Home > > Mike Quinsey – 10. februar 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 10. februar 2017

Mike Quinsey

Så meget sker på Jorden lige nu og overordnet set er de mørke på tilbagetog. Folket selv kan tage noget af æren for det, der er sket, da de har reageret kraftigt på præsident Trumps udtrykte intentioner. Over hele verden har nogle demonstreret mod hans erklærede politik og det er meget interessant, at mange sjæle er vågnet af deres døs og det har ansporet dem til handling. Det er ønskeligt, da der må være en konstant vækst i Lyset for at sikre, at det er uden for rækkevidde af dem, der vil styre jer ind på en vej, der fører til udslettelse. Hav imidlertid ingen frygt, da det allerede er blevet dekreteret, at Lyset vil sejre, til trods for eventuelle forsøg på at forhindre det. Så vær ikke bekymret for udfaldet eller for at blive bragt helt ud af det. Alt forløber, som det skal og vil føre jer til Opstigning.

I bliver dog stadig for en stor del holdt hen i mørke med hensyn til det, der sker ude af syne for jer. Vær dog forvisset om, at sandheden snart vil komme frem og den kan ikke skjules for jer meget længere. Man kunne sige, at meget lidt virkelig er, som I forstår det på nuværende tidspunkt og efterhånden som detaljerne kommer ud, vil der være både chok og glæde på samme tid. I vil i første omgang finde det svært at acceptere, hvordan I kunne være blevet narret i så lang tid. Men jeres bevidsthedsniveauer højnes og med det kommer evnen til at se, hvad der har været skjult for jeres blik i æoner af tid. Fra vores forståelsesniveau ser vi jer som en vidunderlig gruppe af sjæle, der har gået den brændende vej og bevist, at de kan overvinde de udfordringer, de har været konfronteret med. Det gør ikke nogen forskel, hvilken sjælegruppe I tilhører, da alle har måttet stå ansigt til ansigt med de mørke, har måttet overvinde deres udfordringer og stiger op i Lyset. Det har været meget vanskeligt og har testet jer til jeres grænser, men I har sejret og går vejen til frihed.

Der er stadig forhindringer på jeres vej, men som dem, der er vågnet, vil de ikke præsentere nogen problemer. I er nu stærkere i jeres tro og godt på vej til de højere dimensioner. I har sandelig fortjent jeres frihed og har overvundet behovet for at vende tilbage til de lavere dimensioner for yderligere erfaringer. På grund af dem kan I, hvis I ønsker det, nu være mentor for andre, der stadig arbejder sig vej gennem den Tredje Dimension. I har ingen reel idé om, hvor meget I er æret og elsket af dem, der forstår, hvad I har været igennem for at nå jeres nuværende niveau. Når I rykker ind i de højere dimensioner, vil I være i stand til at "se" jeres evolutionshistorie, som også vil influere på jer med hensyn til jeres næste udfordring, alt dette muliggør en fortsat højnelse af jeres bevidsthedsniveau. Men denne gang bliver det for det meste fredeligt, da kun lidt står i vejen for jeres succes.

Vær forvisset om, at når tiden er rigtig, vil store forandringer, der allerede er forberedt, blive annonceret og skulle resultere i en smidig magtoverdragelse. De mørke har altid holdt sig i baggrunden, men de vil blive kendt for deres kamp mod Lyset og for deres plan om fuldstændig kontrol over Menneskeheden. De har mistet initiativet og der er ingen vej tilbage for dem og de står over for at blive afsløret som hjernerne bag planen for decimering af Menneskeheden. Dom kommer altid og ingen sjæl kan undslippe at skulle stå til ansvar for deres handlinger mod andre. Men Gud, så at sige, har det sidste ord og ligegyldigt hvor meget en sjæls Lys er blegnet, har Gud stadig ikke andet end absolut Kærlighed til hver eneste af dem. Det må være betryggende at vide, at uanset hvor meget I er afveget fra Lysets Vej, vil der altid være en vej tilbage og hjælp givet.

Efter at have tilbragt mange liv i en fysisk krop, er det ikke underligt, at I nemt går ind i hver inkarnation. Faktisk bliver det så naturligt at leve i den 3. dimension, at I glemmer, at I stadig er en sjæl af Lyset i søgning efter vejen hjem. Hver gang I inkarnerer, er jeres livsplan designet til gradvist at løfte jer ind i højere vibrationer. Det ultimative mål er Opstigning, hvilket er grunden til, at jeres nuværende liv er så vigtig, for, da det er slutningen på en cyklus, vil det give jer en gylden mulighed for at stige op. Men I må gøre jeres del ved at bruge jeres tankes kraft til at skabe de omstændigheder, der vil sikre jer succes. Som med alle ting, der påvirker jeres opløftelse, må I fokusere på jeres mål, velvidende, at jeres Guider altid er klar til at hjælpe og beskytte jer.

Når de bliver bevidste om Planen for Menneskeheden, begynder mange sjæle at sætte spørgsmålstegn ved tingene og det er en sund holdning at indtage, hvis I er i tvivl om nogen af aspekterne i meddelelserne. Men det er ikke altid muligt at give fuldstændige oplysninger om kommende begivenheder, undtagen i brede vendinger. Nogle gange er det, fordi hemmeligholdelse er den bedste måde at forhindre de mørke i at blande sig i jeres fremskridt eller vores arbejde med at afstikke jeres vej mod fuldendelse. De sidste tider afslører allerede en ny vej, der vil lade de gamle måder bag jer, så I kan nyde fuld frihed og lykke i de højere vibrationer. Absolut intet kan hindre et positivt udfald, så vid, at, uanset de kaotiske tider, der stadig kan opleves, er det hele vejen til en slutning, der vil give jer stor glæde og tilfredshed.

Det er tid til, at I lærer sandheden om livet i jeres Solsystem, da det myldrer med liv i mange forskellige former, selv om det ville blive genkendt som den typiske menneskelige form med mange variationer. En form, som I sikkert allerede er bevidst om, er de Blå Fugle (Blue Avians), en avanceret race, der også er kendt som Fugle Væsener, men er umiddelbart genkendelige i en form, der ligner jeres. De kan være højere og have små fuglelignende næb, men ser meget menneskelige ud i mange andre henseender. De er i virkeligheden fra en meget højere dimension og er her for at sikre, at den Menneskelige Race kan fuldende denne cyklus sikkert og med succes. Der er andre, der også er involveret, så I vil forstå, at Opstigning betragtes som en meget vigtig begivenhed. Vær ikke bekymret over den måde, tingene udvikler sig på, da I på det rette tidspunkt bliver bevidste om, at alt er i perfekt orden.

Folk bekymrer sig om effekten af forandringer med hensyn til familielivet og det kan nævnes, at hver sjæl har en livsplan. Skulle det bringe dem i en anden retning, vil I have været bekendt med det, da jeres livsplan blev lagt, før I inkarnerede. Så tillad enhver sjæl at følge sin dedikerede vej og vid, at I alle har været privilegerede ved at være sammen. Hvis I tænker på, hvor mange liv I må have haft og hvor mange relationer, I har oplevet, vil I forstå, at mange, mange sjæle har været en del af jeres liv. Men det er rigtigt, at nogle familier kan inkarnere sammen igen for yderligere erfaringer, men uanset hvad der er planlagt, så vær forvisset om, at det vil gavne alle sjæle, der har forbindelse med hinanden. Naturligvis vil alt blive klart for jer og forklaret jer, når I vender tilbage til de højere riger.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |