Home > > Mike Quinsey – 27. oktober 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 27. oktober 2017

Mike Quinsey

Tingene når et afgørende punkt, hvad angår valutarevalueringen og graden af uopsættelighed er sådan, at der gøres en ekstra indsats for at få det til at skride fremad. Alt ser ud til at være klar og mange er ivrige efter at komme i gang med et program, der har krævet meget planlægning og samarbejde mellem de involverede lande. Så det er håbet, at organisationen er sådan, at når "startsignalet" gives, vil alt glide på plads uden unødige vanskeligheder. Vær forvisset om, at rigtig mange mennesker er involveret i processen med veksling og distribution af valutaerne. Der er dog noget, det tyder på, at mindre forsinkelser kan forekomme, der kan vare i uger, men fakta er stadig, at "startsignalet" er meget tæt på at lyde. Det vil være starten på enorme aktiviteter, der vil eskalere, når hvert land laver de nødvendige forandringer. Modstand mod forandringerne fra dem i Illuminati vil ikke gøre dem i stand til at forhindre erklæringen, som vil give bemyndigelse til, at de første udpegede lande går i gang.

Jeg vil gerne understrege det nu, da I kommer lidt dybere ind i de nye energier, så de gamle energier begynder at miste deres kraft til at kunne få nogen større indflydelse på jer. I stedet foranlediger de nye energier, at forandringer finder sted, der fører jer ind i den Nye Tidsalder og som følge heraf er der meget friktion mellem de to energier, men de gamle energier begynder at dø ud og de vil på ingen måde kunne bringes tilbage. Meget, der i sandhed vil indlede den Nye Tidsalder, afventer det rette øjeblik, så når det er klar, vil det blive indført på en fornuftig måde for ikke at overvælde jer. Det lover meget, der har været tilbageholdt og når det frigives, vil det løfte jeres livskvalitet til niveauer, der ikke tidligere er oplevet. Det er trods alt kraften i jeres kollektive tanker, der baner vejen for fremskridt, selvom I hjælpes til og opfordres til at følge en bestemt vej af dem, der overvåger jeres fremskridt. De ved, hvad der er nødvendigt for at sikre, at I gør det på en måde, der gavner den Menneskelige Race og fortsætter for at sikre, at I bliver fuldt oplyst. Som I allerede ved, er der store forandringer på vej, som hurtigt vil føre jer ind i en ny æra, men hav et åbent sind, da I endnu ikke kan se det ultimative formål, selvom I ved, at Opstigning vil finde sted, mens de fleste af jer endnu lever.

Spændende tider nærmer sig, når de trufne foranstaltninger kan sikre fred, uden risiko for krig eller forstyrrelse, der ville blive forårsaget af dem. Lande vil mødes, da det vil være i alles interesse at skabe fred med succes og beskytte folket mod sådanne afskyelige handlinger som krig, der går stik imod den Højeste Skaber af Al Kærlighed. Folk vil begynde at mærke effekten af de ændrede energier og blive løftet op. En ny følelse af samvær vil vokse, hvor hver person føler kærlighed til deres naboer. Det vil blive erkendt, at "Alle er Én" uanset farve eller tro. Pludselig vil kærlighedens varme acceptere de forskelle, der eksisterer mellem jer og løfte den Menneskelige Race op til nye niveauer ved at hjælpe hinanden. Det vil blive oplevet, at alt kan være i harmoni og hver sjæl kan nyde et liv med lykke og personlig tilfredsstillelse. Til den tid vil de, der ikke kan højne deres vibrationer, have taget en anden vej, der passer til deres behov. Evolution fortsætter hele tiden og kan ikke stoppes uanset intentionerne hos dem, der modsætter sig den.

I Kære, I går ind i en periode med store forandringer, selv om det ikke er tydeligt for jer. Det vil resultere i den fredelige eksistens, som I har søgt i mange hundreder af år. Med tiden vil I indse, at det ikke kunne være kommet, før I som en Menneskelig Race havde højnet jeres vibrationer. Hvis I ikke havde gjort det, ville I ikke have passeret vendepunktet 2012, men da I har gjort det, er alt gået hurtigt fremad, selvom det endnu ikke er tydeligt for jer. Fremskridt kan bremses, men ikke stoppes og selvom I har forsøgt at løfte jer op ud af de lavere vibrationers morads, er så meget opnået, som endnu skal afsløres. Gratis energi er mulig og mange projekter har resulteret i design af udstyr og apparater, der vil ændre jeres livsstil. Således skal det fortsætte, indtil I alle er selvforsynende og det vil være yderst nyttigt, når I rejser dybere ind i de kommende år med koldt vejr.

I de nære kommende tider vil I opdage, at mange unge mennesker, der blev født som Indigobørn, er meget anderledes end jer af de ældre generationer. De har meget viden, der vil kunne løse problemer mere effektivt og nogle gange på måder, der er nye og mere praktiske. De er kommet til Jorden med netop det formål at hjælpe jer med at indtage jeres plads i den Nye Tidsalder, med teknologier, der er blevet frigivet til dem. Faktisk er mange nu klar til at hjælpe Menneskeheden med at tage et kæmpe skridt fremad og fremskynde jeres udvikling ind i perioden med store forandringer, der vil gavne jer alle. Historien vil vise, at der altid er et rette tidspunkt og sted for nye innovationer og det kan naturligvis ikke gøres uden, at de rigtige mennesker også er involveret.

Vær forvisset om, at alle familiemedlemmer og venner, der allerede er gået over, følger jeres fremskridt med stor interesse. De ved, hvad der forventes af jer og når de nærmer sig jer, giver de al den opmuntring, de kan. De af jer, der forlader kroppen, mens I sover, møder højst sandsynligt i Sommerrigerne dem, der er jer kære og I har uden tvivl en fornøjelig tid. Men få er begavede med evnen til at huske et sådant møde og det er sådan, for at forhindrer det i at blande sig i jeres daglige oplevelser. Ikke desto mindre har nogle af jer indtryk af et sådant møde, men kan ikke huske det i detaljer. Som jeg tidligere har nævnt, men gentager over for dem, der ikke er bekendte med Sommerriget, går I ud af jeres fysiske krop, der selvfølgelig "sover dybt", og ind i en æterisk krop, der er præcis som jer og endnu mere, fordi den ikke bærer på noget handicap eller amputerede lemmer. Faktisk kan I "tænke" jeres krop ind i hvilken som helst alder, I ønsker, da den reagerer på tankens kraft.

I skulle nu have erkendt, at I er langt større, end I måske kunne forestille jer. I antager en fysisk krop, så I kan opleve dualitet og med få undtagelser har I haft op til hundredvis af liv. Nogle er vitalt vigtigere end andre og repræsenterer et stort spring fremad i jeres udvikling. Alle liv er indvilliget i, før I inkarnerede, men nogle sjæle trækker sig i sidste øjeblik. Det er en mulighed, der er gået tabt, men på den anden side kan muligheden opstå i et andet liv. Det centrale punkt er, at andre sjæle også er involveret i jeres oplevelser. Med jeres forståelse er det en ret kompliceret sag at føre folk sammen på det rigtige tidspunkt for, at karma kan blive udlignet. Det er en del af jeres livsplan, der er aftalt med jer, før I inkarnerede. Jo mere I lærer om det, vil I forstå, at en inkarnation er en fair og rimelig måde at få de erfaringer, I har brug for. Det er altid planlagt for at fremme jeres udvikling og kan justeres for at passe med jeres evner. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |