmiske årsager er bestemt til at opleve et andet udfald. Men sådanne tilfælde vil være undtagelsen og I vil normalt ikke have grund til bekymring. Fortsæt jeres arbejde og vid, at dette er tiden, hvor det vil give de ønskede resultater.

Disse er tider med prøvelser for dem, der er godt på vej til Opstigning, da I, når I føler jer stærkest, får jeres sidste prøvelser. Det er altid, når I er bedst udrustet til at håndtere dem, så vær ikke unødigt bekymrede for, hvad der kan ske. Efter at være kommet så langt efter mange liv, ville det være overraskende, hvis I ikke kom igennem de sidste tider. Vær dog beredte og vid, at jeres Guider vil være ved jeres side for at yde hjælp og opmuntring. I bliver aldrig bedt om at gøre ting, der overstiger jeres evner, så I har ingen grund til bekymring. Nogle af jer er så udviklede, at I allerede er fri af karma af nogen betydning, så frygt ikke vanskeligheder med at komme igennem de sidste faser til Opstigning.

Har I bemærket subtile ændringer i dyreriget, da de også påvirkes af de stigende vibrationer. I nogen tid nu skulle I have bemærket nogle mærkelige "partnerskaber" mellem dyr, der er fjender, når de er i naturen. Det er endnu et tegn på svækkelsen af rovdyrets drifter, der normalt er almindeligt i dyreriget. At "Løven skal ligge med Lammet" begynder at gå i opfyldelse og I vil finde flere tegn, hvis I holder øjnene åbne. Der er en tid bestemt til at komme, hvor dyr vil leve fredeligt sammen, ligeså vil Menneskelige Væsner. På nuværende tidspunkt kan det lyde umuligt, men det vil komme meget hurtigere, end I forestiller jer.

Jeres skæbne er at stige op og mange af jer er allerede steget op til et punkt, hvor I har lidt eller ingen karma at rydde. Så hold jer på jeres vej og hvis det er muligt, del jeres viden med andre uden at påtvinge dem den. Alle sjæle vil i sidste ende stige op, men i forskellige udviklingstempi. I kan derfor ikke forvente, at alle sjæle reagerer på sandheden. Mange er blevet tankekontrolleret til at følge en falsk overbevisning, men med tiden vil de se manglerne i deres tro og begynde at søge sandheden. Men når muligheden opstår, kan et ord her og der ofte plante en idé, der kan hjælpe dem til at vågne op til sandheden.

Endelig kan I nu se frem til, at der sættes gang i forandringerne og I vil uden nogen som helst tvivl vide, at den Nye Tidsalder virkelig er på vej. I vil se tilbage og undres over den måde, hvorpå ændringerne blev opnået til trods for de mange forhindringer, der blev lagt på vejen for at sinke eller hindre dem i at ske. Selv nu vil personer med personlige interesser i at holde jeres fremskridt nede forsøge igen og igen at bremse denne udvikling. I det lange løb vil det ikke være til nogen nytte, da Lyset nu er for solidt etableret til at blive hindret i at nå dets mål. I vil stadig være nødt til at håndtere de mørkes desperate forsøg på at forlænge den tid, det tager at bringe ændringerne i stand, men da deres magt er mindsket, vil de ikke være i stand til at diktere den retning, fremtiden går i.

EU’s opløsning er nu i gang og andre lande vil benytte sig af lejligheden til at generhverve deres magt. Der er ingen grund til, at I ikke burde være i stand til at skabe nye alliancer, der etablerer et frit marked, hvilket vil det give jer frihed til at følge jeres egne interesser. Som tiden går, vil I også være i stand til fuldt ud at drage fordel af nye opfindelser, der bevidst har været tilbageholdt for, at Illuminati kunne have kontrol over jer. Ændringerne vil blive hilst velkommen af jer, da de vil give jer mulighed for at tage et spring ind i fremtiden og I vil få et mere acceptabelt liv uden de krav, der stilles jer for blot at kunne eksistere.

Der er mere end tilstrækkelig rigdom i verden til, at I kan leve komfortabelt og have mere end nok tid til at følge jeres egne interesser. På et passende tidspunkt vil jeres venner i den Indre Jord, der faktisk er direkte beslægtet med jer, komme op på Jordens overflade og hjælpe jer med fremskridtene. Der vil også være direkte kontakt med avancerede Stjernevæsner, der overvåger ændringerne for at sikre, at fremskridtene sker i overensstemmelse med instrukserne givet af de højere magter. Fra en tid, hvor I bevidst blev forledt til at tro, at I var de eneste intelligente livsformer i jeres Univers, har forholdene på Jorden nu ændret sig dramatisk og sandheden skal åbenbares. I har levet et falsk liv alt for længe og det er nu tid til, at I hører om jeres sande historie og indtager jeres plads sammen med Stjernevæsener. Disse ting vil dog tage tid at ordne, så tillad, at tingene udvikler sig naturligt og alt vil være godt og komme til jer.

I et stykke tid vil fremtiden synes usikker og den vil være evigt foranderlig, indtil det bliver klart, at begivenheder har givet jer en stor del af frihed tilbage. Ikke kun det, men et nyt liv til at rykke ind i den Nye Tidsalder og nyde alle de fordele, der kommer med den. Krige vil ophøre og alle krigsvåbnene vil blive uskadeliggjort og en storslået æra med fred vil blive oplevet af den Menneskelige Race. Ikke længere vil I være indespærret på Jorden, men som Opstegne Væsener have frihed til at rejse ud i Rummet og være i stand til at besøge andre verdener. Jeres rejse fra nu af vil berede jer til en vidunderlig og spændende fremtid.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |