Home > > Mike Quinsey – 10. august 2018

Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 10. august 2018

Mike Quinsey

I har så meget at se frem til, og vi har givet jer rigelige indikationer med et billede af, hvor I er på vej hen. Vi har igen og igen fortalt jer, at den gamle energi er død, og I er ikke længere bundet af dens diktater og har relativ frihed til at vælge jeres egen vej til Opstigningen. Heraf følger, at tingene udvikler sig i overensstemmelse med de aktiviteter, der foregår på Jorden, selvom opmuntring gives for at holde jer fokuseret på den rigtige retning. Ud af det tilsyneladende kaos og den usikkerhed, der for tiden eksisterer, finder der forandringer sted for at skabe et grundlag for en ny måde at se tingene på med henblik på at opnå permanent fred på Jorden.

I kan ikke opnå total fred natten over, da der var og stadig er meget, der må opløftes. Vær dog forvisset om, at selv om det har været svært at fjerne de mørke og deres marionetter, er der sket gode fremskridt, og tingene skulle virkelig begynde at finde deres plads fra tidspunktet for en revaluering af valutaerne. Det er fortsat nøglen til begyndelsen af mange fordelagtige og velkomne forandringer, der er klar til at blive indført. Meget sker ude af syne og holdes af mange grunde hemmeligt af sikkerhedsmæssige grunde, da de mørke er overalt, men ikke alle udgør en fare for planerne om jeres frihed.

Til mange folks overraskelse sidder præsident Trump stadig i embedet, og det er, fordi han laver forandringer, der er nødvendige ikke kun for USA's fremtid, men verdens. Det ser måske ikke ud til at være åbenlyst, og nogle af hans beslutninger har givet anledning til stor bekymring. Men når der kommer en tid, hvor folk kan se tilbage på hans embedsperiode, vil de være enige i, at han hjalp med at skabe de nødvendige forandringer, der har gavnet verden. Nogle er ikke blevet godt modtaget, men I må give fordelene tilstrækkelig tid til at blive værdsat. Store forandringer medfører næsten altid mange indvendinger, og det vil altid være tilfældet, indtil den fulde effekt kan bedømmes retfærdigt.

Forstå, at udnævnelserne af dem, der håndterer enorm magt og rigdom, nu "hjælpes" af de usynlige, der har et komplet billede af fremtiden og bruger deres indflydelse til at guide menneskeheden. Som altid er den endelige beslutning jeres, så sørg for, at de rigtige mennesker sidder på magten og har jeres velbefindende på hjerte og ikke selvforherligelse. I den sidste tidsalder blev mange nylige udnævnelser foretaget blot for at fremme grådighed og personlig magt. Den tid er nu ovre, og de bedste folk i embedet vil være dem, der kan føre jer ind i en ny æra af glæde og lykke. Fremtiden er lys og planlagt til at give jer en levemåde, som I har ret til uden truslen om krig.

Vær forvisset om, at enhver sjæl har en vis grad af indflydelse, hvad fremtiden angår. Der er en kollektiv energi, der har en langt større effekt, end I måske kan forestille jer, og den bliver mere positiv, efterhånden som tiden går. Den har allerede flyttet sig ud over ”krigs” indflydelsen, selv om dem med særlig interesse i at sælge våben, normalt til begge sider, stadig håber på tredje verdenskrig. Vær forvisset om, I Kære, at det er blevet dekreteret af de Gamle, der overvåger jeres fremskridt, at det ikke vil blive tilladt. I behøver kun at gå en kort tid tilbage for at vide, at når raketsiloerne stod på rød alarm og klar til at udløse deres atomvåben, blev de alle gjort inoperative. Det er sket mere end en gang, og forhåbentligt er budskabet nu trængt ind om, at atomkrig ikke vil blive tilladt - aldrig nogensinde.

Mennesker har for vane at se uden for sig selv, når tingene går galt, og det er klart, at ikke alle problemer nødvendigvis er relateret til deres handlinger. Nogle påføres dem imidlertid på grund af tidligere handlinger, der har medført en karmisk reaktion. Så når I spørger jer selv, hvad I har gjort for at fortjene problemer, så erkend, at intet af betydning for jer sker ved en tilfældighed. Omstændighederne kan se sådan ud, men de, der organiserer karma, må benytte sig af mulighederne, når de dukker op. Det involverer ofte andre mennesker, og det er ikke altid let at få det til at ske til det formål. Nogle situationer er så indviklede, at I finder det svært at tro, at det er arrangeret på forhånd.

Alligevel er de det i et sådant omfang, at selv udfaldet er beregnet til at opfylde de lektioner, der skal læres. Man kunne sige, at jeres Guider er på overarbejde for at sikre, at karma ryddes. Jeres udvikling afhænger af lektioner, der bliver lært, som gentages, hvis I fejler i første omgang, indtil I lærer det. Erkend, at karma kan overføres fra ét liv til et andet og undertiden er det, fordi I er bedre i stand til at klare det. Et følsomt emne ville være bruddet i et forhold, og selv det er planlagt på forhånd, hvor lektioner læres af alle involverede. Så budskabet er at tage jeres livserfaringer seriøst og gøre jeres bedste for at lære af dem, og I vil ikke være nødt til at gå igennem sådanne oplevelser igen.

Selv om I har været holdt seriøst nede, vil I i det lange løb ikke gå glip af noget, da de mørke ikke længere kan gribe ind i jeres udvikling; tilbageholdte opfindelser og fremskridt vil blive frigivet. Det vil blive gjort på en sådan måde, at I ikke overvældes og får tid til at blive fortrolige med de forandringer, der er af mere personlig art. Tydeligvis vil I snart komme til at holde af lettere og hurtigere måder at rejse på og den konstante tilgængelighed af alle de ting, I har brug for af daglige fornødenheder. Endvidere vil der komme en tid, hvor I vil være tilstrækkeligt kraftfulde til og kyndige i at dække alle jeres behov ved tankens kraft.

At rejse vil ske næsten øjeblikkeligt, ligesom at træde ind i en kabine, hvor I indprogrammerer jeres destination, og når I træder ud, vil I være ankommet. At nævne disse fremskridt er for at fortælle jer, at de gamle problemer i sidste ende vil blive ladt bag jer. Med forlænget liv og evnen til at bevare jeres krop ungdommelig, vil I have rigelig tid til fuldt ud at nyde det i de højere vibrationer. Ikke mindst af alt vil rejser uden for solsystemet også være mulig. Alle ting kommer, når tid er, og intet vil få lov til at gribe ind i jeres fremskridt og udvikling.

Ved at holde fokus på, hvad fremtiden vil bringe, hjælper I med at rykke det tættere på virkeliggørelse. Det vil også flytte jeres opmærksomhed væk fra den sidste Tidsalder og gøre jer i stand til at glemme de vanskeligheder og problemer, I stod over for i årtusinder. Der er ingen mening eller fordel ved at holde fast i jeres tidligere oplevelser. Det vigtige er, at I vil have lært af dem og ikke længere har brug for dem.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen til fuldendelse. Denne besked kommer gennem mit Højere Selv, mit Gude Selv, og enhver sjæl har den samme forbindelse til Gud.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |