Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 2. september 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 2. september 2016

Mike Quinsey

Aktiviteten imod de mørke tager fart, idet flere grupper skrider til handling mod dem. Den samlede virkning vil mindske deres magt og forhindre dem i at udføre deres plan. Det gør det muligt for dem af Lyset at arbejde med kun lidt forstyrrelse og dermed at kunne nå deres mål. I de sidste tider vil deres tidligere løfter om at sikre, at Opstigning finder sted som planlagt, derfor blive indfriet. Udadtil er der et billede af fortsat uro, men med tiden vil det meste ophøre eller blive tvunget til at stoppe deres handlinger. Vær opmærksom på, at der er Væsener som Sfærerne (Spheres), der er mange tusinder af år forud for Mennesket og har teknologier, som er langt mere udviklet end noget, der nogensinde er tænkt muligt. De kan ændre tingene på et øjeblik og der er absolut intet, der kan gøres for at stoppe dem. På trods af alt vil de ikke blande sig på nogen måde, der ville hindre vores karmiske ansvar.

Meget sker på Jorden i denne tid, da rydning af karma har bragt gamle stridigheder op i lyset. Disse må løses og en position må skabes, hvor modsatrettede kræfter igen kan samles. Dette kan også gælde for individuel karma og mange sjæle har meget at håndtere, hvilket i nogle tilfælde går flere liv tilbage. Lektioner må læres, hvis en sjæl skal blive ved med at udvikle sig. Ofte finder de sværeste sted, når I er stærke nok til at håndtere dem, så ingen får mere, end de kan klare. Karma kan synes uretfærdig, hvis I ikke forstår, hvordan den er opstået, men vær sikker på, at på et tidspunkt vil I få alle detaljerne. Gennem den måde I tænker om det på, kan karma være "god eller dårlig", men om det er det ene eller det andet, får I præcis, hvad I fortjener. Derfor har mennesker, der synes at føre et fredeligt og problemfrit liv sandsynligvis ryddet deres karmiske gæld.

Når I tænker over fremtiden, så vid, at I skaber jeres del af den nu, selv om det blot er i jeres underbevidsthed. Muligheder placeres på jeres livs vej, så I kan arbejde jer hen imod fuldendelse, det er så meget vigtigere nu på grund af betydningen af de sidste tider. Men I har stadig jeres frie vilje til at ændre mening og sædvanligvis ville I ikke gøre det, medmindre I havde drøftet det med jeres Guider. De forstår bedre jeres position, da de kan se tilbage på jeres tidligere fremskridt og udvikling. At I har sådanne omsorgsfulde sjæle omkring jer sikrer, at I ikke tager en helt forkert beslutning. Selv uden et bevidst kendskab til jeres Guider, har de konstant vejledt jer på jeres vej, så I fik de erfaringer, I ønskede at få. Nogle gange kan en sjæl føle sig ensom eller endda forladt, men vær forvisset om, at jeres Guider altid er med jer. Der er tidspunkter, hvor det er bedst, at I grundigt overvejer jeres handlinger og hvad de fører med sig, i ro og fred og alene.

I alle er modige sjæle, der påtog jer opgaven at opleve de lavere dimensioner, vel vidende at I ville glemme jeres sande selv. I har kæmpet i hvert liv for at løfte jer selv op igen og har oplevet op-og nedturene i den 3. dimension. Nogle af jer har sat jeres præg og jeres navne er skrevet ind i historiebøgerne, men med tiden vil det blive glemt, da det har tjent sit formål. Berømmelse eller skam videreføres ikke, men er blot en del af jeres nødvendige erfaringer. Når alt kommer til alt, er I alle lige som opstegne sjæle, når I indtager jeres plads i Galaksen som et Galaktisk Væsen. Den tid kan ligge langt fremme for jer, men det er godt at vide, hvad fremtiden byder og kende det mål, I sigter efter. Det er jeres rejse tilbage til de niveauer, som I forlod, da I frivilligt meldte jer til at opleve separation.

Mange Lysarbejdere har tilbudt deres tjeneste for at hjælpe Menneskeheden gennem den kommende tid med forandringer og hver enkelt vil blive brugt i overensstemmelse med deres erfaringer. Som I kan forestille jer, vil der være en hel masse at gøre, når forandringerne trygt kan sættes i gang. Men, som tidligere nævnt, vil de Galaktiske Styrker i høj grad hjælpe jer ved at bruge deres avancerede teknologi, hvor det er muligt. Prioriteten er at give hver enkel sjæl en anstændig levestandard, indtil de er i stand til at forsørge sig selv. Derfor vil det første sted for opløftelse være det, I kalder den Tredje Verden. De kan imidlertid arbejde hurtigt og i virkeligheden behøver ingen vente længe på hjælp.

Der er i øjeblikket to tankesæt, der er aktive og den ene er af lavere vibrationer, hvor handlinger er baseret på de gamle overbevisninger, den anden er præget af åndelig forståelse og budskaberne fra jeres Venner i Rummet. De to er ikke kompatible og giver anledning til megen misforståelse og forvirring, samt bevidst vildledende oplysninger. I rådes derfor til at identificere kilden til falske rapporter og meddelelser og afvise dem. De tvivlsomme kilder vil under alle omstændigheder gradvist falde væk.

Meget ofte stilles spørgsmålet, hvem af jer der vil gå over før Opstigningen og svaret er alle jer, der har det som en del af jeres livsplan. Det betyder ikke, at I vil gå glip af denne store begivenhed, da I vil være lige så bevidste som dem, der bliver på Jorden. Jeres grad af deltagelse vil være forskellig, men alle vil samles, når Opstigning har fundet sted. Selvfølgelig er alt dette arrangeret med jeres billigelse før jeres inkarnation på Jorden og vil have været drøftet med jer. Alle livsplaner er kommet i stand og tilrettelagt for at virke i jeres bedste interesse.

Det er næsten sikkert, at enhver sjæl på Jorden i denne tid er til stede, fordi de har udviklet sig tilstrækkeligt til at drage nytte af denne sidste periode af cyklen. Mange vil intuitivt vide, at dette er deres sidste inkarnation i de lavere vibrationer og der er ingen grund til, at de ikke skulle stige op. Det er en tid for fejring, selv om I ikke husker de forskellige liv, der har ført jer til dette punkt. Der vil dog være en gennemgang af jeres liv for at sikre, at de erfaringer, I skulle have, er blevet godt lært. I vil helt sikkert ikke behøve at skulle gå de samme prøvelser igennem igen, selvom I måske kan komme til at stå over for dem igen på et mere acceptabelt niveau. Husk altid, at I aldrig holder op med at lære og stadig har højere niveauer at opleve.

Fremtiden er lys og indbydende og der er rigelig belønning til alle de modige og store sjæle, der meldte sig frivilligt til at prøve kræfter med de prøvelser og modgang, som de lavere vibrationer tilbyder. I alle så dem i øjnene med tillid og vidste, at jeres Guider og andre af Lyset ville følge jeres fremskridt og altid være med jer. Festlighederne er arrangeret og spændingen stiger allerede. Så gå gennem de sidste dage og opgaver, som I stadig mangler at udføre, med tillid og glæde i jeres hjerter, vel vidende at jeres rejse næsten er slut.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |