Home > > Mike Quinsey – 16. marts 2018

Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 16. marts 2018

Mike Quinsey

Vær forvisset om, at alt går godt, også selvom det er kaotisk i nogle lande. Den underliggende grund er, at der sker dramatiske forandringer, der er nødvendige for at gøre plads til det, der skal indføres. Forandringerne er alle en del af jeres introduktion til den Nye Tidsalder, som gradvist viser sig, efterhånden som de gamle energier opløses og forsvinder. Bliv ikke forfærdet over de foranstaltninger, det kræver for at rydde det gamle ud, da I vil have alt at vinde. Som tiden går, vil de gamle måder, der ingen plads har i fremtiden, gradvist forsvinde. Det vil være en foruroligende uundgåelig situation, så tab aldrig det faktum af syne, at det bedste skal endnu komme.

Nu hvor I har gjort gode fremskridt og har passeret milepælen, er de restriktioner, der angår extraterrestriskes besøg på Jorden, blevet lempet, men der er stadig et sikkerhedssystem for at sikre, at ingen af dem har til hensigt at forstyrre jer på jeres vej mod Opstigning. Tiden er kommet, hvor I skal møde jeres ”spirituelle forældre”, som er Plejadianerne, og på rette tidspunkt vil det ske. Fremtidige begivenheder er nøje planlagt, og alt sker med den intention at forberede jer til højnelse af jeres vibrationer, og det ultimative er naturligvis jeres Opstigning. Så at sige, så er lykkelige tider lige rundt om hjørnet og er højst sandsynligt langt ud over, hvad I for tiden er i stand til at forudse. Lidt efter lidt er I blevet givet nogle ideer om, hvad det indebærer, alligevel vil I blive overordentligt overrasket over omfanget af de fordelagtige forandringer.

I bliver frie sjæle, der er så avancerede, at I vil være herre over jeres egen fremtid og have mange flere valg med hensyn til, hvad I kan gøre. I vil være ansvarlige sjæle og føre jeres liv i overensstemmelse med åndelige edikter fra det hierarki, der overvåger alle jeres fremskridt. Livet herfra vil blive bedre og bedre, og nogle af jer fornemmer allerede de forandringer, der finder sted. Den større plan for jeres fremskridt styres af de kraftfulde sjæle fra Guddommen, der sikrer, at alt udføres i balance og harmoni med Alt, der Er. Faktisk ledsager højere sjæle jer gennem alle jeres liv og hjælper jer ved at guide jer, men de vil altid respektere jeres frie valg.

I den åndelige lære gøres der meget ud af behovet for at være ikke-fordømmende, fordi I umuligt kan kende en anden sjæls livsplan. I er måske involveret i en andens og i jeres samspil, om det er på godt eller ondt, som I ville forstå det, hjælper I hinanden med at udvikle jer. Ofte er sjæle bundet sammen af karmiske grunde, og de kan have tilbragt tidligere liv sammen og hjulpet hinanden med at udvikle sig ved at spille forskellige roller. Hav i tankerne, at I som sjæle er udødelige, og når I forlader Guddommen for at få yderligere erfaringer, har I ikke kun mange, mange liv, men oplever alle mulige forskellige situationer, som giver jer mulighed for at udvikle jer. Se aldrig ned på en anden sjæl af denne grund, men forstå, at de ligesom jer følger en livsplan, som de allerede har indvilliget i at opleve.

Imellem inkarnationerne tilbringer I sædvanligvis jeres tid i det, der kaldes Sommerlandet af indlysende grunde. I møder andre sjæle, jeres familie, slægtninge og venner, herunder jeres bedsteforældre, som alle præsenterer sig for jer, som de gerne vil ses, og ikke som ældre personer, som de fleste var, da de gik over. Kan I forestille jer et plan, hvor vibrationerne er noget højere end på Jorden, hvor tankens kraft hersker. Under disse omstændigheder har I ikke brug for penge, selv om I stadig kan shoppe alt det, I ønsker, få te og kager eller hvad I har lyst til - helt gratis. Det lyder utroligt, men jeg kan forsikre jer om, at det, jeg har beskrevet, er i vente for jer. Der er søer og have, men de er ikke lige som på Jorden, men I kan stadig sejle eller nyde andre lignende aktiviteter.

Jeg kan høre svaret nu og spørgsmål som "hvor er dette sted" og hvad med antallet af mennesker mellem inkarnationer, hvor er de alle. For det første er der eksistensplaner, der er opdelt lidt som landene på Jorden, så I er, som I ville sige, sammen med jeres egen slags. Biler, busser og lignende er der kun for "gamle tiders skyld" og med tiden kan I rejse ved jeres tankes kraft, men mange sjæle nyder de transportmåder, de var vant til på Jorden. Alt i alt betyder det, at der ikke er nogen "lufttrafik", da det ikke er nødvendigt, og der er altid lyst og solrigt, deraf navnet "Sommerlandet". Når I først ankommer, vil I have fået, hvad I kan kalde en debriefing, hvor jeres livserfaringer diskuteres for at se, hvor I måske har brug for yderligere lektioner, men det indeholder ingen form for dom overhovedet. Så hvor går I hen derfra, afhænger af, om I har brug for endnu en livserfaring på Jorden, og om omstændighederne opfylder jeres behov. Så vær forvisset om, at alt er nøje organiseret, for at få alle til at føle sig hjemme.

Tag jeres liv seriøst og følg det, der klart er jeres livsplan, begivenheder vil vise jer, hvor det er meningen, at I skal hen og kan af den grund være forskellig fra det, I forventer. Jeg har tidligere fortalt jer, at ingen sjæl får mere, end de kan klare, og selvfølgelig får I altid hjælp undervejs. Det er vigtigt, at I koncentrerer jer om at arbejde for et godt udfald. Til hver en tid kan I kun gøre jeres bedste, og for det vil I gøre fremskridt. I ville blive overrasket, hvis I vidste, hvor hårdt jeres Guider arbejder for at hjælpe jer med at få en succesrig livserfaring. Tal højt med dem, da de ville være glade for at vide, at I er bevidste om deres eksistens. De følger alle jeres bevægelser, da de altid skal være hos jer, de kender også til jeres livsplan og gør deres bedste for at holde jer til den.

I er alle meget erfarne sjæle, der har haft hundreder, hvis ikke tusinder af inkarnationer, men I er ikke inkarneret med fuldstændig viden i dette liv, kun det, der er nødvendigt for, at I klarer jer gennem den type liv, I har brug for at gøre yderligere fremskridt. I vil aldrig miste de fremskridt, I har gjort, men som nævnt kan de holdes skjult for jer, hvis det er nødvendigt. Jeres oplevelser vil efterhånden føre jer frem til at blive Mester og endnu større ting, og I kan udvikle jer i jeres eget tempo, da alt er i "Nuet", så I har så meget tid, som I ønsker. Tiden er en illusion og i en 3D virkelighed er den lineær, og I arbejder meget godt efter den.

På Jorden synes tingene at ændre sig meget hurtigere end de plejede, og i almindelighed påvirkes de alle af de højere vibrationer, I bevæger jer ind i. Efterhånden vil nogle af jer opleve, at I begynder at opleve synkronisering af begivenheder i jeres liv, og andre kan blive mere telepatiske. Det vil tage til med tiden, da flere og flere sjæle højner deres egne vibrationer. Med andre ord begynder I at øge jeres vibrationsniveau som en del af jeres vej til at blive et Galaktisk Væsen.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen til fuldendelse. Denne besked kommer gennem mit Højere Selv, mit Gude Selv, og enhver sjæl har den samme forbindelse til Gud.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |