Home > > Mike Quinsey – 20. juli 2018

Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 20. juli 2018

Mike Quinsey

Kære venner, der er mange vigtige nyheder, der kommer fra Kryon, og vi er må vække vores bevidsthed til de forandringer, der bebuder starten på en ny cyklus, der vil føre os langt ud over den tidligeres begrænsninger. Vi er på vej ind i et nyt område af Rummet, der fører os ind i højere vibrationer. Vi vil endelig se enden på de mørke, da de simpelthen ikke kan eksistere i dem og vil blive på et niveau, der resonerer med deres nuværende. I mellemtiden bliver I gradvist introduceret til Kvanteenergi, som I er nødt til at forstå så hurtigt som muligt. I når til en korsvej, så spil jeres rolle i hjælpen for, at den Nye Tidsalder fortsat manifesterer sig, og alle vil blive forsikret om, at alt går godt og fortsætter som forventet.

Det følgende budskab er velkomne nyheder, hvad fremtiden angår, da det klart viser, at store forandringer er på vej, og i almindelighed kan Moder Jord klare de større. Alt i alt er der opmærksomhed på de fremtidige forandringer, og de vil forårsage lidt ødelæggelse, om nogen, af katastrofal karakter. Det kan se ud som om, den Menneskelige Race forventes at imødegå forandringerne alene, men der er allerede hjælp ved hånden til at håndtere eventuelle problemer. Der er en plan for Menneskeheden, der er bestemt til at lykkes, og absolut intet vil forhindre dens succesfulde gennemførelse.

Kryon. 2018. Jeres DNA ændrer sig.

Jeg ønsker at give jer en kendsgerning at tænke på, fordi jeg var her for længe siden. Der var en tid, før I var her, hvor der i havene hele tiden var olieudslip, gæt, hvor de kom fra. De kom fra oliefelter under havets overflade, der revnede og utrolige mængder olie slap naturligt ud fra havbunden, og det er der, hvor I borer efter det nu, så regn det ud og forbind punkterne. Olieudslip efter olieudslip, og der var ingen skibe, der spildte olie, som der er i dag. Ødelagde det miljøet, og svaret er nej, og hvad skete der med det. Der er et system, og det har der altid været, hvor havet renser sig selv og tager sig af det på måder, I ikke kender til. Regn det ud og forbind punkterne, I er ikke de første, der har spildt olie i havene. Det er en naturlig forekomst. Spørg en geolog, hvad der er dernede lige nu, hvis der er olie, der bobler op, og det er der, det er en naturlig forekomst - havet kender til det, genkender det og tager sig af det. Planeten er hurtig til at rense sig selv. Gaia er en ven af Menneskeheden og ser, hvad der sker og arbejder med jer.

I bevæger jer ind i en anden form for stråling, og det vil påvirke jeres Sol. I er allerede begyndt at se det. Meteorologer rapporterer om det, det er en del af vejrskiftet, solens strålingscyklus vil være anderledes, mængden af solpletter vil være anderledes, fordi den stråling, I bevæger jer ind som et solsystem, har I aldrig set før - ikke som mennesker, og I er bange og I ser det ikke, og nogle siger, at dette er enden. Der er måder at neutralisere og ændre det på, I har ingen ide om det, og det er allerede sket én gang, og I kan ikke se det og regne det ud, vær ikke bange, vær varsomme, se, hvad der sker og hold jer væk fra de varme områder, men forstå, at havet vil finde ud af det.

Andre siger, at det vil blive farligt, og her er, hvad jeg vil fortælle jer. Denne stråling vil gå direkte ind i jeres magnetiske net omkring Jorden, og det vil ændre jeres DNA, og I vil blive 10% mere effektive, det er lige til tiden, det er lige efter planen, den godgørende fysik, der ved, hvad I gjorde. Hvad andre vil frygte, vil være jeres bevidstheds evolution, det, der sker, er et godgørende system. Vores ur er ikke som jeres ur, vi ser det komme, og når det kommer, siger I måske "Nåh, det tog længere tid, end vi troede", timingen, som I ville sige, det er ikke noget, vi er opmærksomme på - vi kender til jeres ur. Vi ser, hvor utålmodige I er, fordi tingene ikke sker efter planen, det er en 3D verden, men hvilken forskel gør det, det kommer, når det kommer, og I vil være her nu.

Nogle af jer vil måske ikke have den samme alder eller det samme køn som før, men I vil være her. Hvilken forskel gør det, I vil se dets nyskabelse. Når en planet bevæger sig ind i det, vi ville kalde en hurtig udvikling, begynder opfindelser endda at komme, langt over det, I troede var højteknologi, men den teknologi, som I var ved at være klar til at modtage, er langt ud over 3D teknologi, og det vil være kvanteteknologi, og det starter langsomt, men ligesom udviklingen af så mange opfindelser, som I har haft inden for teknologi, som I har haft tidligere, har den en rampe op, der først er langsom og derefter er lynhurtig til sidst.

En ting fører til en anden og begynder at vise noget andet, og jeg vil fortælle jer det en gang til. Planeter, der bevæger sig ind i Opstignings stadier, må have en mulighed for at forstå kvanteenergi, og begyndelsen på at forstå kvanteenergi er evnen til at måle den og se den, selvom I ikke kan producere den eller ændre den eller arbejde med den, må I være i stand til at se den. Når I kan se kvanteenergi i hvilken som helst form, begynder I at forstå, hvordan I ser den på en bedre måde. I vil se de mønstre, der er indeholdt i den, og når I begynder at se dem, vil I have en million spørgsmål, der ikke kan besvares, men det vil starte et opfindelsesfremskridt, da I opdager den ene ting efter den anden om det, I ser, som I aldrig så før, og farverne vil være strålende, og det er en metafor for synskhed. Det vil bringe fysikken ind i et helt nyt perspektiv, og I vil se de manglende fysiske love.

Vær klar, for medicin vil ændre sig for evigt, vær klar, en slags helbredelse vil forsvinde og en anden vil komme. Vær klar, intelligent kvantehelbredelse dukker op. Jeg har ingen måde at beskrive et helbredende paradigme på, som I ikke kan se, I kan ikke forestille jer det, og det forener jer og jeres krops Iboende intelligens med evnen til at præge sig selv og helbrede sig selv ved at bruge sit eget DNA - det er så vidt, jeg kan gå.

Slut på uddrag af Kryon budskabet.

De to store vestlige magter spiller uærligt spil for at manipulere ting for at opnå et ønsket udfald, og i sidste ende vil I se, at der gøres fremskridt, der gør det muligt for lande at udvikle sig. Vær forvisset om, at uanset hvor høj en stilling en person har, kan de stadig motiveres og inspireres af de væsner, der overvåger deres fremskridt. Nu da de ved, hvad der ventes i den nære fremtid, kan de lede mennesker på en sådan måde, at de føler sig tilskyndet til at gøre ting, der i sidste ende kan ses som yderst hensigtsmæssige for fortsættelse af planen for Moder Jorden og hendes folk.

Gennemførelsen af planer i mange lande for deres fremtidige velfærd går godt, selvom det udadtil ser kaotisk ud nu. På det rette tidspunkt vil en vending i begivenheder føre til, at der tages et nyt skridt fremad, der vil lede ad vejen til ønskelig forandring og en fredelig slutning. Vær forvisset om, at alle handlinger har til hensigt at bringe en ende på konfrontationer og på vejen til uendelige problemer. Tidligere har karma spillet en stor rolle i det, der har fundet sted, men efterhånden som de nye vibrationer virker, vil en fredelig slutning på fjendtligheder være mulig. I vil gradvist se, at hvor der er sket udskiftning af ledere, opnås en mere rolig fremtidsudsigt. Det er nu tid for fredelige overgange, der i sidste ende vil føre til permanent fred. Det er jeres planlagte skæbne, og større kræfter end dem på Jorden vil sikre, at den lyse fremtid, der er bestemt for jer, vil manifestere sig til rette tid, når det er passende.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen til fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |