Home > > Mike Quinsey – 23. februar 2018

Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 23. februar 2018

Mike Quinsey

Fremtiden ligger i enhver sjæls hænder, nogen vil forvente specifikke forandringer, som de ville byde velkommen, andre ønsker ganske enkelt noget bedre uden nødvendigvis at være specifik. Nettoresultatet er, at I som det Menneskelige kollektive bestemmer, hvad fremtiden har i vente for jer. I er allerede blevet informeret om nye fremskridt, der allerede er blevet udviklet og simpelthen afventer det rette tidspunkt for deres indførelse. Vær klar over, at der altid vil være dem, der forsøger at holde fast i de gamle måder, så vær forvisset om, at fremskridt ikke kan stoppes. I befinder jer i en ny cyklus, og med den vil mange forandringer komme, der vil påvirke forskellige aspekter af livet. Den gamle cykles prøvelser og trængsler vil ikke vende tilbage, og I har alt at vinde, hvilket vil højne jeres livskvalitet. I har effektivt været fastholdt i en tidslomme og blevet nægtet mange forbedringer, som I siden er blevet klar over og som ikke kan nægtes jer meget længere.

Imidlertid vil der ikke ske reelle fremskridt, før der finder specifikke forandringer sted vedrørende bestemte personer og deres myndighedsstillinger. Tingene kan ikke udvikle sig, så længe de, der har en anden dagsorden, klamrer sig til det gamle paradigme, og om nødvendigt må forandringer gennemtvinges. Til det formål har Lysarbejderne fjernet mange af de mørke for at gøre forandringerne nemmere, men det er dem, der har myndigheden i høje stillinger, der er sværere at fjerne. Der sker dog fremskridt, og de vigtigste forandringer vil finde sted på det rette tidspunkt. Intet kan hindre vibrationerne i at fortsætte med at stige, og de påvirker hele den Menneskelige Race, der gradvist lader de gamle måder bag sig. Med tiden vil det eller dem, der holder fast i de gamle lavere vibrationer, være nødt til at ændre retning eller gå en anden vej, der afspejler deres evolutionsniveau.

Langsomt, men sikkert vil jeres venner fra andre dimensioner nu kunne besøge jer, i modsætning til tidligere, hvor de fleste af dem blev stoppet for ikke at "blande sig" i jeres udvikling. Igen, fordi I har gjort fremskridt og har passeret 2012, har I vist, at mange af jer er klar til at møde dem. I har allerede fået informationer om jeres mentorer - Plejadianerne - og også de vil møde jer, når det er passende. I har ret til at begynde at føle jer begejstret ved tanken om det, der bliver linet op og som I vil opleve. På grund af alle jeres tidligere erfaringer skulle det være det hele værd.

Som Menneskelige Væsner har I meget mere at lære om jer selv, fordi I er udødelige Væsner, der har haft hundredvis af liv, dog skærmet for at vide noget om dem, så I kunne koncentrere jer om udfordringerne i jeres liv. I påtog jer en vigtig en, der betød, at I var nødt til at stige op og ind i Lyset, fra en position, hvor I befandt jer i en lavere vibration. Det lykkedes for tilstrækkelig mange af jer, så godt, at I passerede 2012 milepælen. Relativt set har de få overgået forventningerne, og alle har draget fordel af det. I kan virkelig endnu ikke forstå, hvilken vidunderlig, ja, fantastisk præstation det var, efter tidligere cykler, hvor det ikke lykkedes for jer. I kan føle jer opløftede, fordi I nu har en nemmere vej, der vil være fyldt med vidunderlige overraskelser.

Så hvad skal I gøre i mellemtiden, og svaret er at holde blikket fast rettet mod Opstigning og ignorere de resterende mørkes distraktioner, da deres magt hele tiden reduceres. I er nu godt på vej mod det større Lys, som efter jeres opfattelse forandrer på en måde, der vil være vidunderligt acceptabel og opløftende. Tiderne vil blive glædelige begivenheder, da mørket fuldstændig forsvinder, og I eksisterer i et strålende Lys, og I vil føle den kærlighed, det udstråler. I skulle så også have en tættere forbindelse til Lysets Højere Væsner, som vil hjælpe jer med at nå det næste trin i jeres udvikling. I vil altid opleve og lære af nye ting, så de en dag vil gøre jer til et fuldstændig uafhængigt Galaktisk Væsen.

At vide, at lykke og glæde vinker forude, vil give jer styrke til at klare jer gennem de sidste dage, indtil I bliver løftet op. Jeres fremtid vil være så forskellig fra det, I er bekendt med, at det på nogle måder er næsten umuligt at beskrive. At have et perfekt helbred, en krop, der ikke ældes, at skabe for at dække jeres egne behov og at være relativt fri til at bevæge jer rundt ved tankens kraft, må lyde som en meget attraktiv idé. Tænk stort og jo mere I gør det, jo hurtigere vil I nå det eksistensniveau. Indkapslet i de lavere vibrationers kokon følte I sjældent jeres sande potentiale, dog følte mange af jer, at der var meget mere i livet end det, I oplevede. I er nu i stand til at øge jeres bevidsthed og forståelse, da jeres bevidsthed vokser i takt med jeres stadigt stigende vibrationer.

I har et utroligt potentiale til at være hvad end, I ønsker, og der behøver ikke være nogen grænser for jeres ambitioner. I bliver fri af tidligere livsplaner, der var nødvendige for at sætte jer i stand til at stige ud af de lavere vibrationer. I vil dog stadig have mulighed for at blive guidet af dem, der kan fortælle jer, hvad der ville være den mest fornuftige og givende vej for jer at følge. Nu da I har udviklet jer ind i de højere niveauer, vil I få større frihed til at vælge, hvilken vej I vil følge. Gennem jeres præstationer har I fået tillid fra dem omkring jer, og flere af dem vil nu være i stand til åbent at kontakte jer. Det hjælper med til at fremskynde jeres udvikling, og I vil have en meget bedre ide om, hvilken retning I ønsker at gå i. Med de nyttige råd fra jeres Guider kan I være sikker på, at I vil finde det rigtige valg for denne særlige tid.

Tingene på Jorden i øjeblikket ser ud til at være i vild forvirring uden klare tegn på, hvilken retning Menneskeheden går i, dog er der bag kulisserne dem, der har magt til at forme fremtiden. I alle tider overvåger strålende Væsner menneskers fremskridt og sikrer, at I, af karmiske årsager især, følger en vej, der fremmer jeres udvikling. Det er klart, at I har noget at skulle have sagt, men ved at anerkende vejledningen fra dem, der kan se det større billede, vil I næsten helt sikkert følge deres råd. Faktisk får I i alle faser af jeres udvikling hjælp og råd og bliver aldrig ladt tilbage, uden nogen at vende jer mod, hvis I har brug for hjælp.

Tiden fortsætter med langsomt at forandre sig, efterhånden som den nye cyklus udfolder sig og trækker sig væk fra det, der er af den gamle energi. Folk, der ikke er klar over årsagen til, hvad der sker, føler sig usikre, og fremtiden venter bare på at blive afsløret, hvilket burde efterlade folk uden tvivl om, at den Nye Tidsalder virkelig er begyndt. De mørke mister hurtigt deres magt, men vil kæmpe lige til det sidste, inden de kapitulerer. Sikkert er det, at de bliver alvorligt svækket af de fortsatte arrestationer af deres håndlangere. På grund af karakteren af det, der foregår i relativ hemmelighed, er det svært at få opdateringer om de fremskridt, der gøres, men det reducerer tydeligvis de mørkes magt.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv, og jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |