Home > > Mike Quinsey – 16. februar 2018

Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 16. februar 2018

Mike Quinsey

Ting, I er involveret i forbindelse med realisering af den Nye Tidsalder, skrider meget langsomt fremad på Jorden, dog er nettoresultatet, at I begynder at realisere forandringerne. Menneskelige tanker er nu mere tilbøjelige til at søge en fredelig vej, da mennesker er trætte af de evindelige trusler om krig og konfrontationer. Ikke så snart har I overvundet et problem, før et andet opstår, og det er til dels en arv fra de mørkes tidligere handlinger. Deres arrangement er stadigt aktivt, men får mindre og mindre indflydelse med tiden og går i opløsning. De har bestemt ikke den magt, de havde tidligere, men har etableret underjordiske baser, der er meget aktive. De vil fortsætte, indtil de løber tør for økonomiske midler, da "krig" tydeligvis kan være et meget dyrt foretagende. Så fortvivl ikke, fremtiden er forudsigelig og vil falde på plads med de forandringer, der står klar til at komme i stand.

Der kan ikke blive tale om at vende tilbage til, hvordan tingene var før 2012, da I allerede gør fremskridt i de nye vibrationer, der løfter Menneskeheden op. Fremtiden er Gylden, og det har ingen betydning, hvilken side af sløret I er på. Hele Galaksen er på vej ind i et område af rummet, der vil være ny for jer. Det vil være yderst velkomment og gøre det muligt for jer at leve et meget tilfredsstillende liv langt ud over alt, hvad I måske har forestillet jer. Selvom I måske ikke fatter omfanget af det, der sker, mens fremtiden udfolder sig, vil I blive både forbløffet og henrykt over den vej, der er lagt ud for jer. På relativ kort tid vil livet blive uigenkendeligt sammenlignet med nu, og I vil være mere end tilfredse med den grad af opløftelse, som I vil opleve. Nogle sjæle vil klamre sig til det, de er velkendt med og være tilbageholdende over for forandringer, og det er accepteret, da I er på en planet, hvor den frie vilje gælder.

Vær forvisset om, at selv om der er en fremtid, der er kortlagt for jer, er det, hvordan I kommer derhen, der er i jeres hænder. Jo hurtigere I kollektivt højner jeres vibrationer, jo hurtigere vil I bevæge jer ud af de lavere og al den negativitet, de bærer med sig. I er langt mere ansvarlige for, hvordan tingene udvikler sig, end det er åbenlyst for jer. Så hver enkelt person opfordres til at bevare fokus på Lyset og ikke blive distraheret af, hvad end der sker omkring jer. Jeres tilstedeværelse har sandelig meget større betydning, end I muligvis tror, og når tilstrækkelig mange af jer slår jer sammen, øges jeres kraft til meget højere niveauer. Så føl aldrig, at jeres bidrag er for lille eller utilstrækkelig, da I har meget mere magt, end I tror, I har. Som tiden går, vil selv I bemærke, hvor meget mere I er i stand til at opnå, når I arbejder sammen med Lyset.

I kan bruge det på en Universel måde eller til personer, som I måske ønsker at sende healing til. I behøver kun at finde et roligt sted, hvor I kan slappe af og meditere for at forberede jer på at sende healing energier ud. Det sker nærmest automatisk, når I befinder jer i en kærlig og fredelig tilstand og deler disse følelser med andre sjæle. Der er det klassiske eksempel om Moderen, som trøster sit barn, når det er ked af det, ved at vise det sin kærlighed. Ord har kraft, hvilket er grunden til, at jo hurtigere I holder op med at komme med negative kommentarer, jo hurtigere vil I gøre fremskridt i jeres udvikling. Vær også forsigtig med, hvad I ønsker for en anden sjæl, da det har for vane at komme tilbage til jer. Det vil være svært pludselig at ændre den måde, I tænker på, når I giver energi til de ord, I udtaler, men selv det at være bevidst om det er et skridt på forandringens vej, der må gøres.

Jorden er den eneste planet med fri vilje i Galaksen, og det må få jer til at undre jer over, hvordan man kan leve på et sted, hvor man ikke har det. Se på det på denne måde, I er på evolutionens vej og på det niveau, I er i øjeblikket, tillader den jer at have den frie vilje på en måde, der lærer jer, hvordan I højner jeres vibrationer. Når I når det punkt, hvor jeres ego må tage plads på bagsædet i stedet for at lægge vægt på sig selv, vil I begynde at føle jer selv som en del af det hele i stedet for en individuel person. Når I har nået det punkt, vil I blive Ét med Gud, ja, med jeres Gud selv. Når I udtrykker kærlighed til alle sjæle uden undtagelse, lever I jeres liv i overensstemmelse hermed og har intet behov overhovedet for at udøve magt for stadig at være en individuel person. I mister ikke jeres individualitet som sådan og fortsætter med at udvikle jer og vil have nået et højere niveau og bliver til sidst et Galaktisk Væsen.

Alt det, I behøver, vil være jeres gennem jeres tankes kraft, og I vil følge en ny vej, som jeres Plejadianske forfædre allerede har gjort, og nu nærer jer, når I vender tilbage til de højere vibrationer. I havde været overladt til jer selv, for at I målbevidst selv skulle finde vejen ud af de lavere vibrationer, og da I har gjort et betydningsfuldt fremskridt ved at passere 2012 milepælen, har situationen ændret sig. Hjælp vil være jeres, når det er nødvendigt, så bed til jeres Guider og endda Galaktiske venner, når det er nødvendigt, og hjælp vil være ved hånden.

Før starten af denne nye cyklus blev I fastholdt i de lavere vibrationer, og hjælp blev givet i overensstemmelse med jeres forståelsesniveau. Nu er I dog allerede begyndt at højne jeres vibrationer og vil fortsætte med at gøre det. Det giver jer den fordel at kunne sætte fart i jeres udvikling, og med det få mere hjælp udefra. Sandelig vil I blive givet mere end tidligere, fordi jeres bevidsthedsniveau er steget. De af jer, der er klar til at modtage den højere viden, må ikke holdes tilbage længere, og I vil få alle muligheder for at udvikle jer meget hurtigere end tidligere. Det er yderst vigtigt, at I har et åbent sind og accepterer nye oplysninger, der kan være noget anderledes, end hvad I tidligere har forstået skulle være sandheden. Forstå, at jeres nuværende bevidsthedsniveau er den målestok, hvorudfra nye oplysninger kan gives til jer. Der er tydeligvis en rette tid til at give jer mere, men også at undgå at overbelaste jer på noget tidspunkt.

I har stadig den frie vilje, men lad den gamle lære bag jer, da den har tjent sit formål godt ved at give jer de oplevelser, I havde brug for at udvikle jer ud af den lavere dimension. Det hårde arbejde, I lagde i, følges nu af en lettere cyklus, hvor kun Lyset vil eksistere til sidst. Borte vil de lavere energier være og alt, der er forbundet med dem, i stedet har I en strålende fremtid foran jer og bliver en mester af jeres egne energier og bruger dem til alle jeres behov. I kan tage æren for at have løftet jer selv ud af de lavere vibrationer, og I vil ikke vende tilbage til dem igen. Vær forsigtig med de tanker, I sender ud, ved at sikre, at de er af Lyset. Tænk stort, når I skaber jeres højere vej, og vid, at der med tiden ikke vil være noget, I ikke kan klare med jeres kreative evner. På nuværende tidspunkt er det klogt at være fokuseret på jeres positive visioner for fremtiden, da Menneskeheden kollektivt vil projicere deres ønsker om, hvad den har i vente for jer.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |