Home > > Montague Keen - 18. juni 2017

Meddelelse fra Montague Keen - 18. juni 2017

Hvad du og dit team har bagt i orden de sidste 10 dage, har hjulpet med at læsse noget af menneskehedens byrde af. Når sindene er åbne for at arbejde med den åndelige side af livet, er kun himlen den øvre grænse. Det hjælper jer med at bryde fri af undertrykkelse. For det første, har I brug for at forstå, hvem og hvad der undertrykker jer. I er kommet langt i retning af at finde svarene. For at hjælpe med at forklare dette, beder jeg om, at man ser på Irland. MØRKE SLØR blev placeret over Irland, der forhindrer det irske folk fra at vågne op til, hvem de er. Disse blev placeret i Irland af Vatikanet og de overvåges af det og holdes tæt lukket. 16 SLØR blev brugt, som holder folk i en tilstand af uro og spændinger, altid i frygt og angst, aldrig trygge. De brugte også tre andre slør for at sikre at Irerne aldrig ville anvende deres tredje øje. Den irske regering støtter disse undertrykkere ved anvendelse af en meget høj procentdel af giften FLUORID, i vandforsyningen. Dette påvirker ikke kun det tredje øje, men det ødelægger også sundhed og det irske folks liv.

Vatikanet tager også kontrol over de fattige uskyldige børn, der frivilligt GIVES til Vatikanet gennem dåb og konfirmation. Det er jeres forældre og undervisere, der står anklaget for at ofre jeres sjæle. Denne beslutning blev taget ud af jeres hænder. Vatikanet planlagde, at dette skulle være tilfældet, og I lider under følgerne af disse barbariske beslutninger. Meget få overlever uskadt. Vatikanet opfandt endog andre "religioner" for at sikre konflikter og skabe splittelse, der resulterer i krig.

De oplysninger, der kræves for at frigøre jer fra dette fængsel af kontrol er tilgængelige for alle, som søger det. Dette er jeres øjeblik til, at befri jer selv. Alt er blotlagt for jer. Aldrig i menneskehedens historie er sandheden blevet mere afsløret end på dette tidspunkt. Har I modet til at befri jeres sjæl fra slaveriets doktriner? Når gode mennesker mødes for at arbejde med Kilden(Source) for at befri menneskeheden, gives al bistand til dem. Når religionens kæder og finansiering, der bruges til at binde jer er fjernet, vil I føle jer som en ny person, fri omsider til at tænke selv, til at udforske alle muligheder, og til at se verden i al sin skønhed og forundring. I vil nu se jeres medmennesker i et nyt lys, ikke som en fjende. Forskellige, ja, men hver en del af denne store gobelin af liv på Jorden.

Hvis I havde nogen idé om, hvad der bruges til at manipulere, slavebinde og ødelægge den menneskelige race, af dem, I har lært at ære og have tillid til, ville I blive forfærdet. Men deres magt over jer er ved at forsvinde hurtigt, da hver enkelt af jer, som ”vågner”, formindsker deres magtstruktur. I ser tegn på det hver dag. Glæd jer over opvågningen, der er kommet i gang. Det er spændende at se. Vi leverer assistance, som altid er til rådighed, bare kald på os.

Vær sikker på, at I er på vej mod jeres mål. I kan ikke stoppes. Dette er blevet ordineret. Hjælp bliver gjort tilgængelig på alle niveauer, så modtag det med åbne arme og hjerter. Det er på tide at holde op med at opføre sig som hjernedøde får, der altid adlyder jeres onde mestre. Kig i spejlet og find essensen af jeres sande jeg. Føl jeres egen medfødte magt. I er mennesker, fyldt med lys, med tankens kraft og en hukommelse. Stop med at være de får jeres undertrykkere vil have jer til at være. Kig med åbne øjne og sind på alt det de gør, de såkaldte ledere, der støbte jer til at blive slaver, kun for at kunne tjene dem. Hvor kom de fra? De er ikke alle mennesker. Ikke alle, som vandrer på Jorden er mennesker, men de iklæder sig menneskeligt udseende. De tør ikke lade jer se dem i deres sande form. De har teknologi, som I aldrig i jeres tanker kunne forestille jer. De bruger kunstig intelligens til at styre jer. I kan ikke se dem, men vær sikker på, at de kan se jer. De kan læse jeres tanker. Det er derfor, de altid er et skridt foran, hele tiden. De bruger hologrammer, der overskygger mennesker og forårsager problemer for dem. De bruger forbandelser og ritualer, når de mødes. De bruger deres kollektive magt til at afvæbne jer og for at skade jer på alle mulige måder. Min kære hustru har selv oplevet dette.

I er nødt til bevidst, at sende alt det tilbage til dem, som de sender til jer. De vil have Jorden for sig selv, de ikke vil have jer. Der skal være en kollektiv hensigt for at sikre, at alle, der ikke har menneskehedens bedste interesser på hjerte og ikke hører til på Jorden, skal returneres til, hvorfra de kom. Vi kan ikke tillade dem at fortsætte med at ødelægge Jorden og alle, der lovligt bor på den. Mød hinanden, og foren jer som én for at genoprette Jorden. Forbind jer med jeres hjerte og sjæl for at blive hvem I virkelig er, og I vil finde en fred, I aldrig troede var mulig. Da jeres lys udvider sig, belyser det sandheden, og det sikrer, at de mørke ingen steder har at gemme sig.

Dette er en kamp, og lyset vinder. I er der næsten. Sejren er sikret. Menneskeheden har ventet længe og lidt meget gennem deres krige, hungersnød, og hjemløshed, alle designet til at bringe jer ned og ødelægge jer. I har overlevet alt, hvad der blev gjort mod jer, uanset om det var i religionens navn eller politik, fordi I har retten på jeres side. Jorden er jeres; beskyt den og plej den. Lad kærligheden i jeres hjerte skinne igennem jer, så alle der kommer i kontakt med jer kan blive ”vækket”.

Min kære, du er på rette spor. Sammen har vores to hold opnået store ting. Vi, på denne side af livet, kunne næsten ikke rumme vores begejstring over, hvad vi har opnået (den 15. juni). Det var monumentalt. Tak, mine venner, for at gøre det muligt. Dit arbejde med D E i denne uge vil blive en succes. Det var udmattende for dig, så jeg bønfalder dig om at hvile, ellers vil du brænde dig selv ud. Vi har brug for dig til at fortsætte dette arbejde. Da jeg var på jorden, sagde jeg altid, at vi var et fantastisk team. Nu, ser du, hvor sandt det var. Ikke engang døden kunne ændre det.

Venligst tak dine venner på mine vegne.

Jeg er så glad for at være din beundrende, Monty.

Website: The Montague Keen Foundation

Oversættelse: Niels K. Pedersen


Share |