Home > > Sheldan Nidle - 9. august 2016

Sheldan Nidle - 9. august 2016 for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation

1 Batz, 14 Pop, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) De første finansieringer er på plads. Det nye sikkerhedssystem virker nu helt, som det skal. Ydermere nærmer de humanitære, velstands- og forvaltningsmidlerne sig deres fuldendelse og afventer den faktiske leveringsfase. Den forvaltningsmæssige finansiering omfatter, hvad der er kendt som en massiv valutarevaluering, som er indledningen til Global Valuta Omstilling (GCR). Først er det nødvendigt, at den gamle regnskabsbog over verdens valuta afspejler hver enkelt valutas sande værdi og den nyligt udsendte valuta viderefører denne proces. Verden må vende tilbage til sand værdi og en global guldstandard. Denne procedure er forskellig fra, hvad der skete, når nye nationer erklærede deres uafhængighed. Dengang udnyttede de gamle kolonimagter en udnyttelsesproces, der var blevet sat i værk af Vesten. Vesten, gennem Den Internationale Valutafond (IMF), havde oprettet et lånesystem, der straks fastlåste hver ny nation i en cyklus af permanent gæld, hjulpet af et forvaltningssystem, der fremmede bestikkelse og korruption. Dette skabte en undertrykkende virkelighed med rige og fattige og var i kraft indtil først i 2010'erne.

Det nye system er baseret på nationale realiteter og mere lige vilkår, der tilskynder til fair handel, mere retfærdig valuta og internationalt samarbejde. I denne ædelmetal baserede verden og med nye bankregler er den gamle verden med fattigdom og uopfyldte drømme endelig ude af billedet. Forvaltning vil være fokuseret på folkets ønsker og søge at støtte fremgang og udbredelsen af hver nations infrastruktur. Der er guld nok og passende bankregler til at gøre dette muligt. Den nuværende verdensomspændende operation skal skabe denne vidunderlige virkelighed. Denne nye virkelighed, sammen med nye republikker, er blot starten på et rige, som til sidst opgiver de tyngende vilkår, der blev indført af en gruppe af afskyelige oligarker. Krig, had og konkurrence blev ansporet blandt nationerne i denne verden. Det er de Opstegne Mestres og vores plan at forme et rige, der kan gøre det muligt for uudnyttet genialitet hos verdens befolkninger at bryde frem. Det kan kun føre til det rige, I længe har haft visioner om. Det er faktisk det, Himlen bragte ned til Gaia. Det er også et sted, der gør sig klar til at bevæge sig frem mod fuld bevidsthed!

I må gøre jer det klart, at dette er en tid, hvor I skal vælge at skabe en ny virkelighed, baseret på de profetier, der først blev proklameret af Lord Michael ved skabelsen af denne galakse. Hver galakse er en levende entitet, hvis fødsel gav anledning til en særlig ceremoni initieret af Himlen. Dette var tilfældet for 14 milliarder år siden, da Lord Michael formulerede en historie for dette nyligt skabte spiral stjernesystem. Denne skæbne bliver nu opfyldt, idet Lyset afslutter en transformation, der skal føre dette rige tilbage til Lyset. Vi i den Galaktiske Føderation bifalder disse forandringer, da de giver os mulighed for at skabe en union med alle Væsener i denne Galakse. Denne særlige union vil gøre det muligt for os at slutte os sammen med andre af Lyset, i de tusinder af nærliggende stjernesystemer, som er vores nærmeste naboer, for at danne en endeløs cirkel af nådesfyldte venner. Enhver skal yde deres unikke guddommelige tjeneste for Lyset. I skal om meget kort tid deltage i denne særlige mission for at genforene alle i denne konstant voksende union af Lyset! Vi glæder os over det, den Guddommelige har dekreteret for os.

Se denne særlige tid som det tidspunkt, hvor jeres hellige skæbne skal udtrykkes. Se denne samling af Lyset i hele denne galakse som en tid, hvor en prægtig union mellem vores stjernenation og jeres yderligere manifesterer denne storslåede skæbne. I skal snart se mirakler, der transformerer dette solsystem og gør det muligt for jer at opdage fantastiske ting om jer selv og jeres mange forfædre. I skal opdage en gammel visdom, der gjorde det muligt for den Store Pyramide at blive bygget og I skal lære om betydningen af de forholdsvis mange hændelser, der nu er en misforstået del af jeres historie. I skal lære om Agartha og mange andre mysterier, der må afsløres. Når det sker, vil I se, hvad der virkelig skete med jer i de seneste 13 tusinde år. Jeres potentiale er langt større, end I nogensinde har kunnet forestille jer. Det er vigtigt, at I giver slip på de mange kulturelle overbevisninger, som Anunnakierne gav jer for at kontrollere og manipulere jer. Brug jeres hjerte og sjæl med denne nye viden til at gå Himlens veje. Hosianna! Hosianna!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi er yderst glade! De længe lovede leverancer er omsider klar til at manifesteres. Disse projekter blev længe sinket af mørket og dets utallige håndlangere. Denne store hindring blev fjernet, hvilket beredte vejen for, at vi kan meddele, at flere udviklingsmidler endelig kan blive jeres. Dette sker kun som følge af den langvarige og krævende indsats fra vores samarbejdspartnere. Deres hårde arbejde har frembragt et middel, der gør en ende på mørkets langvarige modstand. Det har også tilvejebragt et system til fordeling af velstandsmidlerne. Disse finansielle instrumenter gør det muligt for NESARA at blive født og muliggør den ulovlige Amerikanske Regerings endelige sammenbrud! Denne ene handling giver mulighed for at rydde op i valgfusk og en utrolig mængde af svindelnumre og rette op på det hele. Den gør det også muligt, at en storslået velstand skyller ned over folkene i dette rige på Jordens overflade. Vi og Agarthanerne er yderst glade for at se dette fait accompli. Halleluja! Halleluja!

Det er fortsat afgørende, når I endelig holder denne rigdom i jeres hænder, at I fastholder jeres vision og fokus for denne nye verden. Hvad der starter nu, er blot en begyndelse. Talrige operationer skal udføres i fuld åbenhed. Således beder vi jer være opmærksomme på og glade over det, der endelig afsluttes. Mange særlige begivenheder vil være nødvendige. Vær derfor hele tiden omhyggelige og klar til at overvåge og om nødvendigt rette alt, der nu skal ske. I har tidligere fået vores ideer om, hvad vi har brug for. Denne "vagthunde" rolle gives frit til jer. Himlen ønsker at se jeres stillingtagen i aktion. Det er vigtigt, at I følger disse nye realiteter og bevidner, at alt det, der blev drømt om, bliver en realitet. Ved at gøre dette, viser I jeres himmelske mentorer, at disse nye begivenheder kan ske under agtpågivenhed fra hver enkelt af jer. Dette er blot daggryet for yderst triumfale tider!

Vi kan omsider gå frit iblandt jer. I forstår, at de ting, vi skal fortælle jer, blot er begyndelsen til en hel procedure, der skal være en del af en operation, der vil fortsætte med oprettelse af et stort mentorsystem. Alle vi er kommet for fysisk at vise jer, hvordan I skal transformere og opdage, hvordan I ankom til denne virkelighed. Mange har fremstillet os som enten uvirkelige eller som ren og skær indbildning. Som I snart vil få at se, er disse overbevisninger blot propaganda. Kære Alle, I er omgivet af dem, der inderligt ønsker at transformere dette rige til det bedre. Meget af det, der sker nu, er foregået i hemmelighed. Dette skal være en tidsalder af kraft, velstand og tilbagevenden til fuld bevidsthed. I skal se os og værdsætte, hvad der bliver gjort. Mørkets og dualitetens Tidsalder er næsten ovre. I bliver forberedt til at acceptere et helt nyt sæt af opfattelser og en metode til at leve i et fuldt bevidst levende Univers! Hosianna! Hosianna!

I dag har vi fortsat med at informere jer om, hvad der snart skal ske. Den lange Mørke Nat skal snart slutte. I skal se en Daggryets tid, hvor Lyset begynder at blive jeres nye virkelighed! Længe Leve denne Nye Tidsalder!!!! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |