Home > > Sheldan Nidle - 3. januar 2017

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 3. januar 2017

5 Etznab, 1 Chen, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Efter flere yderligere seriøse diskussioner om årsagerne til en til stadighed foranderlig "philosophie de guerre" (krigs-/strategifilosofi) fortsætter finansieringsprojekterne med at skride fremad. Væsentlige forskelle angik, hvordan den nye post-velstands verden skulle styres. Manglen på et overordnet verdensbillede blev afsløret og i en række alvorlige tilbundsgående drøftelser, med tilstedeværelsen af alle parter, blev en detaljeret dagsorden proklameret. Vi er i øjeblikket enige i en række mål og i timingen for at gennemføre dem korrekt. Denne tiltrængte indledende drøftelse opstod på grund af flere forsøg på narrestreger fra den ulovlige US Inc. Hvad, der er spændende, er, at vi i sandhed er på samme side. Den nye forvaltning er en gruppe af nytænkende og forskellige personer, der til tider ikke altid har arbejdet harmonisk sammen. Denne organiske proces er gået gennem sin egen stille revolution og er kommet ud som en helhed. Vi ændrer mange grundlæggende processer og formulerer en måde, hvorpå gruppen med succes kan løse denne meget komplekse situation. Det har resulteret i en måde, hvorpå der nu kan skabes virkelig vidunderlige nødvendige løsninger! I øjeblikket forbereder vi en generel tidsplan for begivenhederne og er overbeviste om, at det bedste endnu skal komme.

Det indre arbejde for en endelig løsning skyldes til dels en længe ventet enighed om ideerne. Vi føler nu dybt, at denne nye generelle aftale er det afgørende næste skridt for at rykke jeres verden væk fra det gamle system skabt af Anunnakierne, som kun var til fordel for deres håndlangere. Vi skaber et globalt samfund, der er i harmoni med den voksende nye globale bevidsthed. Dette fremtidige rige skal være velstående, fri og, vigtigst af alt, suveræn. Dets tankesæt skal være i stand til at forstå de nye mål for dette samfund, som er ved at blive dannet. Det har et væld af variationer, som skal støttes af regional forvaltning. Denne proces skal tillade nye niveauer af gensidig tolerance at vokse og trives. Hver dag rykker det jer også mod en atmosfære af afsløring. Denne ene kendsgerning viser os, hvor hurtigt jeres "stræben efter lykke" ændrer jeres rige. Det er i denne verden, som vi med glæde vil dukke op i. Vores introduktion, og Agarthanernes, skal være den herlige sidste fase af denne til stadighed igangværende forandring. I udvikler jer hurtigt til de niveauer, der imødeser dannelsen af et i sandhed bemærkelsesværdigt galaktisk samfund!

Efterhånden som I vokser i bevidsthed, vokser I også på andre måder, som forandrer den måde, hvorpå I opfatter denne stadigt skiftende virkelighed. Menneskeheden udviklede sig første gang nedad i de sidste dage af Atlantis og begyndte derefter langsomt, efter de sidste Gyldne Tidsaldre, at udvikle sig opad igen. Den tid var præget af en gradvis opadgående bevægelse, fra det endeløse barbari i verden i det 20. århundrede f.Kr. til nu. Vi overvågede nøje denne fremadgående bevægelse, idet vi selv pudsede avatar efter avatar på jer. Himlen hjalp til i denne proces, idet særlige himmelske søster- og broderskaber kom til for at fremskynde denne vidunderlige proces. Den nuværende tid er således Himlens gennemgribende operation for at sikre, at mørket forlader denne virkelighed på det rette guddommelige tidspunkt. Dette udfolder sig nu og den komplekse proces, som I kalder "opstigningssymptomer", er stadig i gang. Dette er derfor en særlig tid for at forberede menneskeheden på Jordens overflade til dens kommende opgaver, så den er i stand til at genoptage sin vogterrolle for Gaia og hendes mange økosystemer. Denne tid er også en forberedelse for jer til at acceptere os og jeres agarthanske brødre.

Denne proces hænger nøje sammen med jeres opadgående skift i bevidsthed. Himlen er forpligtet til at højne jeres opfattelse af dette rige og at gøre jer bevidste om, hvor indbyrdes forbundet en proces, det i sandhed er. I har allerede hørt om denne hellige forbindelse i løbet af den globale økologiske bevægelse. Nu må I gå videre og opdage en række guddommelige love, med hvilke Himlen spreder og opretholder liv, ikke kun på Gaia, men i hele denne galakse. Som vi bevægede os gennem denne galakse, blev vi indviet i de mange forskellige måder, Ånden opretholder liv. Denne række af hellige operationer overrasker os stadig. Det er denne visdom, som I skal møde, når I bliver et galaktisk menneske. Vi har haft det privilegium at opdage tilsyneladende grænseløse variationer af liv. Enhver var knyttet til et bestemt livsmiljø, hvilket viser det bestandige under af liv og dets i sandhed uendelige mangfoldighed. Vi ser frem til at se jer, når I oplever at rejse gennem denne prægtige virkelighed.

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! I løbet af de seneste få årtier har vi set en slags rutschebane scenarie være i gang. Vores hensigt er med hensyn til de primære mål for denne stille åndelige revolution at drive jer fremad. Himlen har i sin grænseløse nåde tilladt vores samarbejdspartnere at fortsætte på en yderst uregelmæssig måde. Således er de forskellige projekter blevet udført på de mærkeligste måder. Vi anbefaler hver enkelt af jer at opretholde jeres positive energier, selv om resultaterne endnu skal manifestere sig. Det er vigtigt for jer at vide, at Himlen arbejder med os for at sørge for, at dette nye gregorianske år 2017 begynder med en grad af åbenlys manifestation, der hurtigt kan blive tydelig for alle. Til tider kan denne proces blive ganske forvirrende. Vores samarbejdspartnere har været i stand til at slippe alle de fortidige vanskeligheder. Derfor har de endelig indvilliget i vilkår, der vil muliggøre frigivelsen af de mange instrumenter, som er kilderne til finansiering. Det skal signalere, at mange afgørende begivenheder nærmer sig deres afslutning.

Himlen udløste en stor portion energier i slutningen af det forgangne år for at rense dette solsystem og begynde en hurtig forandring i separate virkeligheder. Gennem de seneste årtusinder har dette solsystem befundet sig i en slags tvungen pause. Planetariske vogtere og ledsagende Engle har ikke haft mulighed for adgang på grund af mørkets konstante indgriben. Denne tilstand ophørte med solar nova begivenheden, som var tæt på at ske, i begyndelsen af 1970'erne. Venus, Mars og Pax bliver nu gjort klar til jeres bosættelse i den nærmeste fremtid. Denne himmelske operation er et andet tegn på, at forsinkelsen, der har været den altoverskyggende betingelse for denne virkelighed, nærmer sig sin velfortjente afslutning. På nuværende tidspunkt er de store planeter i bæltet med liv i dette solsystem faktisk ganske aktive. Dette er endnu et tegn på en positiv udvikling. Himlens GUDDOMMELIGE VILJE skal snart ske. Derfor skal det være et yderst glædeligt år for alle!

I er en bemærkelsesværdig gruppe af Væsener, som er inkarneret på Gaia i denne tid. Himlen har lavet et unikt sæt af aftaler med jer. Vores hellige opgave er at give den nødvendige sjældne og guddommelige nåde, så I kan opfylde de primære grunde til, at I er her. Denne opgave har givet en mulighed for at opdage, hvordan vi relaterer til hinanden og denne proces er i konstant udvikling, mens vi nærmer os tiden, hvor alle disse punkter krydser hinanden. Det skal indbefatte lektioner, der skal give jer den sande historie om dette samfund, fra dets barske begyndelse ved Atlantis’ fald. Det vil være tiden, hvor I kan se, hvorfor vi er nødt til at favne denne nye virkelighed. Det skal føre til et møde med Agarthanerne og bedst af alt med vores åndelige familier og familier i rummet. Meget er bestemt til at ske og mange ting skal afsløres. Vær i Fred, og mest af alt, vær rolige omkring det, der om kort tid skal ske. Halleluja! Halleluja!

I dag har vi haft endnu en chance for at se, hvad der virkelig sker på overfladen af denne yderst smukke klode. Vær tålmodige! Det har taget LANG tid at nå vores nuværende stadie. En række begivenheder er klar til at manifestere sig og transformere al den frustration, som indtil nu konstant har omgivet jer. Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |