Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 20. december 2013

Mike Quinsey - SaLuSa, 20. december 2013

Årets tumult sættes til side nu, hvor mange mennesker gør forberedelser til at fejre i overensstemmelse med deres overbevisninger. Det er en tradition, som også er blevet omfavnet af dem, som ikke har noget specielt tilhørsforhold til religiøse overbevisninger. Resultatet er, at alle mulige slags mennesker oplever, at de kan finde sammen og tilsidesætte deres forskellige overbevisninger og forstå at fejre menneskehedens Enhed. Energierne løfter sig, og en følelse af kærlighed til alle mennesker bringer det bedste frem i dem. Pludselig er der en særlig bekymring for alle, der er fattige eller subsistensløse, ofte i samfund, som ellers fuldt ud er i stand til at støtte dem alle.

Disse situationer bliver ved med at udspille sig, og langsomt, men sikkert indser menneskene, at de er deres broders vogter. De, der har rejst langt i deres egen forståelse, kan også se, at alt liv er Et, og at alt er uløselig forbundet, og at handlinger foretaget af ethvert individ påvirker helheden. Således tager folk ansvar for deres handlinger og hjælper til med at løfte vibrationerne på Jorden. Hvis bare I fortsætter med den goodwill, som viser sig ved højtider som den, I oplever netop nu, jo hurtigere vil I fjerne jer fra de lave vibrationer, som ikke kan eksistere i jeres højere tilstand. Som forandringerne fortsætter, hjælper I til med at løfte de sjæle op, som lige er dukket frem af mørket. De behøver en hjælpende hånd for at komme på rette vej og finder det nemmere, når først andre har trådt stien.

Gennem mange liv har I oplevet myriader af situationer, som har hjulpet jeres fremskridt. De er blevet arrangeret, sådan som alle liv er det, for at hjælpe jer med at overvinde de problemer, I sandsynligvis vil komme til at stå overfor. Absolut intet sker uden en god grund, selvom det for det menneskelige sind er svært at se hinsides det, der sker i den fysiske sfære. Hver af jer har adskillige hjælpere, hvis eneste interesse er at sikre jer fremskridt gennem jeres erfaringer. Derfor er vigtige hændelser i jeres liv tilrettelagt for gradvis at fremme jeres udvikling på evolutionens sti. Og dog synes I ofte at blive kastet ind i kaotiske tilstande, som ikke synes at have noget virkeligt formål. Tro os, kære individer, intet sker ved en tilfældighed, og hvad I end bliver involveret I, medfører det en form for gevinst, ikke bare for jer, men for enhver sjæl der er involveret.

I skal ikke bekymre jer, hvis I skulle blive fanget i noget, der helt klart kommer fra en negative kilde, for jeres tilstedeværelse kan være nødvendig for at holde vibrationerne i skak. Ofte kan I tilføre tilstrækkeligt lys til at mildne eller fjerne nogle af de negative energier. Vær forsikrede om, at I vil blive brugt på grund af jeres erfaringer og dedikation til at sprede Lyset, og at I aldrig vil blive tilkaldt for at håndtere mere, end I kan magte. I vil selvfølgelig også befinde jer i situationer, hvor I er den modtagende part, men dette er ofte en test for at sikre, at I ved, hvordan I skal reagere. Vi gentager, at ”intet sker ved en tilfældighed”, så søg altid efter den læring, som måtte følge med jeres oplevelse.

Vær forsikrede om, at I også får tiltrængte pauser gennem jeres levetid, og at I ikke forventes at tjene Lyset uden dem. I vil helt sikkert vide, hvor I står, når I følger flowet og udfører jeres livsplan. Men husk imidlertid, at der vil være tidspunkter, hvor I så at sige bliver indhentet af udestående karma, og det vil komme til syne på tidspunkter, hvor det vides, at I er i stand til at håndtere det. Så bliv ikke forskrækkede i sådanne tilfælde, og acceptér jeres oplevelser fra hjertet, og vigtigst af alt, sørg for at lære af dem.

På dette tidspunkt i jeres evolution gør I fremskridt i et højere tempo end nogensinde, og hver en sjæl er på sin sidste omgang af livsplanen for denne inkarnation. Dette kan virke usandsynligt, idet I alle er på forskellige stadier i jeres evolution, og husk på, at ikke alle sjæle er parate til at opstige eller ønsker at gøre det. En sol-cyklus er ved at nærme sig slutningen, og den er særlig på den måde, at sluttidspunktet allerede er blevet fastsat, og uanset eventuelle forsøg fra mørke individer på at forpurre planen, vil de ikke have heldet med sig. Jeres opstigning er sikret og forventes at indtræde ved slutningen af en sol-cyklus.

I mellemtiden skal I hjælpe jeres medrejsende, hvor der er behov for det, men på samme tid må I ikke lægge pres på dem ved at påtvinge dem jeres råd. Indimellem kan lektien kun læres ved en direkte erfaring, selvom det heller ikke er ualmindeligt at høste erfaring gennem en gruppe af mennesker. Prøv at undgå at være for rigide i jeres tankegang, og vær fleksible, selvom mange af jer nu er tilstrækkelig intuitive til at vide, hvornår I skal bevæge jer i en anden retning. Tag tingene, som de kommer, og forsøg at undgå at forcere en situation, medmindre du er helt sikker på slutresultatet. I bør vide, at når alt flyder harmonisk, er der ikke meget, I skal foretage jer.

I har forberedt jer på denne periode i årtusinder, for I har altid vidst, at den ville ankomme for at løfte jer ud af de lavere vibrationer. Mange af jer er vågnet op til denne kendsgerning og bevæger jer nu muntert fremad med store forventninger. Selv hvis I ikke fuldt ud forstår, hvilken storartet tid der er ved at åbne sig op for jer alle sammen, er der en følelse af spænding ved at vide, at denne nye æra er ved at åbne sig. Den giver jer mulighed for at forestille jer, hvordan livet bliver, når de mørke kræfter er blevet fjernet. En sådan frihed for indblanding er noget nyt og meget vanskelig at forestille sig, mens man løfter sig ud af de lavere vibrationer.

I årtusinder har I oplevet en så kraftig dualitet, at det er vanskeligt at forestille sig de dramatiske og vidtrækkende forandringer, som nu er indenfor jeres rækkevidde. Men de er imidlertid lige ved at manifestere sig og vil bringe de mest vidunderlige overraskelser og vidtrækkende forandringer til jeres store forbløffelse og glæde.

Jeg forlader jer nu, hvor I forhåbentlig føler lykke ved at vide, at jeres rejser i de lavere vibrationer er ved at slutte. Forhold jer i ro, og fortsæt med at sprede kærlighed og fred, hvor I end befinder jer.

Tak, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Anna Grete TelesfordShare |