Home > > Mike Quinsey – 9. september 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 9. september 2016

Mike Quinsey

Tiden går og store fremskridt gøres fortsat med hensyn til påbegyndelsen af de forandringer, I længe har ventet på. Fra jeres perspektiv oplever I, hvad der synes at være en række forsinkelser, hvorimod de er nødvendige skridt, der sikrer, når først de er taget, at intet er i stand til at forhindre det tilsigtede udfald. Vær forvisset om, at meget arbejde foregår bag kulisserne og "start" vil blive givet, når alt, hvad det kræver, er på plads. Større kræfter end dem på Jorden overvåger alle handlinger, så I kan være sikre på, at det endelige mål er for en komplet sejr for Lyset. Det er derfor yderst vigtigt, at I altid holder fokus på de ønskede forandringer, der snart begynder. Planlægningen for denne periode har fundet sted i meget lang tid og intet vil få lov til at forsinke udfaldet yderligere. Lysarbejdere skal roses meget for deres evige støtte og positive tro på fremtiden.

Da vibrationerne fortsætter i den grad med at øges, er deres effekt opløftelse for dem, der kan reagere på dem. Som følge heraf bliver det noget lettere at sætte fart i de forandringer, der er klar til at blive implementeret. De vil i sidste ende ændre jeres syn på livet, idet de giver mulighed for mere fritid til helt at forfølge jeres egen livsplan. Sandheden vil være jeres styrke og som tiden går, lærer I om jeres sande historie og kender den retning, I skulle være på vej i. Meget tid er mistet ved at forfølge falske mål, dog vil erfaringerne styrke jeres dedikation til at holde jer på den rette vej. Mange spekulerer på, hvordan de forestående forandringer kan indføres uden at forårsage forvirring. Svaret er, at planlægningen for denne tid har været gjort omhyggeligt og tager højde for ændringer, hvis nye forhold skulle vise sig. Et enormt antal avancerede Væsener, som vil afsløre sig selv, når omstændighederne er rigtige, bakker op om planen. De har fulgt jeres fremskridt i æoner af tid og er nu klar til at hjælpe jer over de sidste få forhindringer. Sejren er jeres og den vil ikke blive jer nægtet.

Hvis det ikke havde været for de Galaktiske Væsener, ville I nu have levet under meget begrænsende forhold og have været fanget og kontrolleret af de mørke. Men de ville aldrig have fået lov til at udøve sådan en kontrol over jer, da jeres fremtid har været planlagt til at ende med fuldstændig succes og muligheden for at stige op. Dette er normalt ved afslutningen af en cyklus, forudsat Lyset har nået det krævede niveau. Det betyder, at Opstigning er sikret for dem, der ønsker at stige op og har været i stand til at gøre det gennem de udfordringer, der er blevet givet dem. Det betyder at kunne være i stand til at udtrykke jer med Universel Kærlighed og dermed acceptere, at I Alle er Én. Det er ikke let at acceptere alle andre, når I oplever dualitet, da den fokuserer på adskillelse og fremhæver forskellene mellem mennesker. Det meste af tiden ser folk sig som forskellig fra andre, hvilket gør det vanskeligt at forenes i sand kærlighed og forståelse.

Lysarbejdere hjælper andre ved at være et godt eksempel og det betyder enhver sjæl, der indser, at Alle Er Én. Ved at behandle andre som jeres lige, viser I medfølelse og forståelse og det vil hjælpe til at løfte dem omkring jer op. Selv den mindste kærlighedshandling påvirker andre og til sidst vil de følge jeres eksempel. I behøver ikke nødvendigvis at tilhøre praktiserende grupper for at vise jeres kærlighed til andre væsener, da det ikke er afhængigt af dem. Gud er Kærlighed og Alt Der Er. Jeres naturlige tilbøjelighed er at være et kærligt Væsen, men jeres oplevelser i dualitet har lært jer, at ikke alle er lige og at nogle skal undgås og ses ned på. Men efterhånden som I vokser gennem erfaring, begynder I at forstå sandheden og bliver i stand til at acceptere alle sjæle uden at skæve til deres udseende eller overbevisninger.

Blandt jer er mange unge børn, der er kommet for at vise vejen ud af den forvirring, der er skabt af jeres uddannelsessystem. Det hæmmer stilen og væksten hos dem, der ellers ville hjælpe med at vise vejen til fuld forståelse af jeres sande selv. På et eller andet tidspunkt snart må der tages fat på sandheden og unøjagtige oplysninger skaffes af vejen. Ægte vækst vil ikke ske, så længe I forsøger at gøre fremskridt på grundlag af nogle oplysninger, der bevidst forsøger at holde jer nede. Sandheden vil til sidst være alt, der er tilbage, idet alle falske oplysninger kasseres og tiden nærmer sig, hvor selv jeres historie skal skrives om, for at den afspejler sandheden om rejsen gennem dualitet. Gennem hele denne cyklus har I kæmpet for at finde jeres sande selv og det er nødvendigt at forstå, hvordan det skete. I vil så være i stand til at udvikle jer meget hurtigere og sandheden vil være fast forankret én gang for alle.

Krig og alle mulige ting forbundet med den kan ikke føres med ind i den Nye Tidsalder, dette vil gøre det muligt for permanent fred at blive fast forankret. I nærmer jer allerede sådan et tidspunkt og I vil finde fælles fodslag for at etablere et nyt samfund. Et samfund uden fordomme eller falsk lære og baseret på Kærlighed og Lys. Heraf følger, at de Væsener, der nægter at opgive deres gamle måder, vil fortsætte som før, men blive flyttet til en anden lokation for at fortsætte deres erfaringer. Med tiden vil de igen få en anden mulighed for at ændre deres måder og vende tilbage til Lyset.

Folk vil naturligvis være bekymret for andre familiemedlemmers eller venners skæbne, men så længe de er bevidste om, at alle sjæle får de samme muligheder for at udvikle sig og hjælpes med at holde sig på deres Vej mod Lyset, vil der ikke være grund til bekymring. I denne tid er det yderst vigtigt, at I fokuserer på jeres egne behov. I vil intuitivt vide, om I udvikler jer, da I opdager, at det bliver lettere at blive i Lyset og bevare roen, når andre er foruroliget. Under sådanne omstændigheder kan jeres tilstedeværelse hjælpe til at påvirke andre til også at være rolige og hvis I er i en gruppe med ligesindede mennesker, bliver virkningen stærkt forøget.

Jeres kræfter øges faktisk hele tiden og bliver mere mærkbar, hvad angår jeres tanker. For eksempel kan det blive åbenlyst, når det gælder selv-healing og endda fjernhealing. Husk, at når I sender healende tanker ud, når de deres tilsigtede mål, men nogle sjæle lukker af for dem. Generelt gælder, at Ubetinget Kærlighed er kraften bag healing og uden den mindskes effekten.

Meget sker på Jorden, der snart vil føre til de længe ventede bekendtgørelser. Med hensyn til "revalueringen" er alt der, hvor en sidste kontrol kan foretages for at sikre, at den nødvendige dokumentation er på plads. Så der regnes med, at I ikke behøver at vente ret meget længere. I kan være sikker på, at når forandringerne er i gang, får intet lov til at forstyrre udfaldet. Scenen er sat og alle, der deltager, er klar til at gå i gang med kort varsel.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |