Home > > Mike Quinsey – 16. september 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 16. september 2016

Mike Quinsey

Det ser ud til, at spørgsmål vedrørende "Revalueringen" nu har nået det punkt, hvor alle involverede G20 lande nu er klar til at gå videre. Det er simpelthen et spørgsmål for dem, der har ansvaret, at arrangere omstillingen, så den gennemføres på en koordineret måde. Det vil være det første historiske skridt mod at skabe fred på Jorden. Der er stadig et godt stykke vej, før total fred kan erklæres og hvert land vil vide, ved at de har tilsluttet sig fredelig sameksistens, at skulle de bryde den, er det med risiko for at blive forvist fra Jorden. Så glæd jer, da den lange ventetid næsten er ovre og en fredelig fremtid er sikret jer og dem, der vil følge efter.

I undrer jer måske over, hvordan de resterende mørke individer kan tøjles, men vær forvisset om, at ballademagere vil blive fjernet fra planeten og placeret, hvor de ikke længere kan forstyrre de planlagte forandringer på jorden. Det er muligt, at mange af de mørkes håndlangere vil overgive sig og ikke længere udgøre en fare for befolkningen. I takt med at den nye Jord stiger op, vil der ikke være plads til nogen mørke sjæle eller deres negative handlinger. Meget snart kan de mange forsinkede projekter, der vil opløfte Jorden, begynde og bringe de velkomne ændringer, der vil føre jer ind i den Nye Tidsalder med fuld fart, i eksistens.

Mange spekulerer på, hvad der kan ske i kapløbet om Det Hvide Hus, nu hvor der udtrykkes tvivl om Hilary Clintons sundhed. Donald Trump synes ikke ivrig efter at blive præsident og Bernie Sanders venter i kulissen. Pludselig ser situationen usikker ud, idet Trump halede ind på Clinton og for nylig oplevede en pludselig stigning i støtten. Sikkert er det, at Illuminati må være yderst bekymrede over den måde, hvorpå begivenhederne har vendt sig imod dem. Vær forvisset om, at uanset hvad der sker, vil Lyset sejre og intet vil forhindre deres march mod sejr.

Der er ingen tvivl om, at med de stadigt stigende vibrationer vågner flere mennesker op til det, der foregår, hvilket resulterer i, at de begynder at stille spørgsmål, i modsætning til tidligere hvor de accepterede, hvad de fik at vide. For eksempel er spørgsmålet om 9/11 aldrig helt forsvundet og flere beviser bliver offentliggjort om, at det var en planlagt nedrivning initieret af Bush familien. Det har hele tiden været ventet, at ved afslutningen af den gamle cyklus ville meget blive afsløret, der ville bringe sandheden op til overfladen. Der har været spekulationer i meget lang tid om, hvem der stod bag 9/11, men nu er beviserne ubestridelige og de ansvarlige vil blive retsforfulgt. Ingen kan undgå at skulle se sandheden i øjnene.

Når I får en gennemgang af jeres liv, ønsker ingen at beskylde jer, men hvis I har lavet fejl, må de erkendes. I kan derefter diskutere jeres fremtidige handlinger med jeres Guider med henblik på at få yderligere erfaringer for at overvinde jeres ufuldkommenheder. Men da I befinder jer ved slutningen af en cyklus, skaber jeres "fejl", alt efter deres art, nødvendigvis ikke karma og Loven om Nåde påberåbes. Som tidligere nævnt, er ideen med gennemgangen af livet ikke at straffe jer for jeres fejl, men at blive enige om en vej gennem yderligere oplevelser, der vil hjælpe jer med at overvinde dem.

Husk, at al erfaring er af værdi og hvis jeres vej fører til, at I tager længere tid om at stige op, gør det en lille eller ingen forskel. I har al Evighed til at lykkes og ingen vil presse jer til at gøre hurtigere fremskridt, men vil helt sikkert give jer al mulig hjælp. Jeres Guider har været igennem sådanne udfordringer før og har god erfaring med at hjælpe jer. Henvend jer til dem, når som helst I har brug for hjælp og de vil være glade for at tjene jer.

Der er to primære veje, der fører folk fremad. Den ene er afgrænset til de lavere vibrationer, idet den forsøger at finde vej gennem røret og problemerne i den tredje dimension. Den anden vej skyder fart mod de højere vibrationer gennem Lysets kraft, efterhånden som den bliver stærkere og stærkere. De to kan ikke fortsætte som hinandens modsætninger og til sidst vil kun Lyset være tilbage og vil lykkes. Det finder allerede en vej frem, idet flere sjæle vågner op og kan se gennem den paradeforestilling, der finder sted. Sandheden findes indeni og de, der intuitivt kan skelne de positive energier fra møget, vil helt sikkert gøre fremskridt. I vil være i stand til at identificere de sjæle, I kan stole på og følge deres anvisninger for at begive jer ud på jeres vej.

I vil få al mulig opmuntring for at finde jeres sande vej. Når den er fundet, skulle I kunne gøre hurtige fremskridt i jeres forberedelser til Opstigning. Som altid vil I blive hjulpet til at overvinde eventuelle problemer, der måtte opstå. Hvis noget føles rigtigt, kan I være sikre på, at det er rigtigt. Identificer jer med de sjæle, som ved deres gerning kan ses som værende af Lyset og følg deres råd eller lære, når I har brug for hjælp. I denne tid bruges mange sjæle til at sprede Lyset og Kærlighed. Med jeres erfaring skulle I kunne være i stand til at identificere dem, der er lærere for den Nye Tidsalder.

De mange forandringer, der venter på at blive bekendtgjort, vil snart være over jer og vil ikke få lov til at blive forstyrret af nogen. Formen er støbt og alt er klar til at gå videre med, men mindre ændringer kan finde sted på grund af justeringer. Hvad der skal ske nu, hvor I befinder jer i den tid, der er blevet kaldt "Sjælenes Høst", er jeres opstigning ind i de højere vibrationer. I har rejst langt og oplevet mange liv, alt imens er I vågnet af jeres lange søvn i Sjælens Mørke Nat. Som I står i dag, er I én, der har løftet sig op og er i stand til at skelne det, der er af Lyset fra det, der er forblevet i mørket.

Medierne er stadig i vid udstrækning under kontrol af de, der støtter de mørke. Men igen lægges der planer for forandringer, således at en sand og pålidelig nyhedstjeneste er tilgængelig. Forudsat I skelner i denne tid, er jeres Internet den bedste kilde til nyheder, da det giver jer en pålidelig opdatering af, hvad der sker i verden. I har tendens til at se på Vesten, når det gælder oplysninger og det er i øjeblikket jeres bedste kilde. Men efterhånden som sandheden afdækkes, vil den spredes til hele verden og til sidst vil alle sjæle blive bevidste om den.

Det er så vigtigt, at alle I, der har fundet vejen frem, koncentrerer jer om alt, hvad der er positivt. Ved at gøre det, giver I jeres kraft til de energier, der bringer ændringerne i stand og det kan ikke siges for mange gange, at det, I fokuserer på, giver I jeres energi til, selvom det måske ikke er jeres hensigt. Lyset har sejret, dog bør I stadig indtage en positiv holdning. Der er meget, der skal gøres og meget snart vil mange af jer blive opfordret til at indtage en fremtrædende rolle med hensyn til forandringerne.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset fortsætte med at oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |