Home > > Mike Quinsey – 28. april 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 28. april 2017

Mike Quinsey

Der er megen aktivitet på Antarktisk og opdagelser gøres, der vil ændre jeres historie, der næsten ikke dækker jeres sande Menneskelige udvikling. Der er meget interessante fund, så som kroppe af ekstremt høje Væsener, frosset præcis dér, hvor de befandt sig, da kulden kom. De kom fra en periode for mange, mange tusinder af år siden og det er ikke meningen, at I skulle komme til at se dem. De, der kontrollerer sådanne begivenheder, ønsker fortsat at holde det skjult for jer og holde den fulde sandhed for sig selv. Men der er også dem, der kæmper for fuld afsløring og det vil sandsynligvis ske, hvis de får deres vilje. Sikkert er det, at med kun få år sandsynligvis, før Opstigning finder sted, er der en følelse af, at det haster med at få sandheden ud i det offentlige rum. Det er jeres historie, der må omskrives og I har ret til at kende fakta og de kan ikke holdes tilbage for evigt.

Disse tider er en stor prøvelse for de fleste mennesker, især for dem, der har lille viden om sandheden. De råber til Gud og beder om at blive gjort fri af deres oplevelser, men de ved ikke, at de er nødvendige for deres udvikling. Det gælder alle steder og for mange er det deres sidste liv i de lavere dimensioner og det er grunden til, at det kan være svært for dem. Men de hårdeste tider på Jorden er dem, der giver de bedste muligheder for at rydde megen karma og udvikle sig til en højere dimension. Uanset hvilket niveau I er på i disse store muligheders tider, kan det føre jer stadig opad i udvikling. Som altid følger jeres Guider jeres fremskridt og gør så meget, som det er tilladt, for at hjælpe jer med at lykkes. Bed til dem, når I føler, I har brug for deres hjælp og som oftest kan de give jer den.

Mange vise og udviklede sjæle er inkarneret i denne tid for at være mentorer for dem, der skal til at stige op. Deres erfaring vil hjælpe jer med at få succes med at nå til Opstigning eller fremme jeres forståelse, så I i det mindste kan gøre gode fremskridt. I vil opdage, at mange unge sjæle faktisk er vise gamle sjæle, der kommer ind i jeres liv for at give jer viden, der vil føre jer ind på sandhedens vej. De udviser sædvanligvis stor viden og forståelse i en ung alder og burde af den grund tages alvorlig.

De mørke skaber omstændighederne for deres egen død, fordi de kun har tjent sig selv. Men uanset hvad de gør, kan de ikke konkurrere med de sjæle, der er af Lyset, som er immune over for deres negative energier. Lige tiltrækker lige, så forudsat I er tro mod Lyset, kan I ikke blive påvirket af dem. Selvfølgelig vil I være bekymret over deres handlinger, der omfatter mord og mange depraverede handlinger, men I må holde jer fra at blive revet med af dem. Husk, at I tiltrækker præcis det, I giver jeres energi til, så vær opmærksom på jeres tanker og reaktioner med hensyn til negative situationer, som I måske hører om. Mennesker er tilbøjelige til at blive involveret i andres liv, hvilket er fint, forudsat de ved, hvordan man gør det uden at blive følelsesmæssigt involveret. Livet kan til tider lyde svært, men ved at holde jer til jeres ønske om at handle i kærlighed over for jeres medrejsende, skulle det være en givende og rolig sejltur.

Generelt søger folk at være "velbemidlet" og mange tjener til det ved hårdt arbejde. Men det bliver ekstremt, når penge bliver jeres gud og I søger rigdom, der er unødvendig for jeres velfærd. At have stor rigdom er en udfordring, da den må bruges til gavn for alle mennesker og ikke egoistisk som et middel til selvhævdelse. Stadigvæk ejer meget få 95% af verdens rigdom, mens millioner lever på en ussel løn uden ordentlige boligforhold eller sanitet. Noget er gået grueligt galt og akkumulation af rigdom har fundet sted i stedet for at sikre en rimelig levestandard for alle. Disse problemer agtes der at blive taget hånd om meget snart og vil blive løst, inden de sidste tider nås.

Eftersom I har fået den frie vilje, er I arkitekterne af jeres egen virkelighed. Men de, der hersker, udøver klart en meget større grad af magt, men da I er i et demokrati, kan I ytre jeres meninger. Når I har truffet jeres valg, bemyndiger det dem, der administrerer jeres liv, til at påvirke fremtiden til jeres fordel. For eksempel har I haft gavn af nye måder at gøre tingene på og opfindelser, der har højnet jeres livskvalitet. I har imidlertid ikke fået ting som gratis energi, der ville have ført jer ind i den Nye Tidsalder og gjort livet meget mere behageligt for jer. I stedet bliver I fastholdt i en tidslomme, hvor livet kan være slid og slæb og mange mennesker har utilstrækkelige midler til at kunne overleve. Dette kan ikke fortsætte meget længere og der bliver allerede taget skridt til at fjerne de forhindringer, der forhindrer en fuldstændig ændring til det bedre.

I, folket, sender stærke tanker ud, som skaber en ny tidslinje, der løfter jer ud af den gamle. Snart vil der komme en tid, hvor de kraftfulde energier, der skabes, pludselig vil medføre, at gode forandringer sker. Efterhånden som flere og flere mennesker forestiller sig de forandringer, der er mulige, frembringer de manifestationen af dem, idet der er nået et punkt, hvor de ikke længere kan holdes tilbage. Så vigtigheden af at holde fokus på jeres mål må understreges. Det er en tid, hvor I må koncentrere jer om jeres egne behov, hvis I skal benytte lejligheden til at stige op.

I har mange venner og familie, der venter på at møde jer igen og nogle vil besøge Jorden, mens andre ikke vil gøre det, før det er sikkert. Mange, som ikke er direkte involveret i jeres livsplan, venter på at hilse på jer, efter at Opstigning har fundet sted. De er familie og venner fra mange liv, hvor I har mødt hinanden og arbejdet sammen. Sådanne forbindelser brydes sjældent, især ikke når der er skabt et kærlighedsbånd. Når I er i de højere dimensioner, er venner kun en tanke væk, så uanset hvor I er, er kontakt mulig. Imidlertid må det bemærkes, at hvis en sjæl er optaget af noget andet i en eller anden aktivitet, som ikke kan afbrydes, modtager I måske ikke et svar.

I behøver ikke at være bekymret for de sjæle, der ikke er i stand til at stige op sammen med jer, da der vil blive passet på dem og de får alle muligheder for at have held med det den næste gang, lejligheden byder sig. Forstå, at enhver sjæl får de samme muligheder for at opnå viden og fremskridt, men nogle har brug for mere tid til at indarbejde den nye forståelse til deres eget bedste.

Lyset har vundet kampen og meget snart skal alle se fred indfinde sig på Jorden. Dette vil gøre det muligt for forandringerne at ske i et hurtigere tempo og I kan lægge de mørke tider bag jer, så I kan nyde jeres nyfundne frihed. I vil elske at være en del af den nye Jord og give jer tid til at være involveret i forandringerne til gavn for alle.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energier.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |