Home > > Montague Keen - 5. november 2017

Meddelelse fra Montague Keen - 5. november 2017

Skubbet hen i mod at overtage Jorden er eskaleret. Dette er endda blevet indlysende for de af jer, der endnu ikke er helt vågen. Våben bruges nu, som ikke er kendt for mennesket, som kan forårsage brand, hvor og når de vælger det. Dette kan gøres på afstand og styres af en operatør fra sit skrivebord. Tjek brændene for nylig i Californien. Det var ikke normale brande, det kan jeg forsikre jer. De har måttet starte deres overtagelse hurtigere end planlagt, før flere af jer vågner og forsøger at forhindre det. For at forstå fuldt ud, hvem der er ansvarlig, beder jeg jer læse Tell the Truth and Shame the Devil af Gerard Menuhin. Sørg for, at I ikke får sendt den spolerede bog med samme navn af Melina Marchetta. Dette er en typisk zionistisk handling for at forhindre jer i at læse Gerard Menuhins bog og lære den absolutte sandhed fra en der kender den. Jeg guidede Veronica til nogle udtalelser fra denne bog for at hjælpe jer med at forstå dens betydning.

Side 254: For 400 år siden har den florentinske statsmand Niccolo Machiavelli beskæftiget sig med en dybtgående undersøgelse af metoder anvendt af forskellige herskere for at opnå magt. Resultaterne af Machiavelli og andre magtkandidater bestemmer, at for at opnå magt er det vigtigt at ignorere menneskets og Guds moralske love; disse løfter må kun ske med det formål at bedrage og vildlede andre for at ofre deres egne interesser; at den mest brutale grusomhed må begås som et spørgsmål om ren bekvemmelighed; at venner eller allierede skal forråde sig selvfølgelig, så snart de har tjent deres formål. Men det bestemmes også, at disse grusomheder skal holdes skjult for det almindelige folk, bortset fra kun når de er vant til at slå terror mod modstandernes hjerter; at der skal opretholdes et falsk aspekt af velvilje og gavn for det største antal mennesker, og endda et aspekt af ydmyghed for at få så meget hjælp som muligt. (EC Knuth i sin bog “The Empire of the "City". Den hemmelige historie om britisk finansiel magt, Book Tree, San Diego, Californien, 2006).

Side 255: Alle andre landes ejendom TILHØRER DEN JØDISKE NATION, som konsekvens heraf har ret til at TAGE DEM UDEN SKRUPLER. En ortodokse jøde er ikke bundet til, at bemærke principperne om moralitet over for mennesker af anden afstamning. Han kan handle i strid med moralen, HVIS DET ER RENTABELT ELLER TIL GAVN FOR JØDER I ALMINDELIGHED. (SCHAULCHAN ARUCH. Chozen Hamiszpat 348, CODE OF JEWISH LAW; AUTHERED 1563: Shneur, Achulchan Aruch of Rabbi Shneur Zalman af Ladi Kehot Publications Society, Broklyn 2014.

"Husk mine børn, at hele jorden SKAL TILHØRE JØDERNE, og at HEDNINGENE, DER BLOT ER EKSKREMENTER FRA DYR, IKKE MÅ BESIDDE NOGET. (Amschel Mayer ROTHSCHILD på hans dødsleje, 1812 ifølge generalmajor Count Cherep- Spiridovich)

Det jødiske folk som helhed vil blive deres egen Messias. Det vil opnå VERDENS DOMINANS ved opløsningen af andre RACER, VED AFSKAFFELSE AF GRÆNSER, TILINTETGØRELSE AF MONARKIER .... og ved OPRETTELSEN AF EN VERDENSREPUBLIK, HVOR JØDERNE VIL NYDE GODT AF DERES PRIVILEGIUM GENNEM DERES MEDLEMSKAB. I denne nye menneskelige organisation (New World Order -Forfatter) "Israels børn" vil alle lederne kunne lede uden at møde modstand .... De forskellige regeringer, der danner verdensrepublikken, vil uden vanskelighed falde i hånden på jøderne .... Det vil da være muligt for de jødiske herskere at AFSKAFFE PRIVAT EGENKAPITAL og overalt, at gøre brug af statens ressourcer. Således vil løftet om TALMUD blive opfyldt, hvor det siges, at når den messianske tid kommer, vil jøderne have hele verdens ejendom i deres hænder. (Baruch Levy i et brev til KARL MARX, citeret af Salluste, "Henri HEINE et KARL MARX; Les origines secretes du bolchevisme" La Revue de Paris, 1. juni 1928, s. 567- 589, her s. 574.

DEN ISRAELSKE REGERING VIL ENGAGERE HUNDREDEVIS AF STUDENTER, DER SKAL SPREDE PRO- ISRAELSKE-ARTIKLER OG FJERNE ANTI- ISRAELSKE-ARTIKLER PÅ SOCIALE NETVÆRKER SOM FACEBOOK ELLER TWITTER. STUDENTERNE MODTAGER FULD SKOLESTIPENDIE SOM BETALING (gegenfrage.com, 16. august 2013)

Disse er kun et lille udvalg på kun to sider af Gerard Menuhins bog, der viser Zionisternes/Kabalens planer for at ødelægge menneskeheden og alt, hvad den har bestræbt sig på at etablere på Jorden. I skylder jeres børn og jeres børnebørn at fortælle sandheden.

Kom frem til det faktum, at alt vil blive taget fra jer med kraft og bedrag. Gilad Atzmon forsøger at åbne jeres øjne, før det er for sent, og han forstår, hvad menneskeheden står overfor. Han stiller sig frem for at hjælpe jer. Hvad er vigtigere for jer end jeres familie. Hver en fiber i jer, vil beskytte dem. Tiden løber ud, da parasitterne har intensiveret deres bestræbelser på at overtage alt hvad I har med magt. Lyt til dem, der forsøger at advare jer om den store fare, I er i. Kabalen mener, at I ikke har intelligens til at stå op mod dem.

BREXIT er den eneste blok i deres planer, som de har måttet erkende. Tåbelige mennesker, der ikke bekymrer sig om at se det fulde billede, forsøger at forhindre det. BREXIT må ikke overstyres. Zionisterne / Kabalen har travlt med at gøre jer til slaver. Er det hvad I vil have? De har planlagt dette øjeblik siden Niceas Rådet år 325. De begyndte med ingenting: se hvor de er nu. Parasitterne er overalt i kontrol med alt, hvad der er nødvendigt for at menneskelivet fortsætter på Jorden. Hvad er I klar til at gøre ved det? Dette er noget, I ikke må lukke øjnene for. Det vil ikke gå væk, før de har fjernet jer væk fra hvad I er og har. Vil I se menneskeheden udslettet uden at I løfter en finger i protest. Jeg kan ikke kraftigt nok angive den fare I står overfor. Jeg beder jer om at tale med hinanden. Overvej hvad der sker og begynd at arbejde sammen. Arbejd som menneskeheden. Parasitterne er ikke engang 1% af jordens befolkning. Menneskeheden har hjælp til rådighed fra forskellige planeter. I skal kun spørge, og den vil være der. De er jeres større familie, klar og villige til at hjælpe.

Det er derfor mange mennesker overalt I verden er blevet dræbt eller fængslet for at forhindre enhver modstand. Derfor bliver I bedt om at hjælpe disse mennesker. Vi er taknemmelige for alle, der har nået ud til Dave McCann med jeres tanker, bønner og kærlighed. Alle disse ting er påskønnet og værdsat.

Husk, mine venner, stå sammen, opsplittet falder I, og I ønsker ikke at falde. I denne tid med stor forandring må I ikke falde.

Min kære, du er nødt til at klare det ene chok efter det andet, jeg kan ikke love, at det bliver lettere. Zionisterne / kabalen kæmper med alle kanoner flammende, og du og andre er i deres skudlinje.

Min kære, jeg sagde altid, at vi var et godt hold. Snart bliver vi tre endnu en gang. . . uovervindelig.

Altid din beundrende, Monty.

Retfærdighed for Dave McCann. Irsk mand fængslet i Californien | Fundraising til afholdelse af juridiske udgifter med GoGetFunding

En jødisk afhopper advarer Amerika. Benjamin Freedman taler om zionisme

Website: The Montague Keen Foundation

Oversættelse: Niels K. Pedersen


Share |