Home > > Sheldan Nidle - 2. august 2016

Sheldan Nidle - 2. august 2016 for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation

7 Kan, 7 Pop, 13 Caban

Selamat Balik! (Hjertelig Velkommen!) Alt bliver synligt! Nøglen er den nye amerikanske valuta. Den er ved at blive trykt og kalkuleres med af det nye Finansministerium. Disse ædelmetal baserede penge signalerer, at denne halvkugle har sluttet sig til Østen. Disse penge skal indlede de første etaper i en global revaluering, der skal være fundamentet for et nyt og mere retfærdigt banksystem. Velstand forudsættes af, at disse sikrede midler bliver det stabile fundament for velstanden i verden på Jordens overflade. Det er denne velstand, der med succes skal nære en ny verdensomspændende virkelighed. Mange fantastiske opfindelser, der længe har været holdt hemmeligt af det gamle regime, skal blive frigivet til fordel for mange revolutioner omkring helbredelse og et verdenssyn, der ikke længere passer til menneskeheden. Vores ønske er at støtte denne vækst ved til tider at fortælle jer, hvordan I bedst kan udbrede disse nye teknologier. Vores ekspertise og vejledning kan gøre det muligt for jer at opfylde jeres ønsker hurtigt. Hovedformålet her er at hjælpe jer med at opdage, hvordan universet virkelig fungerer og ved at I lærer om dets fantastiske elektriske oprindelse, ændrer I, hvordan I opfatter jeres virkelighed.

I begynder en elektrisk virkelighed, der kortvarigt var kendt af jeres forfædre. Elektricitet var vigtig for befolkningen på både den vestlige og østlige halvkugle. Vigtigst er, at den elektriske skabelse af dette univers var noget, der var velkendt af de fleste samfund som egypterne, mayaerne og sumererne. De gamle tekster i Indien og Kina dokumenterede endda nogle af de vidundere og katastrofer, der blev skabt så tilfældigt. Disse vidundere blev lukket ned, da jeres fortidige herremænd i Himlen skjulte denne viden for jer for omkring tre tusind år siden. Anunnakierne mente, at disse indretninger modvirkede det, de havde til hensigt at lade jer vide. Mange gamle kulturer har således myter, der fortæller, at disse indretninger blev taget fra jer og hele denne hellige visdom blev pludselig skjult for jer. Derfor varede det næsten to tusind år, før noget af denne visdom fik lov til at blive givet tilbage til jer. På nuværende tidspunkt står I ved det punkt, hvor I var for mere end to tusind år siden. Jeres vækst inden for disse områder skal nu overvåges af de Opstegne Mestre og af os.

Det er vigtigt, at I begynder at se dette rige på nye måder. Den gamle, mørke orden ønsker desperat at tvinge jer tilbage til hadets, splittelsens og hånens måder. Imidlertid er deres specielt konstruerede falsk-flag-operationer holdt op med at virke, som de gjorde tidligere. Vi er klar over, hvor svært det er at være bevidst om denne vold og stadig bevare roen. Mørket har agenter, der er uddannet i begivenheder, der indgyder en dyb indre vrede. Det er denne opbygning af vrede og voksende følelse af magtesløshed, de håber, endelig kan fremkalde, hvad mørket inderligt ønsker, en form for militær aktion. Indtil videre har I skabt en virkelighed, der bruger sin voksende bevidsthed til at modstå en dyb og vred reaktion. Denne fortsatte udeblevne reaktion gør det muligt for vores allierede at forberede et hændelsesforløb, der omsider kan ændre disse alvorlige scenarier. For hver dag en sådan voldsom reaktion kan sinkes, gør det etableringen af ny forvaltning og gennemgående at ændre denne række af besværlige og potentielt farlige, sekvenser mulige. Tiden for disse yderst velkomne ændringer nærmer sig.

Jeres verden er nu på toppen af en cyklus, der har taget lang tid om at manifestere sig. De, der er klar til begivenhederne, der munder ud i en ny verden, indser, hvordan det i disse tider skal gøres rigtigt og med en hurtighed, der kan hindre eventuelle fejlberegninger. Det er ofte let at rykke for tidligt. Selve karakteren af et regimeskifte rejser behovet for at være hurtig, rolig og præcis. Der er ikke plads til at tvivle, når det rette tidspunkt viser sig. De ansvarlige for disse begivenheder ved det og har skabt et særligt sæt af øjeblikke designet til at virke hurtigt, når de sættes i gang. Det er ofte afgørende, at disse kritiske begivenheder først producerer det nødvendige momentum. Sådan en tid begynder at vise sig. Det former sig ganske som det var forudsagt af vores allierede og af os. De, der har fulgt begivenhederne i de seneste par måneder, indser, at det rigtige tidspunkt er nær. Yderligere nogle få ting skal ske på rette tid for at udløseren aktiveres rigtigt. Det er en meget speciel tid, som kun få forstår. Talrige operationer skal koordineres og derefter skal et helt nyt sæt af opfattelser offentliggøres online! Hosianna! Hosianna!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Denne virkelighed er ved at ændre sig til det bedre. Vores samarbejdspartnere har arbejdet ihærdigt på at vise uden tvivl, at denne verden er baseret på en række usandheder og direkte løgne, der første gang blev implanteret i menneskeheden af Anunnakierne for omkring 8.000 år siden. Inden da blev menneskeheden praktisk talt ofret af de selvsamme Anunnakier, når de troede deres ”undersåtter” havde været meget ulydige mod dem. Efter syndfloden blev menneskeheden simpelthen overladt til sig selv og omkom næsten i en række af krige og meningsløse stridigheder. De, der overlevede, skabte en teknologi, der skabte store imperier og en virkelighed, der altid var på randen af sin totale ødelæggelse. Denne særlige civilisation var i konstant forværring og dets rester er samfundene i Egypten, Sumer, Indien og Kina, som I kender i dag. Udløbere af disse samfund kan findes både på den vestlige halvkugle og i hele Stillehavsbækkenet.

I er dem, vi har holdt øje med i disse 8.000 år. Mange af jeres forfædre omkom i de krige, som vi hentydede til i det sidste afsnit. Menneskeheden har en historie, der må fortælles i fuldt omfang. Hver og én af jer er en hellig sjæl, som Himlen omhyggeligt har forædlet. Brug jeres store, uudnyttede kræfter til at samles og at anvende jeres kræfter kollektivt til at støtte denne store proces, der forbereder jer til en tilbagevenden til fuld bevidsthed. På visse tidspunkter blev hver Opstegen Mester udvalgt af Himlen til at hjælpe jer i denne vækst fra dødelige til udødelige Væsner. Forstå, hvordan mørket stadig bruger dets mindskede magt til at forsinke denne hellige operation. Vær indstillet på at vide, at denne tid kan sammenlignes med en sommerfugls puppestadie. Det forudsætter en række vigtige faser. Den sidste af disse skal opnås i Krystal Lys Kammeret. I denne hellige, levende entitet skal I vende tilbage til det Væsen, I var i det gamle Atlantis og den I var som ny kolonist i Lemurien.

At skabe denne nye udgave af Jer er yderst vigtigt for Himlen og for os. Mange gange i jeres fortid har I været ved at omkomme eller er blevet straffet af de mørke, som dengang var Anunnakierne. I overlevede, fordi I har en yderst glorværdig skæbne, som nådigt er skænket jer af Himlen. Vid denne gang, at på trods af alt, hvad der stadig sker for jer, står I på selve tærsklen til en ny æra. I skal møde jeres forfædre fra hele denne galakse og dem, der lever i den Indre Jord, Agartha. Forude venter i sandhed mirakuløse tider for jer. Ting, som I svagt husker, skal igen dukke op, hvilket giver jer midlerne til at gå ind i en ny tidsalder fyldt med velstand og umådelig indre glæde. Vi har det privilegium at kunne være dem, der er udvalgt til at lede jer til den endelige succes. Meget forventes af hver enkelt af jer. Tiden, hvor disse store himmelske gaver skal høstes, er nær. Vi hilser jer og ved, at vores genforeninger er klar til at manifestere sig!

I dag har vi set på, hvad der sker i denne verden. Som I kan se, er det virkelig en tid for mirakler og forunderlige handlinger. Lad ikke de mindre sidste forsinkelser tage modet fra jer! Vid, Kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |