Home > > Mike Quinsey – 9. marts 2018

Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 9. marts 2018

Mike Quinsey

Som altid sker der stadig meget, der er ude af syne, og den gode nyhed er, at det meste er forberedelser til den kommende tid, hvor detaljerne kan offentliggøres. Aktiviteter fortsætter på Antarktisk, men I vil huske, at der hurtigt blev lagt et slør over de nye opdagelser, der var sensationelle, for så vidt som ekstremt høje Menneskelige Væsner var fundet indkapslet i isen. De fakta kan imidlertid ikke skjules for jer på ubestemt tid, da arbejde i disse områder vil fortsætte i mange år alene på grund af omfanget af det, der må afdækkes. Informationsfrihed har sin plads og bør være fuldt anvendelig i fredelige tider.

Jeres historie er langt fra præcis, og selv i dag er der dem, der ville forfalske de fakta, der udfordrer den gældende historie og ville helst fastholde jer i uvidenhed. I har ret til at kende jeres sande historie og vær forvisset om, at inden længe vil den begynde at blive afsløret. De opdagelser, der er gjort for nylig, rykker tidspunktet tilbage for, hvornår menneskeheden var til stede på planeten som intelligent liv. Mange beviser tyder allerede på civilisationer, der eksisterede før Syndfloden, og nogle artefakter beviser, at intelligent liv fandtes i omkring 30.000 år eller mere. Fakta kan ikke benægtes, selv om nogle mennesker har grund til at ignorere eller bestride dem.

Forskellige forandringer er indtruffet, siden den Nye Tidsalder begyndte. For eksempel er I ikke længere bundet af gammel karma, og I har nu en "ren tavle", hvilket betyder, at der ikke er noget, der kan holde jer nede. Nu kan I alle have noget at skulle have sagt om, hvordan jeres fremtid bliver, og når I projicerer jeres tanker, har I indflydelse på den. Naturligvis er der tidslinjer, der allerede er blevet etableret, men ved at give kraft til positive handlinger, vil I have noget at skulle have sagt om, hvordan tingene bliver. Dem, der styrer tingene, vil stadig have indflydelse, men det er jer og jeres frie vilje, der respekteres og vil bestemme det endelige udfald.

Det gamle vil til sidst give plads for det nye, og det gælder også for Menneskeheden. I har nye generationer af sjæle, der nu er klar til at indtage deres plads for at lede vejen for Menneskeheden. De er de "nye tænkere", der ser de bedre måder at gøre tingene på, og som er langt mere egnede til at løse de problemer, I står overfor. De blev født og har så stor erfaring med sig, og vi gør godt i at respektere deres meninger og viden. I har også dem, som, I ville sige, har "specialviden". Bid mærke i, hvad de siger, pas godt på dem og brug deres viden på de problemer, der dukker op. Vid, at I nu er godt på vej på Lysets Vej, I har givet de Højere Væsener, der overvåger Menneskehedens fremskridt, fuld tilladelse til at lede jeres handlinger. Ude i fremtiden, dog ikke så langt væk, er Opstigning, og det er målet for alle Lysarbejdere, om de er bevidste om det eller ej.

Husk, at I kom ind i dette liv med en livsplan, der dækkede jeres behov for jeres åndelige fremgang. Det inkluderede også den erfaring, der var nødvendig for at sikre, at I overvandt de udfordringer, I stod overfor. Forhåbentligt vil I også fuldende jeres livsplan med succes og fremme jeres udvikling. Fra da af burde tingene skride fremad med stormskridt, da I bryder fri af de forhindringer og forsinkelser, som er forårsaget af de Mørke. Deres indflydelse svinder, og de har ikke længere magt til at påvirke kursen for menneskehedens udvikling. Når først den nye Republik kan etableres i USA, vil alt skride fremad på en positiv måde, og det vil være en vidunderlig og spændende tid for jer alle. I vil se udførte handlinger, der vil efterlade jer uden tvivl om, at I virkelig er på vej til Opstigning.

Nogle af jer har svært ved at forstå betydningen af det, der sker på jeres planet. De ser kun kaos og føler sig usikre på fremtiden, da de fleste Ledere i verden kun synes at være involveret i konfrontationer. Fred virker fjern og langt væk, og fremtiden synes at være usikker, dog udvikler planerne sig meget hurtigt, hvorved verdensfred bliver en tydelig mulighed. De gode nyheder bliver stort set ignoreret til fordel for det, der er sensationelt og det stjæler ofte overskrifter. Der er dog en bevægelse i retning af at rapportere de sande nyheder og afsløre det, der har været holdt skjult for jer i æoner af tid. Sandheden vil ikke længere være en sjælden vare og intet mindre vil blive set for, hvad det er. Offentligheden er på det seneste blevet opmærksom på de bedrageriske og falske nyheder og begynder at kræve sandhed og blive behandlet som intelligente borgere på denne planet. Dem, der ikke reagerer på disse krav, kan finde sig fjernet og erstattet af dem, der gør.

Efter mange cyklusser og mange liv, der har udviklet jeres viden gennem jeres oplevelser, skal I snart modtage belønningerne for at have passeret 2012 milepælen. Det vil også give mulighed for mere åben kontakt med humanoider, der har interesse i jeres udvikling. De vil besøge jer, men først når energierne på Jorden er mere positive, end de er nu. De vil have meget at tilbyde i venskab, og i beundring over jeres præstationer. Sikkert er det, som tiden går, at I vil rykke nær hinanden og dele jeres viden og erfaringer. Når I er i de højere vibrationer, vil I virkelig blive et Solvæsen og være i stand til at rejse i Universet. Jeres oplevelser vil være helt anderledes end det, I har oplevet indtil nu. I vil nyde det, I selv har valgt som jeres næste eventyr. Det vil være de mest spændende tider, I nogensinde har haft, og også de mest givende.

Så mens I finder jeres ben at stå på midt i alt det, der sker, så tab aldrig det faktum af syne, at I valgte at inkarnere i de sidste tider. Ved at huske det, skulle I have fået et overblik over, hvad I kan forvente, så underbevidst er I forberedt på det, der kommer jeres vej. Naturligvis bestemmer jeres frie vilje, hvor I går, og hvad I gør, men I vil blive ansporet til at følge jeres livsplan, da den er blevet lavet med jeres evolution i tankerne. Uden Guider er der ingen tvivl om, at I ville gå glip af mange muligheder for at gøre fremskridt, men Guider er altid til stede. Livet på Jorden er en vidunderlig blanding af udfordrende oplevelser, og det er uden tvivl en yderst tilfredsstillende følelse, når det lykkes.

I har rejst langt, siden I første gang drog ud, og I skal for tiden til at høste belønning af hele det hårde arbejde, I har lagt i. Opstigning vil være en milepæl i jeres udvikling, og der vil ikke være behov for at vende tilbage til de lavere vibrationer nogensinde igen. I har fuldført en rejse, der førte jer igennem de vanskeligste udfordringer, og I er nu kommet gennem dem, klar til jeres indvielse som et Galaktisk Væsen. I vil blive hjulpet hele vejen og være sikker på succes.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |