Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 21. August 2015

Mike Quinsey - SaLuSa, 21. August 2015

Efter at have læst om de betydelige ændringer, der siges at ville manifesteres i slutningen af ??september, nærmer I jer det forsigtigt. Vi ved, at mange af jer ivrigt venter på at se, hvad der sker, når I vil bevæge jer gennem et højere og renere energifelt. Forsigtighed er klogt i alle tilfælde, da der med de bedste intentioner gives oplysninger til jer i god tro, kun for de omstændigheder der skal ændre sig. Mange kan opleve ændringen og flere er sikre ved udgangen af ??året, herunder portaler, der vil åbnes og hæve menneskehedens bevidsthed. Vi vil ikke være unødigt overraskede, ligegyldigt hvad der sker, da ændringerne er bestemt til at finde sted meget snart. Mere vil helt sikkert følge, når den Nye Tidsalder begynder at indfinde sig. Forvent dog ikke for meget for hurtigt, da der er meget arbejde, der skal gøres, særlig mht. at fordele midlerne. Selv efter vores standarder vil det tage nogen tid at nå jer alle, men det vil blive vurderet som en ekstraordinær præstation af jer. Vi har nøje planlagt denne tid og er godt forberedte på, hvad der ligger forude.

Efter jeres standarder har vi ubegrænsede ressourcer at trække på for at udføre vores opgaver, så I kan være forvisset om store fremskridt, når først tingene virkelig går i gang. Det er, hvad I er blevet lovet i mange år og vi roser jer for jeres tålmodighed. I mellemtiden holder vi de mørke i skak, hvilket vi har gjort i mange år. Vi vil gerne forklare det med hensyn til vores evne til at forhindre en verdenskrig, som mest sandsynligt ville være startet engang i den sidste del af jeres sidste århundrede. Som vi har forklaret tidligere, er vi nødt til at lade visse situationer udspille sig naturligt. Vi kan ikke blande os i konsekvenserne af jeres handlinger, medmindre de Højere Autoriteter tillader det.

Nogle af jer er bekymrede over familie eller venner, der synes at være uvidende om betydningen af ??de sidste tider. Vi vil bede jer på den venligste måde ikke at være bekymrede, da alle sjæle præcis vil være, hvor det er meningen, de vil være ved Opstigningens begyndelse. I kan ikke ændre fremtiden for dem, da de allerede har taget deres beslutning, selv om de ikke kan huske det. På grund af jeres vibrationer vil I befinde jer på en sti, der er rigtig for jeres fortsatte udvikling, mens I finder jeres vej tilbage til Lyset. Vær forvisset om, at de sjæle, som har svært ved at løfte sig selv op, får al mulig hjælp til at vågne op til sandheden. De behandles med kærlighed og venlighed, som alle sjæle. For dem af jer, der ved, at I er klar til at stige op, beder vi jer yde hjælp, hvor det er nødvendigt, da I vil være i stand til at bedømme, hvilket niveau der skal anvendes.

Hvis ikke allerede, så inden længe mener vi, at mange af jer vil "føle" ændringerne i vibrationerne, men hvis ikke, betyder det ikke, at I ikke nyder godt af dem. I er nødt til at huske på, at samlet set udgør I sjæle, der er på mange forskellige evolutionsniveauer. Det er grunden til, at evolution på Jorden byder på en hurtigere måde at udvikle sig på. Det er dog altid et tveægget sværd, da I også lettere kan komme på afveje. Hvis I ikke føler jer beredte til at stige op, så irettesæt ikke jer selv, da I har al den til, I ønsker til at udvikle jer, da der i virkeligheden ikke er sådan noget som tid. Alt er i Nuet, hvilket betyder, at I i sidste ende kan gå frem eller tilbage i tiden. I vil nemmere forstå det, når I har bevæget jer ind i de højere dimensioner. Det vil virkelig besvare mange af de spørgsmål, I har nu.
Den "Store Opvågning" finder sted og som tiden går, så vil flere og flere sjæle reagere på de højere indkommende vibrationer. Det er klart, at I gradvist vil blive klar over ændringerne og glad for at blive løftet op og ud af de lavere. Den samlede effekt vil være, at I deles om de kraftfulde energier, der resulterer i, at endnu mere Lys bringes til Jorden og sådan skal det fortsætte, indtil Lyset regerer suverænt. Men vi må opfordre jer til fuldt ud at støtte Lyset og gøre jeres del for at sikre, at det spredes vidt og bredt. Hold altid fokus på jeres mål og bliv ikke bange, uanset hvad der sker omkring jer.

Husk på, at I har arbejdet i æoner af tid med at opleve liv i den lavere dimension, vel vidende, at i sidste ende ville I have lejlighed til at rejse jer igen. Den tid er nu og vi er afhængige af, at lysarbejdere hjælper med at bringe de nye energier i eksistens. I vil helt bestemt være i stand til at gøre fremskridt langt hurtigere nu, da Illuminatis magt er kraftigt reduceret. Så meget, at de ikke længere har held med deres plan om at kontrollere befolkningen på Jorden og reducere deres status til ??slavestatus. Så I kan gå videre med jeres plan for denne livstid, vel vidende, at I har en fantastisk mulighed for at lykkes.

Snart vil I blive i stand til at identificere Galaktiske Væsner, der er inkarneret på Jorden, ved deres handlinger og ord. De vil blive mere synlige i deres arbejde, da de ved, at det er forholdsvis sikkert at blive anerkendt for det, de repræsenterer. Når Lysarbejdere mødes, øges deres kraft to gange eller mere og de udgør en formidabel gruppe, der fortsætter med at vokse hele tiden. I vil finde jeres ledere blandt dem, som vil dele deres avancerede viden med jer. Til gengæld vil de blive støttet af Højere Væsener, som også vil gøre nytte med deres mest avancerede viden. Så I kan se, at lige så snart ting begynder hurtigt at udvikle sig, vil fremskridt finde sted i hurtig rækkefølge.

Galaksen har ventet på tegn, der viser, at Jorden stiger op og takket være jeres engagement accepteres det, at sådan et fremskridt er opnået og at dens fortsatte succes er sikret. I den Større Plan går alt godt, så lad ikke negative rapporteringer eller handlinger på nogen måde mindske jeres vilje til at lykkes med jeres arbejde. Hvor tingene synes at have været påvirket af negative handlinger, bedes I huske på, at ikke alt er, som det ser ud på overfladen. Sommetider er karmiske situationer resultatet af handlinger, der skete for længe siden. Betragt det simpelthen som nødvendige lektioner, der skal læres for at blive ryddet, fordi de ikke kan medbringes. Den Nye Tidsalder er en tid med udrensning, der vil sikre, at alle lektionerne vil være blevet bragt til ophør og afsluttet.

Tak, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |