Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 14. August 2015

Mike Quinsey - SaLuSa, 14. August 2015

Som mange af jer ved, er september et afgørende tidspunkt, hvor vibrationerne skal øges væsentligt. Hvordan det vil påvirke jer, afhænger af jeres nuværende niveau, men nettoresultatet vil være sådan, at mange vil opleve opløftelse. Den samlede effekt vil betyde en mærkbar ændring, der vil bringe et mere fredelig livssyn og et generelt udtryk og ønske om ophør af krigslignende handlinger. Faktisk vil ønske om fred vokse betydeligt og myndighedspersoner vil være forpligtet til at gennemføre de ændringer, der vil bringe det i stand. Det vil ikke være muligt at vende tilbage til de gamle måder og da Illuminatis indflydelse er indskrænket, vil folk slippe ud af deres kontrol. Ønsket om forandring er vokset i nogen tid og det punkt er nået, hvor det ikke længere kan nægtes. Mange sjæle er klar til at skride til handling, når det er sikkert at gøre det og den tid er næsten kommet. De vil blive støttet af grupper, der er af Lyset og vil sikre, at deres handlinger får lov til at finde sted uden indblanding. Som I kan forestille jer, er der dem, der er dybt optaget af at bevare tingene, som de er og er lede ved at opgive deres rige livsstil for en mere retfærdig fordeling af velstand. Dog kan ingen hindre ændringerne i at manifestere sig, så se ændringerne i øjnene med en tro på fremtiden, da alle de løfter, der er givet jer, med tiden vil manifestere sig. Tillad tilstrækkelig tid til de ændringer, der skal gennemføres, de vil komme ret hurtigt, når først "bolden begynder at rulle".

Der foregår så meget i kulisserne og I er blevet holdt i mørke og nægtet jeres ret til at dele og nyde de forbedringer, der ville have gavnet alle mennesker i stedet for de få privilegerede. Imidlertid er situationen ved at ændre sig og når de, der holder jer tilbage, ikke længere er i stand til at diktere, hvordan I lever, vil ændringerne begynde at blive indført. Over en lang periode har I fået ideer om, hvad det vil betyde for jer, af hvilke I vil vide, at en mægtig opløftelse venter jer. For eksempel er mange nye fremskridt blevet blokeret og lagt på hylden af ??Illuminati, men snart vil der ikke være noget, der kan hindre det i at blive gjort. De er sådan, at I i sidste ende vil blive meget uafhængige og ikke blive holdt som gidsel af livets fornødenheder. Selv nu er der opfindelser, der venter på at blive introduceret, der vil gøre jeres liv så meget lettere, men dem med de største behov skal opløftes først.

De af jer, der er klar over den nuværende situation på Jorden, er i en god position til at hjælpe jeres medmennesker til at bevare roen og så at sige "ride stormen af". Da der vil være vanskelige tider for nogle af jer, afhængigt af hvor I bor og hvem, der styrer jeres land. De rigtige mennesker er kendte for os og de vil blive indsat så hurtigt som muligt, men det kræver en diplomatisk og lovlig tilgang. Som I er begyndt at forstå, er der meget at gøre for at ændre den tilstand, som så længe har holdt jer i de mørkes greb. Vi understreger dog, at deres tid er gået og i løbet af de næste par år vil de blive mindre og mindre i stand til at gøre deres indflydelse gældende. Så I kan lægge planer for fremtiden og vide, at I kommer til at vende tilbage til jeres retmæssige plads som frie sjæle.

I mellemtiden fastholder vi vores "overvågning" af jeres solsystem for at sikre, at ingen uvelkomne besøgende får lov til at blande sig i jeres endelige tilbagevenden til Lyset. Der er andre civilisationer, der gerne vil kontakte jer, men indtil tiden er inde, bliver de nødt til at holde sig på afstand. De fleste kontakter kommer i fred og er ivrige efter at dele deres viden med jer, men nogle har bagtanker. Vær forvisset om, at vi er her for at sikre, at I fuldfører jeres rejse, som I ønsker og til sidst vender tilbage til den frihed, der gives til jer ved igen at blive Galaktiske Væsener. I virkeligheden kan I aldrig stå stille, da evolutionen overalt omkring jer fortsætter og som Gud "Ånder ind", går I ind i højere og højere vibrationer. Den 3. dimension, som I kender den, har afsluttet sit forløb og det er grunden til, at ændringer finder sted overalt omkring jer.

For jer, der er klar til at rykke ind i de højere dimensioner, er det mere end nogensinde nødvendigt at være fokuseret på jeres vej fremad. Nogle af jer kunne blive distraheret af, hvad der foregår omkring jer, så prøv på alle tidspunkter at lade negative situationer passere uden om jer. På dette stadie må I tillade andre at følge deres egen vej, men med alle midler tilbyde dem hjælp, der henvender sig til jer først. Når tiden er inde, vil der være brug for jeres viden og det er klogt kun at udtrykke den, hvor det kan gavne andre. Husk på, at jeres Guider indprenter jer fornuftige ideer, der vil sikre jer at fuldføre levetiden, som I har planlagt. Det kan involvere at finde en nyttig informationskilde eller at møde en kontakt, der kan anvise jer den bedste vej at tage. Enhver afvigelse vil betyde, at nogle erfaringer kan være nødvendige at lære igen, men i så fald skulle det altid være nemmere anden gang.

Som tiden går, vil I lære en masse om jeres rejse gennem materien og hvorfor den har indeholdt de oplevelser, I har haft. Som et resultat heraf har I udviklet jer langt mere og hurtigere end I ellers ville have gjort og vil videregive jeres viden til andre. Når tiden er inde til et skridt fremad, bliver I altid hjulpet til at tage det, selvom I måske foretrækker en anden vej, som I vil blive hjulpet til at finde. I vil dog blive opmuntret til at følge den mest givende for at undgå at spilde tid. Men uanset hvilke muligheder I vælger, finder alle sjæle til sidst Lysets Vej. Jeres gave med fri vilje bliver altid æret og som et resultat heraf lærer I altid på en måde, der er sikker på at hjælpe jer i jeres personlige udvikling.

Langsomt, men sikkert får I oplysninger om andre livsformer, da I snart vil møde andre typer af Væsener, hvoraf nogle er helt forskellige fra jeres menneskelige form. De vil ikke desto mindre være ens i nogle henseender, men vigtigst er intelligente Væsener, som i mange tilfælde er langt mere udviklede end I er. Men ikke alle ældre racer er nødvendigvis mere udviklede end jer, da nogle har viet mere af deres tid på personlig udvikling frem for åndelig udvikling. Som I udvikler jer ind i de højere dimensioner, vil I endelig opdage, at I har mindre behov for en permanent krop. Men når I får brug for det, sætter I det i eksistens ved jeres tankes kraft. Som I udvikler jer åndeligt, vil I finde ikke så få forskelle i forhold til jeres jordiske erfaringer, da de lavere vibrationer er tilbøjelige til at holde jer tilbage.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er glad for, at så mange sjæle på Jorden nu er ved at vågne til sandheden. Nogle gange er det svært at kassere overbevisninger, der viser sig at være forkerte, men hvis I vil udvikle jer, har I ikke råd til at være for stivsindede. Vær altid parat til at acceptere den større sandhed, hvis I ønsker at vokse med jeres erfaringer. Ingen kan stå stille længe, ??især ikke under jeres nuværende omstændigheder, hvor ændringerne sker overalt omkring jer. Dog skal der udvises forsigtighed, da misinformation stadig spredes for at forvirre jer, så stol på jeres intuition i videst muligt omfang. Jeg ønsker jer al mulig succes med jeres foretagende og min kærlighed følges som altid med jer.

Tak, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |