Home > > Mike Quinsey – 3. november 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 3. november 2017

Mike Quinsey

Det er vigtigt, at I har i tankerne, at da I er inde i en ny cyklus, begynder et nyt paradigme at tage form. Det vil blive formet sådan, at som tiden går, vil I begynde se, hvordan fremtiden bliver lagt ud for jer. Det vil have lille lighed med den foregående cyklus, da de nye energier, der er skabt, bringer harmoni og fred til planeten, som ikke tidligere oplevet af jer. Ud af det nuværende kaos vil der komme en stor opvågning med hensyn til den Menneskelige Races sande potentiale. Folk vil kræve en ny måde at leve på og ønsker at mødes, så der kan ske en fælles udveksling af viden og ideer, som vil løfte hele Menneskeheden op.

Der vil være vægt på retfærdighed og lige fordeling af Jordens gaver og skabelse af fredelig sameksistens mellem alle mennesker. Krigsvåben vil blive uskadeliggjort og fred vil have første prioritet i folks sind og hjerter. Samarbejde vil være nøgleordet, da Mennesker af natur er en fredelig Race og vil se bort fra forskelle. Kærlighed vil herske overalt, da det erkendes, at alle Mennesker er skabt i Guds billede.

Hvor lang tid det tager for, at permanent fred indfinder sig på Jorden, afhænger af, hvor hurtigt I kan se ud over jeres forskelle og erkende, at I Alle er Én. I har alle de samme ønsker for fred og lykke og har et naturligt instinkt, hvor I ønsker at dele og hjælpe hinanden med at forbedre jeres livskvalitet. Hidtil er I blevet forledt til at sætte jer Selv først og klamre jer til Jordens gaver med lille tanke på at dele. Jeres forretningssystemer har tilskyndet til egoisme og grådighed, hvilket er grunden til, at størstedelen af rigdom er i hænderne på så få mennesker. I har ikke brug for overdreven rigdom for at leve godt og alt det, det gør, er at andre, som ofte har brug for hjælp blot for at kunne eksistere, må undvære.

De nye energier vækker allerede folk til sandheden og kravet om lighed i alle ting vil blive altoverskyggende. Århundreder med krig har forårsaget så meget død og ødelæggelse og nu har Menneskeheden våben, som let kunne ødelægge hele Jorden og dens folk. Det vil dog ikke kunne tillades og det er tid til at tale om at skabe verdensfred og gøre en total ende på alle krige. Tænk bare på, hvor meget rigdom, der bruges til destruktive formål og hvordan den i stedet hurtigt kunne omskabe Jorden til et moderne paradis. Tænk fred og vibrationerne vil fortsætte med at øges og tage fart og de forandringer, der kommer, vil ikke kunne holdes tilbage af noget som helst.

Vær forvisset om, at der er mange gode mennesker på Jorden, der har de rigtige ideer, der bringe de nødvendige forandringer i stand. De vil komme, når tiden er rigtig og når det er sikkert at gøre det og de vil blive beskyttet. Som det døende dyr er det krigens energier og alt det, det indebærer, der ikke længere er i stand til at diktere eller ændre den vej, der ligger forude for Menneskeheden. Det herlige Lys af Fred og Guds Kærlighed er altid til stede og ingen eller intet vil få lov til at stå i vejen for verdensfred. Det er tid for forandringer og de begynder at ske lige nu. De mørke vil forsøge at stoppe eller forsinke det, men det vil ikke lykkes for dem, da fremtiden allerede er skrevet i annalerne for Himlen og Jorden.

I, folket, kan tage æren for at have højnet vibrationerne på Jorden, hvilket har muliggjort starten på den nye cyklus. Da I er kommet så langt, vil I allerede have bemærket ændringer i de energier, der begynder at bringe folk sammen i et fælles mål. De forstår, at i det lange løb er det folket, der bestemmer fremtiden og at deres kollektive energi for fred er så kraftig, at den ikke kan hindres. Så, I Kære, vær ikke fortvivlede, hvis I ikke kan se det overordnede billede og vid, at forandringerne for det bedre for Menneskeheden er ustoppelige. Det betyder også, at de højere kræfter også kan hjælpe jer, så længe deres handlinger er i overensstemmelse med jeres ønsker. Med tiden vil I fuldt ud forstå alle de begivenheder, der har fundet sted eller endnu skal finde sted og den rolle, I har spillet i dem. Det vil ikke vare for længe, før det bliver tydeligt, hvilken retning I rejser i og det vil helt sikkert løfte jer op og øge jeres forventninger. Måske vil nogle af de første tegn på egentlig forandring være udnævnelsen af egnede mennesker til roller af stor betydning, hvilket giver dem ansvaret for, at forandringerne bliver en realitet.

Byrden på nuværende tidspunkt drejer sig om for alle lysarbejdere at fortsætte med at sprede kærlighedens positive energier og skabe harmoni, hvor end de går. Mennesker bliver mere åbne for guidning og søger svar for at hjælpe sig gennem en tid med store prøvelser. Det kræver stor tro ikke at blive påvirket af den negativitet, der er på Jorden, da mange problemer nu bliver bragt op i lyset, så de kan løses for alles bedste. Der er ingen tvivl om, at folk vågner til sandheden og stiller spørgsmålstegn ved de vildledende og ofte usande informationer, de får. Folk går ikke længere rundt med lukkede øjne og de erkender, hvor meget af sandheden, der har været holdt skjult for dem. Den kan dog ikke holdes skjult for evigt og vi går ind i en periode, hvor den kommer frem til folks store forbavselse og vrede. Forskellen er, at selv folk i høje stillinger nu begynder at insistere på, at fakta bliver åbent fortalt til offentligheden. Hold fast og forvent det uventede i den nærmeste fremtid, da løgnene og usandhederne vil blive afsløret, eftersom sådanne negative energier ikke kan bringes med ind i de højere vibrationer.

Terrorangrebene er meget distraherende, men lad dem ikke fjerne jeres fokus på fremtiden, da det er de sidste forsøg fra dem, der er ligeglad med menneskeliv eller ikke arbejder for fred på Jorden. Deres tid løber ud og handlinger for at bringe deres grusomheder til ophør er på vej. Jordens folk er trodsige og vil ikke give efter for de vildledte, der ikke forstår, at de kun er brikker i spillet for dem, der søger at forhindre Opstigningen. Det vil slå ynkeligt fejl og folks beslutsomhed vil sikre, at de oplever sejr over de negative. På grund af den frie vilje skulle de have lov til at teste Lyset i håbet om at besejre det og til sidst tilfangetage alle sjæle på Jorden. Det er ikke lykkedes for dem og de mørke er allerede blevet kuet og kan ikke længere nå deres mål om verdensherredømme. Kærlighed og Lys har stået imod og har vokset sig stærkere, efterhånden som flere sjæle har opdaget sandheden og kraften deri og intet kan nu stoppe deres fortsatte march mod Opstigningen.

Husk, at meget udviklede sjæle venter i jeres solsystem for at overvåge jeres overgang fra de gamle energier til de nye. De er de Blå Avianere (Blue Avians), der vil sikre, at ingen entiteter uden for Jorden kan gribe forstyrrende ind i jeres fremskridt. Der er også andre, der står bi, som Plejadianerne, der er jeres forfædre og de vil sikre, at alt går godt.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |