Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 7. August 2015

Mike Quinsey - SaLuSa, 7. August 2015

Kære Alle, forholdene på Jorden er begyndt at tage form på en sådan måde, at inden længe vil I begynde at se den retning, Menneskeheden går i. Ud af forvirring og usikkerhed vil positive tegn komme, der vil bekræfte, at ændringerne tager form til gavn for jer. I vil være klar over, at en "rensning" finder sted og at meget af det, I allerede kan se af det gamle regime, bliver ændret eller fjernet. Det bliver hjulpet af de mange sjæle, der er vågnet til sandheden og efterspørger frihed fra de mørkes lænker. Jeres liv er blevet reduceret til et liv med slaveri, da jeres fødselsret er blevet jer nægtet. Gud gav jer frihed som gave og det vil blive genoprettet, således at den Nye Tidsalder kan indfri de løfter, der er blevet jer givet. Samtidig er der tydelige tegn på, at så mange af jer griber sandheden om jeres eksistens og den herlige tid, der ligger forude. Det vil tage tid at manifestere sig fuldt ud og vi giver jer tydelige indikationer af den retning, I går i, så I har et positivt mål for øje. I kulisserne vil der være mange grupper, der støtter jeres indsats og hjælper jer med at opnå succes.

Der sker så meget, vi kan se, hvor forvirrende det kan være, men ved at fokusere på de positive aspekter af jeres fremtid vil I ikke blive alt for distraherede. Alene omfanget af, hvad der skal gøres, kan være overvældende, men vi har haft planer for denne tid i mange år og sager vil skride hurtigere fremad, når først de kan begynde. Rydning af "snavset" betyder perioder med ubehag for jer, men vi håber, at I så vil være vågnet til nødvendigheden af ??en sådan handling. Som sagerne står for øjeblikket er det allerede klart, at den menneskelige race må komme videre og forberede sig på de kommende ændringer, der er til jeres endelige fordel. Vi ser det som en spændende tid, fordi vi allerede kan se resultatet og I vil også gøre det, når situationen bliver klar. Vi ønsker at holde jer orienteret om, hvad der sker, men vi er stadig nødt til at være forsigtige, indtil de mørke virkelig er der, hvor de ikke længere kan forstyrre jeres udvikling.

Vi fører tilsyn med alt, hvad der sker på og uden for jeres Jord og fortsætter med at sikre, at jeres fremskridt ikke forstyrres ved at overvåge alle besøgende, der ønsker enten at observere jer eller at tage kontakt. Præcis, hvad det betyder, er i forhold til den karma, der er en følge af jeres tidligere handlinger og "lige tiltrækker lige", hvilket må tillades. Vi kan ikke tilrane os den universelle lov eller undslippe konsekvenserne af at gøre det. Ja, vi kan rådgive, men den endelige beslutning tager I. Igennem lange perioder er fri vilje blevet givet til jer af Skaberen og det er den faktor, der har gjort jeres Race af særlig interesse for andre. Vi har tidligere nævnt, at den erfaring, som I alle vil have fået, i høj grad vil gavne jer i jeres fremtidige arbejde og hvor I kan dele, vil det spare sådanne sjæle i at skulle gå igennem det selv. I vil opdage, at "at dele" er et træk hos alle avancerede Racer og går hånd i hånd med hjælp på jeres evolutionære vej.

På nuværende tidspunkt ligger meget af det, vi har informeret jer om, langt over de fleste sjæles forståelse, men I er nødt til at have kimene til viden klar, når I oplever evolutionær ekspansion. Mange af jer er allerede begyndt at forstå sandheden og det har åbnet jeres øjne for jeres sande potentiale. Hidtil har I bevidst været holdt tilbage, men nu er der så meget information, der bliver frigivet, at det ikke længere kan holdes tilbage. I er langt større end I kan forestille jer, men det vil ændre sig i den nærmeste fremtid, når jeres bevidsthed udvides. De mørke havde håbet at holde jer tilbage, indtil de helt kunne slavebinde jer, men det er nu for sent og der er ingen chance for deres genrejsning. De kan stadig være en kilde til besvær, men deres indflydelse er i tilbagegang og er bestemt til at forsvinde.

Angreb under falsk flag finder stadig sted på Jorden, men de vil ikke få lov til at forstyrre jeres fremskridt og er mere karmiske af natur. Jeres største trussel i øjeblikket er det pres, som jeres valutaer er under og uro er hele tiden tæt på at finde sted. Vi kan forsøge at hjælpe i beslutningsprocessen, men i sidste ende er det jeres, der tæller. Ændringer er ganske vist uundgåelige, da det er tydeligt, at jeres gamle monetære system er skævt og kun virkelig gavner dem i toppen af bankverdenen. Et retfærdigt fordelingssystem vil blive indført og banker vil blive reorganiseret til en mere håndterbar størrelse, der vil være ansvarlige over for folket. Mange nødvendige ændringer er så at sige "på trapperne", da vi længe har identificeret årsagen til jeres problemer. Vær forvisset om, at ingen i det endelige regnskab vil blive sprunget over, når det kommer til redistribuering af jeres penge. Alt det vil imidlertid gradvist føre jer i retning af en ny måde at leve på, hvor pengesystemer ikke længere er nødvendige, men bekymr jer ikke om det, da det ligger noget ud i fremtiden.

Vi ved, at mange af jer forstår, at alt i virkeligheden er i nu’et og at, når I når et vist niveau ved tankens kraft, vil I være i stand til at flytte enten frem eller tilbage i tiden. De mørke har personer, der kan operere på et sådant niveau og med lidt omtanke er det ikke så svært at forestille sig, hvorfor det ville være af interesse for dem. Alligevel har de ikke lov til at rejse, hvorhen de ønsker og deres aktiviteter bliver hele tiden overvåget og de har ikke den frihed, de forestiller sig, til at gøre, som de vil. Da vi har teknologier, der kan se gennem fast stof, vil I forstå, hvorfor vi er sikre på, at der ikke er noget skjulested for dem.

I må være forsigtige med, hvad I konkluderer efter at have set fartøjer i luften, da de mørke nu har mange af deres egne, der kun viser små identifikationstegn. Det betyder, at hændelser kan tilskrives os og er fejlagtige. I vil naturligvis vide, at i de mange år, vi har været i jeres himmel, har intet fundet sted, der kan beskrives som truende eller skadeligt for jer. Vi har aldrig givet jer grund til at frygte os og er omhyggelige med ikke at træffe foranstaltninger, der ville bekymre jer. Faktisk har vi i nogen tid lejlighedsvist truffet foranstaltninger, der har hjulpet jer ud af et problem, der ikke har været en del af jeres karma. En dag ikke alt for langt ud i fremtiden vil I se os og møde os som de venner, vi er og vi skal sammen gå ind i en tillokkende fremtid, der lover så meget.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er altid glad for at være i kontakt og jeg ser frem til at afsløre de spændende tider, der ligger forude og hjælpe med forberedelserne vedrørende den fremtid, der vil ske i de fleste af jeres liv. En dag om ikke alt for længe skal vi mødes åbent og så kan vi arbejde direkte sammen, når I skal vende tilbage til jeres tidligere færdigheder. I har så længe slidt og slæbt hårdt for at finde vej tilbage til Lyset. Nu er I på vejen og intet kan forhindre jeres opfyldelse og vi i den Galaktiske Føderation skal være med jer.

Tak, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |