Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 4. marts 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 4. marts 2016

Mike Quinsey

Mennesker, der er i stand til at hjælpe med at bringe Opstigning, der er meget nærmere, i stand, er meget aktive, men de er for tiden stadig oppe imod de mørkes handlinger, da de bruger forhalingstaktikker. Men deres forsøg på at forsinke det uundgåelige er forgæves og vil betyde lidt mht. at forhindre afsløring i at komme ud inden for en rimelig tid. Det er blevet dekreteret af højere kræfter, at de nødvendige foranstaltninger bør træffes for at sikre fuldendelsen som planlagt. De, der gør Lysets arbejde, er beskyttet og hjælpes til at udføre deres opgaver. De Blå fuglemennesker (Blue avians) fortsætter med at overvåge, hvad der foregår, men vil ikke blande sig i vores frie vilje, hvis vi skulle vælge at følge en anden vej til Lyset. Der er imidlertid en plan på plads, der vil føre os stadig videre til en vellykket Opstigning. Det får ikke få lov til at mislykkes og det forventes, at det vil lykkes for Lysets tilhængere. Der er flere stærke indflydelser i arbejde og det forventes, at de vil overvinde eventuelle forhindringer på vejen mod ??Lyset. Så vær tillidsfuld og lad ikke tvivl krybe ind i jeres sind.

De mørke er bekymret over, at de ikke længere kan diktere, hvad der sker og forsøger stædigt at overvinde Lyskræfternes magt, der forhindrer deres succes. De truer dem, der står i vejen for dem til ingen nytte. Deres magt er blevet stærkt indskrænket og de kan ikke længere gøre, som de har lyst til. Selv om de stadig truer med at bruge atomvåben, ved de, at det i virkeligheden ikke vil være tilladt. Lysets kræfter er i det store og hele beskyttet, men nogle sjæle har allerede aftalt at ofre deres liv til gavn for andre. Vær forvisset om, at sådanne handlinger vil blive tilstrækkeligt belønnet, men naturligvis udspiller karma sig i nogle situationer og udfaldet er planlagt på forhånd. Som I helt sikkert har hørt, sker intet tilfældigt, da jeres livsplan er indrettet til at passe til jeres specifikke behov.

Hvis I ikke direkte kan hjælpe dem, der stærkt kæmper for fuld Afsløring, kan I hjælpe ved at visualisere det og nære det til at blive en succes. Det er helt sikkert anset for at være det mest ønskelige udfald og mange sjæle arbejder for det. Efterhånden som nettet lukker sig om de mørke, bliver fuld Afsløring næsten hel sikker og mange Lysvæsener hjælper med til at hæve vibrationerne. I ser jer omkring og Jorden synes at være i oprør, men vid, at Moder Jord med hjælp fra jeres Rumfamilie er i stand til at rense den ret hurtigt og der vil ikke være nogen unødig forsinkelse, når tiden kommer, hvor det skal gøres. I må huske på, at I bliver hjulpet af Væsener, der er tusinder af år foran jer. For dem er problemer, som I anser for at være vanskelige, enkle og let overkommelige.

Overalt omkring jer vågner sjæle til den erkendelse, at Mennesker er Én Race. Hver af jer er jeres brors vogter og har været adskilt alt for længe. Jorden har givet jer mange forskellige erfaringer, da I er flyttet fra den ene Race til den anden, men nu er tiden kommet til at se dem alle som Én. I liv efter liv er I bevidst blevet forledt til at tro, at I alle er forskellige og det har ført til mange krige og besværligheder. Mennesker må mindes om, at der kun er én Race på Jorden og det er nu tid til at forenes. Hjælp hinanden, da mange lider under krige og afsavn, hovedsagelig foranlediget af dem, der er af Kliken. Tiden nærmer sig, hvor Kliken ikke længere vil være i stand til at blive på jorden, da deres vibrationer vil være for lave til at stige op. Når det sker, vil der være stor jubel, da Lyset vil have sejret.

I er alle kommet en lang vej og har nået det stadie, hvor I er nu og I har al mulig grund til at føle jer tilfredse og med tiden vil I lære mere om jeres oplevelser. I har haft mange liv og mange oplevelser, som har udviklet jer hurtigt. Det er blot en del af jeres rejse tilbage til fuld bevidsthed, som gør det muligt for jer at lade de lavere vibrationer bag jer. Når det sker, vil I igen lære sandheden om jeres rejser gennem de forskellige niveauer, selv om I vil være mere optaget af jeres nye liv i de højere vibrationer. I vil faktisk have meget mere at sige om, i hvilken retning I vil bevæge jer og fortsætte jeres udvikling.

Da I er i den sidste fase af jeres nuværende liv, så accepter, at Moder Jord også forbereder sig på Opstigning. Hun har hængt på så længe som muligt for at give alle sjæle den bedste mulighed for at stige op. Så fokuser på jeres umiddelbare opgaver og hold dem for øje og bliv ikke distraheret af de ydre omstændigheder omkring jer. Mange er overvældet over de begivenheder, der finder sted og er ikke klar over deres sande natur, men de vil få hjælp fra deres Guider, så de får det bedste udbytte af dem. Under alle omstændigheder er I en del af en familie, der sandsynligvis udvikler sig sammen, men det er ikke altid tilfældet, da nogle medlemmer kan have en anden livsplan. I hvert liv vil I have valgt oplevelser, der imødekommer jeres særlige behov for at sikre, at I er blevet ved med at udvikle jer og de ville ikke nødvendigvis have været de samme som jeres partneres. Så I vil følge jeres vej, samtidig med at I tillader andre også at følge deres.

På Jorden sker der så meget, hvorom I er uvidende om det meste, men meget snart vil detaljer begynde at dukke op. Når først den tid virkelig kommer i gang, vil livet fortsætte meget hurtigt og I vil indhente den tabte tid over at være blevet nægtet fordelene ved nye opdagelser. Fordi I vil få hjælp fra avancerede civilisationer, vil de gøre det muligt for jer at indhente den tabte tid. I vil bevæge jer væk fossile brændstoffer og i stedet bruge gratis ren energi, der vil dække alle jeres behov. Med et slag vil det gøre en enorm forskel for jeres liv og gøre jer selvforsynende. I vil være mere uafhængige og aldrig mere lide af mangel på varme eller tilstrækkelig rent vand. Der er meget mere, der vil følge, når folk har fået deres basale behov dækket.

En ting, der ofte ikke med sikkerhed kan gives, er det nøjagtige tidspunkt for de nævnte begivenheder. Imidlertid gøres al mulig bestræbelse for at bringe dem i stand, men nogle gange indtræder uforudsete faktorer, som resulterer i forsinkelser. En ting, I kan være helt sikker på, er, at vigtige begivenheder vil finde sted, selv om de er en smule forsinket og valutarevalueringerne er praktisk talt klar til at gå i gang. Der er som altid interesserede parter, der søger at vinde tid, men hvis de bevidst eller unødigt forårsager forsinkelse, vil de blive fjernet og efterladt. De tilstedeværende kræfter er fast besluttet på at gå videre med tingene ved først givne lejlighed. I får måske ikke regelmæssige opdateringer om alle disse ting, men fremskridt på en eller anden måde bliver altid gjort.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |