Home > > Mike Quinsey – 3. august 2018

Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 3. august 2018

Mike Quinsey

Der er så mange opløftende budskaber, der kommer gennem Kryon, at jeg nemt kunne medtage uddrag hver uge. Jeg vil dog forsøge at holde mig til min normale måde at introducere dem på, når det er muligt, hver fjerde uge, men undertiden føler jeg mig tilskyndet til at inddrage et relativt kort uddrag. Det følgende, bortset fra lidt redigering, er et komplet uddrag. For jer, der ønsker at lytte til dette budskab, er det en del af et lidt andet format end sædvanligt, idet der først er en introduktion, før Kryon begynder at tale ved 12.06 minutter, og efter det budskab efterfølges det af et andet budskab af Kryon indtil slutningen ved 57.40 minutter.

KRYON: HVEM TROR I, I ER. (KRYON: WHO DO YOU THINK YOU ARE)

Jeres sjæl bor inden i og uden for jer, at bo i Gud på en mystisk måde er Skaberen af Alts skønhed, og det er en Enhed, der går langt ud over jer, eller det land, I bor i, det er en Enhed med den luft, I indånder, som også er fra Skaberen, og hvis I kunne aflive alle de ting, I har fået at vide, er det sådan, det fungerer, det er det, I kan forvente, her er det, der er næst, hvis I afliver det. Jeg vil gerne fortælle jer noget, hvoraf I kan begynde at opbygge en sandhed, der går ud over alt, hvad nogen nogensinde har fortalt jer, og I kan kalde det "jeres navn bliver her til sandhed", fordi det er sandheden om jer, og I begynder at stille spørgsmål, og hvis I metaforisk vil styrketeste det, så gør det. "Er jeg her for et formål" - Ja, "Kender Universets Skaber mig?" - Ja, "Er det muligt, at, når jeg dør som menneske, vender den smukke del af mig tilbage til den Skabende Kilde" - Ja. Derfor gør det jer evige, det gør jer ikke til et menneske, mennesket er blot et hylster, der bliver brugt lige nu, som er i spejlet hver dag, men det sande jer er storslået og er elsket af Gud. Gud er det navn, I har fundet på - menneske, hvis I ikke kan lide navnet, find på et andet, I kan lide, det Evige Lys, den Store Centrale Sol, Ånden, Altings Skaber" giver det et navn. Det er jer, og hvad det faktisk vil gøre, hvis I bare kan aflive alt det sludder om, hvad I skal være, hvad det gør, er, at det gør det muligt for jer og giver jer kraft til at løse de ting, I kom med, nu bliver vi personlige. Guden i jer og Guden i mig er den samme, I er som i et net flettet ind i alle her og selv uden at vide, hvad der er det problem, I kom ind med, kan jeg sige, at det kan løses, mere end løses, når I starter kemien i jeres overbevisninger, reagerer jeres krop. Dybden af det, I har fra Skaberen inde i jer, er gået tabt i de fleste, og når I begynder at forstå, at skabelsens ild og selve livet bor i jer, så indse, at alle ting, der kunne rette op på jeres liv, allerede er her. Det er et spørgsmål om at udvælge dem med en menneskelig bevidsthed, der begynder at være tunet ind på sandheden. Der er intet galt i at følge dem, der giver budskaber, så længe de er kærlighedens sandhed.

SLUT PÅ UDDRAG FRA KRYON BUDSKABET.

De næste skridt afhænger meget af den Menneskelige Race, da enhver sjæl nu har mulighed for at højne deres vibrationer, og deres Guider vil hjælpe, når de ser, at der er en intention om at gøre det. Der er naturligvis mange distraktioner, og det kræver en god mængde tro på fremtiden at bevæge sig gennem den nuværende tid uden at blive påvirket. Forskellen fra tiden før 2012 er, at der er mere hjælp ved hånden, og tingene bliver gradvist lettere, da de mørkes evne til fortsat at gribe ind bliver sværere og sværere. Deres magtbase svækkes, og deres planer forpurres, da de ikke længere kan udøve den grad af kontrol, de ville ønske, de kunne med total dominans for øje. De har mistet mange af deres førende støtter, og andre, der er vigtige for deres planer, bliver arresteret. Opløsningen af deres kontrollerende organ fortsætter og vil fortsætte, indtil de kan blive fjernet helt. Der er ingen vej tilbage for dem, og sejr for Lysets Kræfter er sikker.

Uden at I ved noget om det, gøres der meget for at overvinde de mørkes underjordiske aktiviteter, hvilket har været godt i gang i meget lang tid, og er nået meget længere end jeres nuværende teknologiske niveau. Det kræver imidlertid ikke meget med moderne våben at ødelægge deres anlæg, og der er sket fremskridt i den henseende. Deres største problem skyldes, at meget af deres finansiering er blevet afskåret, selvom det stadig lykkes for dem at stjæle gennem bedrageri. Nettet strammes om dem, og til sidst vil der ikke være nogen flugtmulighed eller undgåelse af retsforfølgelse for deres forbrydelser mod Menneskeheden. Deres planer om at flygte fra Jorden er også blevet forhindret, og de bliver nødt til at stå til ansvar for deres handlinger.

De massive økonomiske midler, der opbevares sikkert og overvåges af St. Germain, vil sikre, når det er muligt og når tiden er rigtig, at der gøres store fremskridt for hurtigt at bringe de nødvendige forandringer. Det vil ligge langt ud over de mørkes evne at gribe ind i frigivelsen af sådanne pengesummer, der er sikrede og godt bevogtet. Dræningen af de pengesummer, der er beregnet til godgørende arbejde, vil også blive forhindret af alle de sikkerhedsforanstaltninger, der allerede er på plads. Vær forvisset om, at planer for genoprettelsen af Jorden allerede er lagt, og, som tidligere nævnt, vil de på ingen måde få lov til at mislykkes. Avancerede metoder er klar til at blive brugt til at gennemføre genoprettelsen så hurtigt, at I vil blive meget overrasket, for at sige det rent ud. I har ventet længe på, at noget positivt skulle ske, og forhåbningen er, at jeres ventetid snart er ovre.

Det vi kan sige til jer, er, vær klar og vær positive ved at give lidt, om nogen, opmuntring til dem, der stadig ønsker at hindre forandringer i at finde sted. Deres anstrengelser vil ikke være til nogen nytte, da der allerede er truffet beslutninger, der forhindrer enhver negativ aktivitet rettet mod Lysarbejderes indsats for sejr. Sikkert er det, at de mørke aldrig opgiver at forsøge at gribe ind i jeres udvikling, men som tiden går, bliver de mere og mere nedslåede og skuffede over deres svindende magt. På dette tidspunkt kan det være værd at påpege, at de mørke er sjæle udvalgt til deres store erfaringsdannelse om at spille de negative roller, og på en måde, der måske lyder mærkelig for jer, men faktisk spiller de deres roller om at spille de "onde", og ved at tjene jer på denne måde, opnår de lidt kredit. Deres endelige skæbne vil i sidste ende blive bestemt af de højere kræfter, og ikke af dem på Jorden.

I er nu godt inde i en cyklus, der åbner for mange flere muligheder for at højne jeres vibrationer for at hjælpe jer med at gå hele vejen til Opstigning. Som årene går, vil I finde beviser på de forandringer, der vil hjælpe jer med at nå jeres mål. Så det er vigtigt, at I holder jeres blik fast rettet mod jeres valgte vej og ikke bliver distraheret.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Dette budskab kommer gennem mit Højere Selv, mit Gude Selv, og enhver sjæl har den samme forbindelse til Gud.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |