Home > > Mike Quinsey – 20. oktober 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 20. oktober 2017

Mike Quinsey

Mens tiden fortsætter med at tage fart, efterlader jeres ide om begivenheder på Jorden jer med det indtryk, at der er et dødvande og at tingene står stille. Men vi kan fortælle jer, at bag kulisserne er der meget, der allerede er sket og det sikrer, at den Nye Tidsalder fortsætter med at etablere sig, mens de gamle energier holdes i skak. Så fortvivl ikke, da alt går godt og i overensstemmelse med planen for Menneskeheden. Det gamle paradigme er ude, men dem, der kæmper for at holde fast i det og er imod forandring, vil før eller senere være nødt til at indrømme, at de har tabt kampen.

Det siger sig selv, at det er vanskelige tider, der har en negativ indflydelse på jer, men fokusér på løfterne for fremtiden og hjælp dem med at manifestere sig. Sikkert er det, at jeres indsats vil vise sig at være det hele værd og I vil hjælpe med at styrke jeres nye tidslinje. De kommende år vil være fulde af overraskelser, efterhånden som I hæver jeres vibrationer og lader de gamle bag jer. Vigtige forandringer vil bevirke, at de af Lyset erstatter dem, der stadig holder fast i de gamle vibrationer. I øjeblikket afhænger meget af den længe ventede valutarevaluering og de lande, der har lovet at være en del af det, er klar til at deltage. Vær forvisset om, at de tilsyneladende forsinkelser ikke vil stoppe fremskridtet og usynlige kræfter arbejder for at sikre, at når signalet gives, spildes ingen tid med at fremskynde tingene.

Når de sande nyheder bliver dækket, er det signifikant, at der på verdensplan er mindre entusiasme for krigshandlinger. Lande arbejder nu frem mod fredelige løsninger af deres uenigheder og det har folkets overvældende støtte. Der var en tid, hvor de ikke ville have tænkt sig om to gange, før de begav sig ud i en krig, men ikke længere. Selvfølgelig vil der være konfrontationer, men det handler mest om sabelraslen og vi ser situationer falde til ro. Folks stemning har en større virkning end muligvis erkendt og de er blevet trætte af at opleve krig og det forfærdelige tab af menneskeliv og lidelserne deraf. Endelig er der en følelse af, at det er på tide at lægge krigsvåbnene væk og bruge krigsmidlerne til fredelige formål for at værdsætte livet i stedet for at tage det.

At leve i kærlighed og fred er den Menneskelige Races naturlige ønsker. De er blevet indoktrineret i hundreder af år til at tro, at adskillelse er ønskeligt og at se på andre Racer som en trussel mod deres overlevelse. Blodet og tårerne er ikke længere acceptable for dem og en stor bevægelse vokser, der i sidste ende vil kræve fred af deres ledere. Vær forvisset om, at når nok af jer samles og er som én i tanke, udøver I en enorm kraft, der skaber forandringer. Så hold sammen, fordi der er så meget kraft, når man er mange, at det kan fremtvinge et vellykket udfald.

Menneskeheden befinder sig på vejen til succes og der er ikke mulighed for at gå tilbage til de gamle måder. Selvfølgelig har de brug for støtte og støtte fra de mennesker, der er klar til at føre en fredelig kampagne. Så vær forvisset om, at sådanne sjæle er på Jorden sammen med jer og venter i "kulissen" på deres mulighed for at træde frem på scenen. I kritiske tider, sådanne tider, som I er i nu, må tidspunktet for muligheden for at træde frem omhyggeligt vælges, men vid, at højere Kræfter af Lyset står bag dem og vil hjælpe dem. Hjælp er altid til stede, men da jeres frie vilje skal respekteres, passes der på, at den ikke bliver krænket. Det er dog nogle gange nødvendigt at gøre det af hensyn til den større plan for Menneskeheden, der har forrang.

I befinder jer midt i hårde tider, men fortvivl ikke eller giv ikke op, de vil ikke vare længe og inden I ved, hvor I er, vil I opdage, at det nye paradigme får rodfæste. I vil høre om det, der kommer til at løfte jer op og i løbet af de næste få år skulle de afgivne løfter materialisere sig. I hører lidt eller intet nu om aktiviteter i Antarktisk, da der er lagt låg på frigivelse af yderligere oplysninger. Mange opdagelser fortsætter med at blive gjort og vær forvisset om, at de ikke kan holdes skjult på ubestemt tid. Det er jeres historie, der bliver afsløret og I vil høre om den med tiden. Den er både utrolig og spændende og sandheden kan ikke skjules for evigt, selvom nogle hellere vil fastholde jer i mørket på ubestemt tid. Det er jeres historie og I har ret til at kende den.

I hører lidt eller intet om kampe, der finder sted i jeres himmel, der involverer de Mørke og deres avancerede viden, der har gjort det muligt for dem at bygge rumfartøjer, der endda kan forlade solsystemet. De holder nysgerrige øjne og selv jeres venlige besøgende væk ved at konfrontere dem med magt. Imidlertid har Lysets Styrker tilladelse til at gribe ind og vil beskytte jer mod ethvert forsøg på angreb. Det lyder måske langt ude, men de Mørke havde planer om at udføre et "falsk flag" angreb mod Jorden. De havde håbet på at kunne narre jer til at tro, at Aliens var ansvarlige. I spørger måske jer selv om, hvorfor de ville gøre det og svaret er at tilbageholde jeres udvikling i Lyset og at I lærer sandheden om jer selv og jeres historie at kende.

Efterhånden som I udvikler jer, vil I finde ud af, at I er langt større, end I kunne forestille jer. I har en lang vej at gå, men jeres ultimative mål er at blive Ét med Gud. Efterhånden som I vokser, vokser jeres Merkabah også sammen med jer, indtil den kunne omfatte en planet. Fra hvor I er nu, lyder det umuligt, alligevel findes sandheden omkring jer og er måske for meget at se i øjnene. Det er bestemt ikke afgørende for jeres forståelse på dette særlige tidspunkt i jeres liv, men det fortæller jer, at I har potentialet for at blive et stort Væsen. Selv det at stige op fra jeres nuværende vibrationsniveau er et stort skridt fremad, da I udvikler på vejen til niveauer, der er positive, hvor negativitet ikke kan eksistere. Jeres oplevelser på Jorden forbereder jer til alle fremtidige oplevelser og giver jer en baggrund, der er nyttig, når I hjælper dem, der følger den samme vej.

Vid, at hver sjæl har en livsplan, der har til formål at udvikle jer på evolutionens vej. Mange sjæle følger jeres fremskridt og inden for visse grænser på grund af jeres frie vilje overvåger de jeres fremskridt og forsøger at påvirke jer på en sådan måde, at I ikke glemmer jeres livsplan og hvorfor I kom til Jorden. Det er derfor klogt at stole på jeres intuition og råd, der kommer fra hvilken som helst respekteret kilde. Det er rigtigt, at intet sker ved et tilfælde, selvom det måske ikke ser sådan ud. Alle oplevelser af betydning har et budskab til jer, så prøv at forstå, hvad det er. Imidlertid spiller I nogle gange kun en ubetydelig rolle, dog er den afgørende for helet. Lær det den første gang og det vil være usandsynligt, at I skulle have brug for at gentage det.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |