Home > > Mike Quinsey – 2. marts 2018

Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 2. marts 2018

Mike Quinsey

Kære Venner

Endnu en gang sender jeg uddrag fra et budskab fra Kryon, som jeg føler, at enhver sjæl vil nyde godt af. Det giver tydelige råd om, hvordan I skal nærme jer den nye cyklus for at få fuld nytte af den. I er nu så godt som fri for de mørkes opmærksomhed og indblanding, så grib denne mulighed med begge hænder med fuld garanti for succes.

I lyset af de opløftende informationer, der nu kommer gennem Kryons budskaber, synes det åbenbart, at der fra tid til anden vil blive givet flere afsløringer som hjælp til vores fremskridt, så vi er opmærksomme på, hvor meget mere der sandsynligvis vil blive givet os i takt med vores nye evner. Nogle informationer som de følgende er så vigtige, at jeg føler, det er vigtigt, at så mange sjæle som muligt har mulighed for i det mindste at læse, hvad jeg anser for at være dette budskabs hovedpunkter. Det er indlysende, at vi siden 2012 har befundet os i et helt nyt paradigme, der giver os frihed og "tilladelse" til at udvikle os i et hidtil uset tempo uden frygt, og med de af Lysets fulde opbakning. Jeg er sikker på, at de fleste sjæle vil byde lejligheden velkommen til at tage deres fremtidige fremskridt i deres egne hænder, idet de allerede ved, at deres Guider stadig er der, hvis der er brug for hjælp. Den Nye Tidsalder er nu tydeligvis begyndt, og det er op til os som enkeltpersoner at tage kontrollen over vores fremtid, da vi bestemmer, hvilken retning vi skal gå i og vælger, hvad end vi har brug for at opleve på vores vej mod Opstigning.

For at gøre det lettere at læse uddragene, har jeg omformuleret teksten enkelte steder, så det lyder mere flydende uden at miste den oprindelige hensigt eller betydning.

UDDRAG FRA KRYONS BUDSKAB “OM AT STOPPE KROPPENS ALDRING”

"Gnister", da de har lov til at gøre det, er de ting, der ansporer jer til at finde informationer, og det kommer med intuitionen. Der er et nyt paradigme, der ikke bruger værktøjer fra den gamle energi, og der er en ny frekvens, som I kan tune ind på, sig "Jeg vil tillade nye ting at komme ind". I begynder at få åbenbaringer, sig "Jeg har kontrollen over mit liv, og jeg behøver ikke autoriteter til at sige "Ja" eller "Nej" til noget eller til at skabe en virkelighed, der er helt min egen". Der er et sammenfald af energier, der glatter tingene ud. Sig "Jeg er fri, jeg kan kontrollere, hvem jeg er, og stop aldringen af min krop, vi skal til at fungere på en anden måde, og jeg har kontrollen". I er tidløse og kan stoppe aldringen nu, tal med jeres cellulære struktur. Forstå, I er chefen, I har kommandoen. Der er ingen større kraft på planeten end Menneskehedens bevidsthed. I kan kaste jeres karma af jer, da I har kontrollen over den type ting. Drop den helt, og sig "Jeg kan styre min egen virkelighed - og giv slip på min karma". Gud satte jer ikke her for at lide - der er overhovedet ingen grund til at genskabe en gammel energi af lidelse for at kunne bevæge jer fremad. Gud er kærlighed, Gud er inde i jer - lidelse er menneskeskabt. I spørger, er det korrekt, at vi skal lide lidt, Nej! og det Iboende vil fortælle jer, og jeres Højere Selv vil fortælle jer, at lidelse vil blive erstattet med glæde. De vil fortælle jer, at det kommer fra en gammel energi. Sig "Ikke mere lidelse til mig" og lad jeres intuition fortælle jer det. Der er ingen grund til at skabe en gammel energi af lidelse overhovedet, for at I kan bevæge jer fremad som en gammel sjæl. Fremsig en proklamation, som gælder fra nu af "Jeg giver slip på min karma, jeg har kontrollen, jeg har ikke mere karma, der ville skabe dårlige ting, der forekommer i gamle sjæle". Begynder I at forstå, hvem der har kontrollen, I og jeres Højere Selv har den, fordi I begge leder Gnisterne og giv den jeres tilladelse og opmærksomhed til at begynde at ændre jeres virkelighed. Der er dem, der sagde, at kun Gud kan gøre det, og jeg er enig. At sige "I er Gud" er blasfemisk, imidlertid er der i dag en ny energi, der vil blive det almene mantra hos gamle sjæle, sig: "Inde i mig er der en del af Skaberen, der er evig, og det er den, jeg følger - Guden indeni, og den er ren og alt, hvad jeg har. Jeg har kontrollen med den hensigt at lytte til den stemme og være den ting, som jeg ved, er i overensstemmelse med den Skabende Kilde, som er i mig og taler til mig, og det er derfor, jeg ikke vil ældes meget længere, fordi jeg fjernede karma, og jeg har kontrollen".

Gnisten af Åbenbaringen af jeres Familie - den Åndelige Familie er ren og evig og er måske ikke jeres biologiske familie. Jeg vil have jer til at rejse jer og finde den, fordi det vil ændre jeres liv, det vil glatte tingene ud, det vil skabe velvilje i jeres kontrol over jeres eget liv, fordi I har en familie, der kender jer og elsker jer og følger den Skabende Kilde inde i sig også, og I vil kunne se på dette familiemedlem og se Gud inde i dem og anerkende den i jer også. Det er familien, og hvis I har den lykke at have den i jeres biologisk familie, er I så heldige, og det er ikke et tilfælde, de blev bragt hertil på grund af det, så de ville vide, at deres Mor eller deres Far eller Søstre og Brødre har noget, og de ville være motiverede til at finde det i jer og der sidder de. Gamle sjæle bliver nødvendigvis ikke født sammen med gamle sjæle. I begynder at tage kommandoen over jeres Lys og er klar til at bevæge jer fremad og finde Lyset med Gnisten og ved, at den kan beherske alt om jer. Sig "Kære Akash, Kære Højere Selv, Kære Iboende, Kære Legemlige Struktur, lyt, der er ingen frygt for oplysning inde i mig, for nu er jeg i en energi, som støtter mig i stedet for en, der var imod mig, frygten tilhører den gamle energi, ikke denne energi. - Jeg er fri".

Slut på uddraget fra Kryons budskab.

Tak, fordi I tager jer tid til at læse disse uddrag, og selvfølgelig vil budskabet i sin helhed belyse nogle yderligere aspekter om det. Jeg tilføjer altid de allerbedste af Kryons budskaber til min personlige liste, så I er velkommen til at anmode om en kopi. Kryon er en produktiv taler gennem Lee Carroll, og når han er på tour, er det svært at holde trit med antallet af gode budskaber, der kommer gennem ham.

Vid, at siden vi passerede 2012 milepælen, har vi effektivt lagt fremtiden i vores egne hænder, idet vi har meget mere at sige om ikke kun, hvordan vi udvikler os, men også om hvor hurtigt det finder sted. Den Sfæriske Alliance (the Sphere Alliance*) er allerede stationeret i vores Solsystem og har nu tilladelse til at komme endnu nærmere og direkte overvåge vores fremskridt. De vil sikre, at de valg, vi tager, fastholdes og vil ikke tillade andre grupper eller entiteter at gribe ind i eller ændre udfaldet af begivenhederne. Vi har den gyldne mulighed for at skabe fremtiden på en måde, som vi finder acceptabel og som vil opfylde vores egne ønsker.

Uden tvivl begynder store forandringer at finde sted på Jorden, og vi vil se, at de er positive og velkomne. De nye energier vil foranledige forandringer, der ikke kan forhindres, og de vil føre os ind i det "Forjættede Land".

Denne meddelelse kommer hovedsageligt gennem mit Højere Selv, og jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen

*The Sphere Alliance er en gruppe af 5 extraterrestriske civilisationer, der hjælper Jorden og menneskene i Opstigningsprocessen.


Share |