Home > > Mike Quinsey – 22. december 2017

Mike Quinsey – 22. december 2017

Mike Quinsey

Jeg tænkte, det ville være rart at afslutte året med en meddelelse fra mig selv. Jeg føler, at det er meget vigtigt, at en sjæl, der ved, den er godt på vej til at blive klar til Opstigning, bør være opmærksom på nogle af de forandringer, der er på plads eller som forventes i den nærmeste fremtid.

Efter 21.12.2012 følte de fleste skuffelse over en begivenhed, der tilsyneladende ikke blev til noget, eftersom noget stort var blevet bekendtgjort at skulle ske, det skabte høje forventninger om en sandsynlig omvæltende begivenhed på Jorden. Efter min opfattelse forventede de fleste enten at føle eller blive bevidste om nogle bemærkelsesværdige forandringer, men blev skuffede over i det mindste ikke at føle, at der faktisk var sket noget. Hvad de ikke vidste var, at de befandt sig ved skillevejen, og afhængig af om Lysvibrationerne var stærke nok, ville det være afgørende for, om menneskeheden var bestemt til eller ej at blive på deres aktuelle vej. Hvis de var på den vej, ville det være en vej, hvor de sandsynligvis ville være dømt til udslettelse og endog til Jordens ødelæggelse. Men meget imod forventningerne var der det ½ af 1%, hvilket var nødvendigt for, at der kom fred på Jorden, og det blev opnået af folket selv. Projektioner af fremtiden viste, at den alternative vej med højere vibrationer ville føre direkte til Opstigning, og den samme nye energi har sat frø af fred blandt folket i Mellemøsten. Så godt gjort til de af jer, der har været urokkelige og fast besluttet på at højne jeres vibrationer og har været i stand til at gøre det.

Det spørgsmål, der straks opstår, er, hvorfor de forskellige kilder af Lyset ikke præcist forklarede, hvad der var vigtigt ved cyklussens afslutning, og hvad der sandsynligvis ville ske. Selv om nogle kilder forventede Armageddon (dommedag) i overensstemmelse med de gamle profetier, følte andre, at en form for opløftelse ville finde sted, og endda at Opstigning ville indtræffe. Svaret synes at være, at vi alene måtte skabe vores egen vej uden påvirkning eller hjælp fra eksterne kilder. Det betyder, at med lille guidning, men ikke direkte hjælp, lykkedes det for Menneskeheden ved sit femte forsøg det, den ikke havde lykkedes med i dens tidligere Solare Cykler. Nu hvor vi har passeret 2012 milepælen, må vi skabe vores vej uden nogen som helst tilknytning til de gamle energier, der ikke længere er relevante. Vi er gået ind i en helt ny periode, der vil føre Lysvæsnerne videre og fremad mod eventuel fuldendelse som Galaktiske Væsener.

Gennem Kryon af den Magnetiske Tjeneste har vi siden fået at vide, at den nye cyklus ikke har nogen forbindelse med de gamle energier, og at vi burde lade dem bag os og fuldstændigt koncentrere os om at bruge de nye energier til at skabe vores vej mod Opstigning. Forventningerne fra forskellige kilder tyder på, at der går mellem 8 til 16 år, før det sker, så under alle omstændigheder vil det ske i de flestes liv. Husk, at der er meget, der skal gøres for at forberede Menneskeheden til Opstigning. En Stjerne Akash blev bragt til dette system, og den nye skabelon søger Gud og fred. I bliver de nye Mennesker på denne planet. Mange opfindelser, som fuldstændig vil forandre jeres levemåde, venter på at blive frigivet, og planeten er godt i gang med at rense sig. Rene have, ingen forurening hverken på jorden eller i luften, overflod i naturen, selvforsynende, meget sandsynligt gratis energi og glæden ved at kunne rejse frit overalt i verden. Hvornår forandringerne end begynder at indtræffe, er de tydeligvis ikke langt væk og nu, hvor tiden går hurtigere, vil de synes at komme og gå meget hurtigt.

Nogle sjæle spørger, hvordan de kan vide, om de er klar til at tage vejen mod Opstigning og lykkes med det. Det er selvfølgelig op til dem selv og nu hvor de er kommet så langt, er der ingen grund til, at de ikke skulle kunne gå hele vejen. Det er et spørgsmål om at holde fokus på jeres mål og ikke blive afsporet af nogen som helst hændelser. Et enkelt svar, der har været nævnt i tidligere meddelelser, er at leve jeres liv som én, der har fundet evnen til at behandle alle livsformer med Universel Kærlighed. Det er sikkert noget, der er svært at leve op til, men som med alle ting kan I kun prøve altid at gøre jeres bedste og ved at gøre det, er I næsten sikker på, at det vil lykkes for jer. Husk, at når I har sat jer for at følge vejen helt til Opstigning, gør I jeres Guider opmærksomme på det og de er så i stand til at bistå og hjælpe jer på jeres vej. Vær forvisset om, at mange ønsker, at det vil lykkes for jer, og ingen ønsker, at det mislykkes for jer, og med beslutsomhed er I garanteret succes.

Det er indlysende, at I stadig har en ganske lang vej at gå, men da vibrationerne højnes, mister de negative vibrationer deres kraft til at påvirke jer og aflede jer fra jeres vej. Til sidst vil vibrationerne være så høje, at de slet ikke vil have styrke til at gribe ind i jeres fremskridt. Faktisk vil de blive ude af stand til at fortsætte med at være i dem og vil befinde sig på en anden tidslinje, der passer til deres aktivitetsniveau. Så det er bare et spørgsmål om tid, før nogle større forandringer, der vil gavne alle dem af Lys og Kærlighed, finder sted.

Det Iboende (det højere niveau af akkumulativ bevidsthed) er en del af den menneskelige bevidsthed, en usynlig kraft, der er ansvarlig for jeres Intelligente Kropslige Iboende og holder jer i live. Det kommunikerer hele tiden og ved, hvad I ønsker at gøre. Det er virkelig esoterisk central kontrol og kommunikerer hele tiden. Det er hoveddirektivet, der tillader en opvågning at finde sted, for åndelig overlevelse og åndelig bevidsthed. Det Iboende er smart og intelligent og styrer informationerne i jeres stamceller. Ikke ét organ er ansvarlig for det Iboende, det er kropsligt. Det reagerer på akupunktur. I fremtiden vil I højst sandsynligt lære mere om det Iboendes betydning, det er normalt programmeret for det Åndelige Selv og for overlevelse og må afprogrammeres, når døden indtræffer. Jeres system kræver "at dø" - korte levetider, men I har nu passeret milepælen, og det er tid for jer at rekalibrere jeres Iboende. I kan stoppe aldringsprocessen ved at fortælle jeres Iboende, at I ikke behøver at dø. Så afprogrammér instruktionen for det Iboende og tal med det, som I normalt ville med en ven. Det Iboende vil gøre det, som I fortæller, det skal gøre, hvis det ser, at det er spirituelt logisk. Det Iboende ved alt om jeres tidligere liv. I bliver nødt til at omprogrammere det Iboende, nu hvor det gamle paradigme er slut, så giv slip på jeres karma. Der er ingen grund nu til, at I ikke skulle kunne gå hele vejen til Opstigning uden at skulle genfødes. Det Iboende styrer jeres biologi og ved alt om jeres tidligere liv. Det er det styrende for det, I har brug for og er forbundet med det Højere Selv og også de Akashiske Optegnelser.

Meget af det, jeg har skrevet, er fra Kryons meddelelser og jeg er yderst taknemmelig for at have muligheden for at videregive disse oplysninger til jer. I kan helt sikkert få mere information om disse emner i de mange videobeskeder på internettet og jeg kan liste nogle af dem, hvis I ønsker det.

Jeg ønsker jer alle et godt Nytår og megen lykke og særlig tak til vores store team af Lysarbejdere, som utrætteligt spreder meddelelserne.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Min næste besked kommer den 5. januar 2018.

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |