Home > > Mike Quinsey – 3. februar 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 3. februar 2017

Mike Quinsey

Det behøver næppe nævnes, at tingene på Jorden tager fart og de kommende forandringer fremkalder allerede blandede reaktioner. Medmindre I kan se ud over de umiddelbare hændelser, er det meget svært at forstå nødvendigheden af meget af det, der finder sted. Målet er først og fremmest at forberede jer til Opstigning og opfordrer jer til at opretholde en fredelig indstilling, uanset hvad der sker omkring jer. Udrensningen vil til tider forårsage omvæltninger, men det er nødvendigt at føre menneskeheden til et højere niveau, der er ønskeligt, hvis reelle fremskridt skal gøres. Folk er ved at vågne op med hensyn til det, der er sket og bliver bevidste om Illuminatis plan. Den reelle magt ligger hos folket og de er begyndt at udøve deres indflydelse og det vil gøre en markant forskel.

I øjeblikket sker der en magtforskydning fra myndighederne og det er op til jer at gribe chancen for at gøre jeres stemme gældende. De ved, at I kan bringe enhver til fald, hvis I vælger det, derfor vil de tage jeres krav til efterretning. Som tiden går, vil beslutningerne ikke blive taget uden offentlighedens samtykke. Dog må det endelige mål med at løfte jer op til et højere bevidsthedsniveau ikke tabes af syne, så I er helt klar til opløftelse. Energierne øges allerede i et hurtigere tempo og der er ingen grund til, at I ikke skulle være i stand til at højne jeres bevidsthed på samme tid. Hold fokus og tillad ikke jer selv at blive distraheret af, hvad der sker omkring jer, selvom I støder på kaos. Forandringerne vil ikke være længe om at materialisere fordelene, så se fremad mod det ønskede resultat.

De højere kræfter spiller en større rolle i jeres fremtid og uden at gå imod jeres frie viljes valg leder de jer ad den vej, der fører til fuldendelse. Intet kan nu stoppe fremskridtet mod jeres mål, fordi I som en kollektiv bevidsthed allerede har valgt den kurs, der skal gås. Det er muligvis ikke enhver sjæls valg, men de, der vælger en anden vej, vil også blive respekteret. Slutningen på denne Solare Cyklus vil være en tid med fejringer, da så mange sjæle vil have haft held med at hæve deres vibrationer som forberedelse til Opstigning. Muligheden vil komme igen, men hindrer ikke en sjæl i at stige op på hvilket som helst tidspunkt, hvis de er klar.

Mange sjæle vil være helt forvirrede eller endda bekymrede over de begivenheder, der finder sted. Når kaos synes at være overalt, fordi fundamentet for den gamle Tidsalder smuldrer, er det svært at se, hvad der stiger op i den nye horisont. Komme vil det, uanset handlinger for at forhale eller forhindre det i at ske. Det gamle har tjent sit formål og snart vil I indhente den tabte tid, da I har været holdt nede og er blevet nægtet de nye teknologier, der på nuværende tidspunkt ville have bragt jer omkring 50 år foran i forhold til, hvor I er nu. Men de nødvendige forandringer kan ikke længere holdes tilbage og mange sjæle venter på den rigtige mulighed for at blive frigjort fra deres jordiske oplevelser.

Når tiden kommer, hvor I hører om Illuminatis planer for kontrol af Menneskeheden, kan I med rette antage, at deres afgang ikke kunne være kommet på et bedre tidspunkt. Folk vil blive chokeret over at høre, hvad der var planlagt for jeres fremtid, da Fængselsplaneten Jorden var nået til det punkt, hvor I kunne være blevet individuelt overvåget fra Rummet. Ja, en hvilken som helst person kunne blive plukket ud og selv deres samtaler kunne følges. Fremskridt inden for teknologi er sket så hurtigt, at det i sandhed kunne siges, at I lever og arbejder i fortiden. I kunne allerede have levet i omgivelser uden sygdom og leve helt uafhængigt af de mange apparater, I stadig bruger. Så når først I kan gå ind i den Nye Tidsalder, vil alle fordelene ved den gradvist være til rådighed for jer. På nuværende tidspunkt er I slaver af jeres arbejde og har kun lidt tid til jeres personlige interesser, men efterhånden som I begynder at forstå, vil I gradvist blive frie og have rigelig tid til alle jeres interesser.

Jeres liv på Jorden har på ingen måde været spild af tid, da I på grund af de hårde udfordringer, I har oplevet, er klar til at hjælpe andre, der følger i jeres fodspor. Da sjæle høster forskellige erfaringer, specialiserer de sig undertiden inden for bestemte områder og bliver selv Mestre. Men ingen erfaring er nogensinde spildt og der er altid andre civilisationer, som følger i jeres fodspor, der har brug for hjælp. I er blevet hærdet i kampe med de mørke og står nu som sejrherrer, selvom kampene endnu ikke er slut. Når I rykker ind i de højere dimensioner, vil der være andre, der ønsker at dele jeres oplevelser og få nytte af dem. Husk, at I villigt valgte at gå ned til de lavere dimensioner for at hjælpe dem, der er fanget i dem, vel vidende, at jeres hjælp ville hjælpe dem igennem.

Nogle sjæle kan ikke tro, at de meldte sig frivilligt til at gå ned i mørket for at hjælpe sjæle, der er fanget i det. Det gjorde I bestemt og ville ikke være blevet valgt, medmindre I blev anset for egnede til de opgaver, der lå forude. Der er stor tilfredshed i at hjælpe jeres brødre og søstre til at finde Lyset og således starte på deres rejse hjem. I er alle Én, så hvad kunne være mere naturligt end at ville løfte dem op. Tænk på jeres egen situation og den hjælp, I får fra jeres Guider, uden hvilken I ville være meget længere om at udvikle jer. Alle står over for udfordringerne sammen og om I tror det eller ej, er hjælpen altid nær, men der kan være grunde til, at I selv må gå igennem jeres egne erfaringer. Jeres livsplan vil allerede have været drøftet med jer forud for inkarnationen og jeres Guider vil gøre deres bedste for at sikre, at I følger den.

Livet på Jorden kan være vidunderlig og spændende eller ulykkelig og smertefuld, alligevel er alt erfaringer, der vil gavne jer engang i fremtiden. Det er naturligvis jeres erfaring, der tæller, når I hjælper en anden sjæl til at overvinde problemerne. Der er absolut intet, der kan sammenlignes med konkrete erfaringer og I skal takkes og roses for sådan en generøs brug af jeres tid. Tjeneste for andre i dualitet er den måde, hvorpå I udvikler jer meget hurtigt, især i jeres nuværende situation, hvor der er en høj grad af usikkerhed og ringe tegn på de fremtidige forandringer, der vil løfte jer op.

De fleste af jer er erfarne rejsende, der er åbne over for forslag til, hvordan I bedst bruger jeres talenter. I er faktisk selv Mestre, der er vant til at møde de forskellige udfordringer, som udviklende sjæle står over for. En anden gang vælger I måske andre erfaringer, da det er jer, der foretager det ultimative og endelige valg. Livet er naturligvis mere fredeligt og afslappende i de højere dimensioner, som I vender tilbage til.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |