Home > > Mike Quinsey – 23. marts 2018

Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 23. marts 2018

Mike Quinsey

I nogen tid nu er der sket meget bag kulisserne, og om noget er det taget til, da de Mørke fjernes for at sikre, at de nødvendige forandringer kan fortsætte uden indblanding. Gennem en lang periode er tingene blevet formet således, at de kunne manipulere begivenheder og vende dem til deres fordel. De dage er næsten ovre, og de er ikke længere den magt, de plejede at være. I mellemtiden er ingen mulighed gået tabt for at etablere et net af Lys, der vil blive fuldt aktiveret på det rette tidspunkt. Der er ankommet mere støtte til Lysarbejderne, og deres indflydelse vil hjælpe med at sætte fart i forandringerne.

I har måske bemærket, at der generelt nu er en bevægelse væk fra dage med "blod og ild", og på alle niveauer er der nu en mere fredelig tilgang til indførelse af forandringer. Det har været en stor udfordring at overvinde aktiviteterne hos dem, der ønsker at holde fast i de gamle måder og gør alt, hvad de kan for at holde fremskridtet tilbage. Men de kan ikke stoppe det, og det er bestemt, at den Nye Tidsalder vil erstatte den gamle med det, der er nyt, og vil etablere et system baseret på medfølelse og kærlighed. I vil se et retfærdigere samfund, som vil blive ledet af dem, der har bevist deres troskab over for etablering af Lyset i alle former for forvaltning, rejse sig.

Forandringerne repræsenterer en stor udfordring, men de sjæle, der bærer menneskeheden fremad, har en stærke vilje og støttes af hærskarer af Lyset. De kan ikke undgå at få succes, og resultatet af deres anstrengelser vil blive kendt med tiden. Forandringer sker over hele verden og ved første øjekast kan det virke kaotisk, men, hvad I ikke kan se, er det store billede og nødvendigheden af det, der sker. Vær forvisset om, at alt gør gode fremskridt, og inden længe vil I blive mere bevidste om, hvad der foregår. Hemmeligholdelsen af det arbejde, som stadig foregår i Antarktisk, vil ikke kunne opretholdes i meget længere tid. Det er en del af jeres historie, og som sådan burde I have ret til at vide, hvad der sker.

Når først der kan tales mere åbent om tingene, og I dermed får lov til at kende jeres sande historie, vil I være parat til at møde jeres Galaktiske forfædre. Den barriere, der forhindrer sådanne besøg, løftes væk, og det kan ikke vare meget længere, før I møder dem. De kommer med kærlighed og al hensigt om at tilbyde deres støtte og hjælp til at sætte fart i jeres fremskridt hen imod Opstigning. I må indse nu, at I har levet et "beskyttet liv", simpelthen fordi de Mørke bevidst har holdt sandheden tilbage om, hvem I virkelig er, men det ændrer sig. I går ind i en periode, hvor folk kræver at kende den fulde sandhed og at have lov til at udvikle sig i stedet for at blive holdt nede.

Når I ser tilbage, er der mange tilfælde, hvor I er blevet hjulpet af Lysets kræfter, selvom I kun har lidt, hvis noget, kendskab til deres intervention. Så meget som noget andet, hvis ikke mere, har de forhindret handlinger, der kunne have forsinket jeres fremskridt alvorligt. Sådanne handlinger har været berettiget og tilladt, siden I passerede milepælen, og nu er jeres beskyttelse højere end nogensinde før. Faktisk har mange andre civilisationer tilbudt deres hjælp på en måde, der er nødvendig for at sikre, at I sikkert når Opstigning. Nogle af disse højt udviklede Væsener har udviklet sig ud over behovet for fysiske legemer som sådan, men kan dukke op i en mere æterisk form, hvis det er nødvendigt. Sådanne Væsner følger en accepteret åndelig praksis, hvor de, der har udviklet sig, altid vil hjælpe de sjæle, der er mindre udviklede.

Lad det blive kendt blandt jeres venner, at det nu er tid for åbenhed, da sandheden om jeres sande historie langsomt kommer frem. Den vil vise, at I har udviklet jer åndeligt til trods for, at I har været hårdt prøvet i meget lang tid. At I ikke blot har overlevet sådanne prøvelser, skyldes jeres beslutsomhed om at udvikle jer uanset, hvilken modgang I har oplevet. I er alle blevet godt belønnet, og mange af jer har udviklet jer med stormskridt. I er Vejviserne og skal roses for at have overvundet alle forhindringer på jeres vej. Med jeres succes har I gjort det lettere for andre at følge efter.

I er de udvalgte, der ikke kun har oplevet slutningen på den sidste tidsalder, men I går nu ind i den Nye Tidsalder, der har mange behagelige overraskelser i vente for jer. Ikke alle sjæle er klar til at stige op, men alle vil vinde af at have oplevet de højere vibrationer. Det vil hjælpe med at sætte fart i jeres udvikling, og erfaringerne vil have forberedt jer på bedre ting. Uanset jeres forståelsesniveau vil I have udviklet jer meget hurtigere med de stadigt stigende vibrationer. Selv nu har I fået bevis for, hvor hurtigt det påvirker den Menneskelige Race. Da ideer om at gå i krig for at klare uenigheder tidligere var almindeligt, er der nu en ny stemning, der ser værdien i fredeligt samarbejde, og sådan vil det fortsætte. I har virkelig udviklet jer, og fordelene ved at gøre det vil til sidst resultere i verdensfred.

Den Menneskelige Race har taget et stort skridt fremad, og det vil medføre fordele, som vil hjælpe menneskeheden med at rykke ind i en ny æra. Det vil være en æra, hvor grådighed og korruption vil blive udryddet, og rigdom vil blive mere ligeligt fordelt mellem alle. De mest trængende vil blive identificeret og få hjælp til at klare deres forhold, som ofte er et resultat af krige. De, der forøver sådanne ting, er normalt kun i det for profittens skyld og er ikke tro mod nogen af siderne. De er klar til at handle med begge sider, og historien vil afsløre, at krige er blevet startet udelukkende med profit for øje og ingen anden grund, uden hensyntagen til tab af menneskeliv. I er blevet klogere nu, og at drage fordel af noget som helst, der er forbundet med krige, vil ikke længere være muligt. Forsvaret vil selvfølgelig være her meget længere på grund af de mulige trusler fra Extraterrestriske, hvor der i realiteten ingen er.

Uanset de jordiske forhold er jeres umiddelbare fremtid i færd med at ændre sig, fordi dem, der kan føre jer ind i den, nu er mere aktive end nogensinde før, og I skulle gå frem med stormskridt. Sådan ser fremtiden ud, og timingen er meget op til jer, da I må vise, at I er klar. Så udadtil vil I endnu se små beviser på disse forandringer, selv om alt befinder sig i en konstant tilstand af forandring og svinger i overensstemmelse med det niveau, I kan løfte jer op til. I har større indflydelse med hensyn til fremtiden, end I forestiller jer, men den ser meget lovende ud, fordi mange flere af jer er vågnet op til Lyset og hjælper med at højne vibrationerne.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen til fuldendelse. Denne besked kommer gennem mit Højere Selv, mit Gude Selv, og hver sjæl har samme forbindelse til Gud.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |