Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 26. februar 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 26. februar 2016

Mike Quinsey

Begivenheder sker stadig i et hurtigt tempo og muligheden for indgriben bliver meget mindre, da de mørkes magt bliver indskrænket. Meget afhænger af deres evne til fortsat kunne finansiere deres aktiviteter og det bliver langsomt vanskeligere, da deres aktiviteter påvirkes af manglende midler. De højere magter vil fortsat begrænse deres aktiviteter, som de har gjort i mange år. Nu bliver deres muligheder imidlertid yderligere begrænset og de kæmper for at holde deres projekter i gang. Mange gange har de forsøgt at omgå de begrænsninger, der er pålagt dem. Men det er til ingen nytte og de er ude af stand til at fortsætte med deres plan om at starte en tredje verdenskrig og har fået at vide i utvetydige vendinger, at de under ingen omstændigheder vil få lov til at starte en.

Imens er tiltag for at realisere "Afsløring" langt fremme og intet vil være tilladt for at forhindre den i at blive offentliggjort. Andre ting, der også er planlagt for at bringe sandheden frem, skrider godt frem. På mange fronter finder mennesker modet til at fortælle deres sandhed og de vil blive beskyttet. Løgnene accepteres ikke længere og tilsløringen bliver afsløret. Tiden for offentliggørelse af ??sandheden er nu kommet og når historien bliver skrevet om, vil den blive husket som Afsløringernes Tid. Sandheden er så forskellig fra, hvad I er blevet forledt til at tro. Faktisk vil mange finde det utroligt, at I har kunnet være blevet vildledt så længe.

Det fredelige liv, I har længtes efter, vil snart være inden for rækkevidde og ændringerne vil til sidst være verdensomspændende. Alt, der har forhindret jer i at nyde jeres ret, vil blive overvundet og intet af de gamle uacceptable måder vil få lov til at blive. Jeres behov vil blive dækket, så I endelig skal være i stand til at nyde livet i fulde drag. Den "onde drøm", som I netop er på vej ud af, vil slutte og meget hjælp vil blive givet til jer, så nødvendige ændringer manifesteres. De vil naturligvis kræve jeres hjælp sammen med jeres ekstraterrestriske venner, som har ledsaget jer på jeres rejse. Selv i jeres livstid har der været flere tilfælde, hvor de har forhindret store katastrofer.

Der er en tid, der nærmer sig, hvor I skal have et tæt forhold til Væsener, der har levet inde i jeres Jord. De ser, at I har udviklet jer tilstrækkeligt til, at de vil give sig til kende for jer. Der vil også være andre fra rummet, som vil hjælpe jer med jeres overgang til at blive Galaktiske Væsener, selv om den begivenhed stadig ligger et godt stykke ud i fremtiden. En vidunderlig fremtid venter jer, der vil mere end kompensere for alle de liv, I har haft i de lavere vibrationer. I har lært meget over en lang periode og det vil i høj grad hjælpe jer med fremtidige erfaringer. Efterhånden vil I forstå, at livet er en hel række af oplevelser, som har forberedt jer til større ting.

Tag livets lektioner alvorligt, da de har meget at lære jer, der vil gøre jer i stand til at løfte jer op over behovet for at tilbringe flere liv på Jorden. Ingen er ikke større eller mindre end alle andre, da det simpelthen er et spørgsmål om, hvor I er på evolutionsstigen. Hjælp jeres medrejsende, hvor I kan, da et venligt ord eller en hjælpende hånd kan være meget opløftende. Karma er hverken god eller dårlig, da det simpelthen drejer sig om lektioner, der skal læres, hvis I forsat skal udvikle jer. Uanset hvilke erfaringer I går igennem, så vær forvisset om, at de er nødvendige, selv om nogle er frivillige og resultatet af et ønske om at hjælpe en anden sjæl med at udvikle sig. Så prøv at gøre jeres bedste under alle omstændigheder, idet I ved, at der er meget anerkendelse i at hjælpe andre.

De mørke har opmuntret jer til at se andre som adskilt fra jer, men I er alle En. Så se ud over det ydre, da I alle er kommet fra Kilden af Alt Der Er. Husk også, at en sjæl har mange liv og haft oplevelser i alle racer. Da dette er slutningen af ??en Solcyklus, er det en tid, hvor mange sjæle vil stige op, da de har rejst sig ud over de lavere vibrationer. De, der ikke har nået et højt niveau, vil fortsætte som før i en ny cyklus, der er en anden mulighed for at gøre fremskridt. Ingen overlades til sig selv uden hjælp og den gives frit, når der anmodes om den, selvom den måske ikke er præcis som forventet. I de lavere vibrationer kan I opleve stor lykke, men også sorg og begge ting vil fremme jeres evolution.

De sidste tider er på vej med dramatiske ændringer, der er langt fremme. Moder Jord er naturligvis involveret og er allerede begyndt at iværksætte de nødvendige ændringer. Hun har tilladt hendes "krop" at blive brugt på mange negative måder for at hjælpe jer med jeres udvikling. Imidlertid har hun besluttet, at nu er det tid til at koncentrere sig om sine egne behov og udrensningen af Jorden er begyndt. Ændringerne vil få folk til at flytte til sikker grund og passende varsel vil blive givet og til sidst vil Jorden blive transformeret. På de højere niveauer vil den blive bragt tilbage til en tid, hvor den blev omtalt som "Edens Have". Det vil være en glæde og fornøjelse at være en del af sådanne ændringer og leve i harmoni og fred igen.

For mange sjæle på Jorden synes situationen håbløs, da de mørke synes at styre og for magtfulde til at blive fjernet. Men det er overhovedet ikke den sande situation og som det ofte påpeges, finder meget godt arbejde sted bag scenen. Det har jo stået på i lang tid og for at nå det succesrige stadie, I er på nu, har krævet en masse tålmodighed og omhyggeligt arbejde. De mørke har hævet sig selv op over alle andre i den tro, at de er herrer over verden. Nu indser de, at Lyset i stigende grad er blevet kraftigere på Jorden. Det har tiltrukket hjælpen fra de højere magter og balancen har ændret sig og Lyset er nu den dominerende kraft. De mørke kan nu på ingen måde nå deres mål, selv om de vil kæmpe til det sidste.

Fortsæt jeres arbejde med fuld tillid til, at inden længe vil de lovede ændringer manifestere sig. Nogle er meget tæt på nu og I får antydninger af, hvad der er i vente i jeres nyheder. Sandheden har været skjult så længe, men ikke meget længere, da den må komme ud meget snart for at lede folks energier i den rigtige retning. Problemet har været, at de mørke i høj grad har kontrolleret jeres Nyhedsmedier og har ikke tilladt de reelle nyheder at blive præsenteret for jer. Den situation vil snart ændre sig og derefter vil de sande nyheder oplyse jer og hvor det drejer sig om de mørke, vil mange, der kun har haft et lille kendskab, om nogen, til deres aktiviteter, blive chokerede. Der er ikke grund til at frygte dem længere, da de bliver så nøje overvåget, at intet, de gør eller planlægger, kan ske i hemmelighed længere. De er fanget i den selv samme situation, de planlagde for den Menneskelige Race og kan nu ikke undslippe loven for de forbrydelser, de har begået.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vej mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |