Home > > Mike Quinsey – 21. april 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 21. april 2017

Mike Quinsey

Begivenheder udvikler sig stadig i et hurtigere tempo og målet er de dage, hvor sandheden om jeres eksistens bliver afsløret. I virkeligheden er der ikke meget tid tilbage, før forandringerne er over jer og det ville være så godt, at I er forberedt på dem. Jeres hovedmål bør hele tiden være at bevare jeres ro og rolige temperament, da I vil se mange mennesker rystede og rådvilde i forsøget på at forstå, hvad der sker. Uroen og de fortsatte problemer med simpelthen at leve fra dag til dag hjælpes ikke af de fortsatte nedskæringer og truslen om krig. Nogle vil spørge, hvorfor vi ikke griber ind og som vi har nævnt tidligere, er I skaberne af jeres skæbne og skal høste resultaterne. I har dog ikke lov til at gribe til handlinger, der er i direkte modsætning til Planen for Menneskets Evolution, der er blevet lagt af dem, der overvåger jeres fremskridt. Sådanne forsøg vil blive blokeret eller omdirigeret på en måde, som forhindrer, at større forandringer finder sted.

Beslutninger er allerede blevet truffet for at holde jer på den vej, der giver jer mulighed for at stige op i slutningen af cyklen. Tålmodighed er stadig nødvendig, mens muligheden skabes, som til sidst vil give jer mulighed for at lære sandheden om jer selv. I er store sjæle på vej tilbage til Lyset, hvorfra I kom og sandheden vil sætte jer fri af al den misinformation, der har skabt forvirring i jeres tanker, så at meget få af jer forstår jeres sande selv. Vi gentager, at I er Lysvæsener, der faldt ned i de lavere vibrationer, idet I accepterede udfordringen med at finde vej tilbage igen. Men I har aldrig været alene på jeres rejser og Guider hjælper jer med at følge en vej, der er blevet forudaftalt for at hjælpe jeres udvikling. Da I har fået den frie vilje, betyder det, at I alene er ansvarlige for resultatet af jeres handlinger, hvoraf I vil se, hvor I har brug for at opløfte jer selv.

Hvis I læser disse meddelelser, befinder I jer næsten helt sikkert på Lysets Vej og I vil have fået en mulighed for at stige op. For at lykkes må I være fokuseret på jeres mål og ikke lade ydre begivenheder distrahere jer. Der sker meget, som I ikke ser, selvom I måske mærker virkningerne. I øjeblikket er der meget, der skaber et fejlagtigt indtryk af, i hvilken retning begivenhederne går og indtil det er sikkert at offentliggøre sandheden, er det vigtigt at have et åbent sind. Dette år er et år, hvor så mange ting sker, at I vil finde det svært at finde sandheden, men den vil blive kendt inden for det næste år eller deromkring. Den vil komme ud i et tempo, så folk ikke vil blive overvældede og kan klare de afsløringer, der viser, hvor vildledte I er blevet. Sandheden har bevidst været holdt skjult for jer af de mørke, der ikke ønsker, at I ved, hvilke prægtige Væsener I virkelig er. Sandheden kan ikke holdes tilbage meget længere og selv nu finder der diskussioner sted om, hvordan den kan afsløres. De af Lyset ønsker en fuldstændig afsløring, så den kan komme til alles kendskab.

Hver eneste bestræbelse, I lægger i for at blive i Lyset, vil blive godt belønnet og jeres Opstigning skulle kunne finde sted med lethed. Som det er blevet forklaret tidligere, er det op til jer, selvom al mulig hjælp bliver jer givet for at beskytte jer og stoppe enhver indgriben fra dem, der hellere vil fastholde jer i mørket. Det er klart, at Lyset altid vil være mere kraftfuldt end de lavere energier og så længe I bliver i det, vil der ikke ske jer noget. Hvor I finder undtagelser, skyldes det altid karmiske grunde, som kan føre til enten et positivt eller negativt resultat. Det betyder, at alle begivenheder i jeres levetid er blevet aftalt på forhånd, selv ændringer kan finde sted. Igen ville disse være med aftale med jer. Det meste vil være til jeres fordel og kunne for eksempel være, hvor en uventet mulighed for at rydde gammel karma dukker op, som I med succes har grebet.

I øjeblikket fortsætter kampene for kontrol over Jorden stadig, men ikke meget længere, da afslutningen på krige er i sigte. Det er klart, at I ikke kan tage konflikter og krigslignende holdninger og handlinger med ind i de højere vibrationer. Så der kommer meget snart en tid, hvor krig og alle facetter af den ikke længere vil være mulig og sjæle, der fortsætter med at være en del af det, vil fortsætte deres handlinger et andet sted. Fred kommer, selvom det i øjeblikket synes umuligt i betragtning af Jordens tilstand og folkene på den. Skylden for de mange krige, der har været, kan ikke lægges på Mennesket alene og visse fraktioner som Illuminati har bevidst spillet begge sider ud mod hinanden og støtter dem med våben. Men for at få tingene til at lyde endnu mere komplicerede, må det nævnes, at karma igen er involveret, så at alle medvirkende kan få de erfaringer, de har brug for.

Uden tvivl er livet hårdt på Jorden, men hvor ellers kunne I opleve sådanne muligheder for at udvikle jer så hurtigt. Som sjæle af Lyset bliver jeres rejser altid ledsaget af Guider, der beskytter jer for at sikre, at der ikke er nogen eller noget, der blander sig i jeres erfaringer i livet. Som udviklede sjæle er det deres måde at hjælpe andre, der følger efter og måske har brug for en hjælpende hånd. I jeres Univers er Moder Jord en, der har ofret sig selv for at hjælpe den Menneskelige Race med at rejse sig. Snart vil hendes opgaver være afsluttet, da hun stiger op sammen med de mange sjæle, der også er klar. Som I kan se, er de sidste tider en meget vigtig begivenhed, idet sjæle får en særlig mulighed for at stige op sammen. En cyklus slutter og en anden begynder, der giver sjæle endnu en mulighed for at stige op sammen med de fordele, der følger med det.

Hvis bare sjæle vidste eller forstod, hvor stor deres potentiale er, ville de koncentrere sig om at finde måden at udvikle sig på, hvilket ganske enkelt udtrykkes som Universel Kærlighed. Det lyder svært, når I ikke har nået det niveau, da I for eksempel vil blive ophøjet til at "elske jeres fjende som jer selv". Se andre sjæle som jeres Brødre og Søstre, hvor hudfarve eller skikke ikke har nogen betydning for deres forbindelse med jer. I er Ét med alle andre og alt liv er uløseligt forbundet med Gud og det illustrerer, hvorfor Gud Udelukkende er Kærlighed, der gives ligeligt til alle Sjæle og også hvorfor Gud ikke straffer en eneste sjæl og kun har perfekt Kærlighed at give. Nogle vil tro på den såkaldte Djævel, men det er en vederstyggelighed skabt af Mennesket.

Mennesket er en forvirret sjæl, simpelthen fordi han er blevet slemt vildledt af dem med en dagsorden om at slavebinde Mennesket og holde sandheden skjult for det. Men det er ikke længere muligt, da Lyset hersker suverænt og fortsætter med at vokse i intensitet. Himlen er et sted med Harmoni og Kærlighed, hvor alt befinder sig i en tilstand af fuldstændig Kærlighed. Det er måske uden for jeres rækkevidde i øjeblikket, men det er målet for den rejse, I lige er begyndt på. Nogle sjæle har været i kontakt med sådanne energier og fortæller om den ekstase, de har oplevet. Glæde og Lykke kommer ved at holde Kærlighedens energi og når I giver den ud, hjælper I alle andre ved at løfte dem op.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energi.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |