Home > > Mike Quinsey – 27. juli 2018

Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 27. juli 2018

Mike Quinsey

I spekulerer på, hvor meget længere I skal vente, før begivenheder begynder at ske som lovet. Sandheden er, at på et højere plan er alt i "nuet", og det er svært præcist at angive en dato for en bestemt begivenhed. Det, der kan siges, er, at visse begivenheder er bestemt til at indtræffe uanset andre aktiviteter, især de mørkes forsøg på at forhindre dem i at ske. Når de højere kræfter erklærer, at visse begivenheder vil finde sted, kan I være sikker på, at de vil finde sted. De mørkes aktiviteter har ingen indflydelse på dem, og det kan sikre, at fremskridt følger en vej, der fører til succes.

Fremskridt bliver ikke just stoppet, men holdes ofte hemmelig på en sådan måde, at kendskab til dem holdes væk fra dem, der ville gribe forstyrrende ind i dem. Vi ved, at nogle af jer ikke kan forstå, hvorfor vi tolererer sådanne handlinger fra de mørke side, men husk, at I bor på en "fri vilje" planet, og vi kan ikke gribe ind i de beslutninger, I måtte tage. Som man kunne sige, når først I har taget beslutningen, må I være forberedte på udfaldet, til det "bedre eller værre." Selvfølgelig bliver I tilskyndet på en sådan måde, at I forstår de sandsynlige konsekvenser af jeres handlinger, og forhåbentligt vil I reagere på indflydelsen til at foretage den bedste handling i alles interesse.

Beklageligt er det, at, mens en vis grad af kaos hersker, kan folk føle sig presset til at træffe overilede beslutninger, og uroen fortsætter. Imidlertid lader I langsomt de gamle vibrationer bag jer, og med forbedringerne, især på grund af de højere vibrationer, vil tendensen fortsætte med en mindskelse af de negative aktiviteter, indtil de til sidst vil ophøre helt. Det har alt at gøre med jeres skæbne, og da I har passeret 2012 milepælen, åbnes der helt nye perspektiver for jer. I er allerede i år 5 i den Nye Tidsalder, og snart kan I forvente at høre mere om de forandringer, der allerede begynder at have en indvirkning jer og jeres Jord. Når I ser ud i fremtiden, er I bestemt til at gå ind i højere vibrationer i et nyt område af rummet. Nogle vil være bange for det "ukendte", men vær forvisset om, at alle forandringer og virkningerne af dem vil være efter jeres smag.

I vil uden tvivl være vidende om, at nogle af de store nationale virksomheder i nogle tilfælde kæmper for at holde sig kørende. De er nødt til at begrænse deres aktiviteter for at holde sig kørende, og nogle grupper reducerer deres antal for også at sikre, at de holder sig kørende. Det er klart, at det er uvelkomne forandringer, dog kan det ikke undgås, da de står over for en "synk eller svøm" situation. Forandringerne er et tegn på de tider, I oplever og vil i den fjerne fremtid blive set som en forløber for disse forandringer til mindre og mere håndterbare virksomheder. Selvfølgelig vil I se problemer forude, men i mellemtiden vil der ske gradvise forandringer i forbindelse med nye teknologier, der gør det muligt for jer endelig at blive helt uafhængige. I har en talemåde: "småt er smukt", og sådan er det, hvilket I til sidst vil finde ud af.

Så hvad skal I gøre, mens forandringerne sker, og det enkle svar er: fokusér mere på jeres egne behov og lev op til jeres hensigt om at løfte jeres vibrationer, selvfølgelig forudsat, at I har intentioner om personlig Opstigning. Naturligvis skal I under alle omstændigheder arbejde frem mod det samme mål, og menneskets natur betyder, at I altid søger en måde at udvikle jer hurtigere på. I vil imidlertid få megen hjælp og guidning, hvis I ikke er klar over den måde, hvorpå jeres liv er tilrettelagt og organiseret for at give jer muligheder for at udvikle jer. Det er klart, at fremskridt er meget mere sandsynligt, hvis I også er klar over, hvordan jeres livsplan er tilrettelagt for at fremme jeres åndelige udvikling. I er nødt til at blive vækket åndeligt og forstå, hvor megen hjælp, der gives, når først I er blevet bevidste om jeres sande selv. Heraf følger, at enhver sjæl i sidste ende vågner op til deres sande selv og indser, at de er meget mere end bare deres fysiske krop, og at der ikke er noget, der hedder død, da alle sjæle er udødelige.

Få mennesker kender den fulde historie om, hvad der sker i øjeblikket for at gøre det muligt at tage et stort spring fremad. Så meget står klar; da fremskridt gøres og offentliggørelse af de store forandringer, der er stillet i bero, er sparsomme, kan kun få oplysninger offentliggøres, indtil det er helt sikkert at gøre det. I er nået langt for at nå denne position, og ingen bekendtgørelser vil blive offentliggjort for ikke at afsløre det, der sker, og som er positivt og bestemt til at løfte menneskeheden op. Langsomt, men sikkert har de af lyset overtaget vigtige positioner, som de må have kontrol over for at muliggøre det endelige fremstød. Sejren er i syne og hvilken glædelig tid, det vil blive, og festligheder vil være i orden.

I, der er inkarneret på Jorden i denne tid, tæller blandt dem, der kan betragtes som privilegerede over at være blevet valgt i en sådan speciel tid. Jeres tilstedeværelse vil hjælpe med at stabilisere Jorden og samtidig hjælpe vibrationerne med at højnes. I vil uden tvivl allerede have højnet jeres vibrationer og kan hjælpe med at skabe fred og harmoni ved jeres tilstedeværelse. I har ledt overalt efter Gud, og det har været en åbenbaring for de fleste at vide, at Gud er inde i hver eneste sjæl og har været der hele tiden. Gud elsker alle sine skabninger uden undtagelse, og Guds kærlighed er altomfattende og evig, og Gud dømmer ikke, hvad menneskesjæle angår. Gud er legemliggørelsen af Universel Kærlighed. Gud er Alt, der Er.

Livets mysterier er for komplicerede for de fleste mennesker at forstå på deres nuværende niveau. Hver sjæl er dog oplyst i overensstemmelse deres nuværende behov, og deres Guider er altid rede til at udvide deres forståelse, når det er tydeligt, at de er klar. Alt gøres med omhu for ikke at udvikle tingene for hurtigt for at give tid til, at nye oplysninger kan blive forstået fuldt ud. Der er ingen mening i at forsøge at fremskynde tingene, og enhver sjæl vil rejse ad deres valgte vej, i det tempo, der passer dem.

Det er værd at huske, at når I går gennem hver inkarnation, antager I mange forskellige personligheder. I får erfaring på så mange måder som muligt, hvilket betyder, at I vil være en mand eller en kvinde, alt efter hvad der bedst giver jer den erfaring, I har brug for, for at fremme jeres udvikling. Ofte vil I inkarnere med dem, der har været en del af jeres familie i tidligere liv, men ikke nødvendigvis i de samme roller. I begynder uden tvivl at indse, at der gøres meget for at sikre, at jeres livsplan passer godt til jeres behov. Efter at have indvilliget i en livsplan, har I ikke desto mindre stadig mulighed for at udøve jeres frie vilje, men vil altid blive opmuntret af jeres Guider til at opfylde jeres aftalte plan.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen til fuldendelse. Denne besked kommer gennem mit Højere Selv, mit Gude Selv, og enhver sjæl har den samme forbindelse til Gud.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |