Home > > Sheldan Nidle - 10. januar 2017

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 10. januar 2017

12 Chicchan, 8 Chen, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Målet for at gennemføre de Ældstes plan om sikkert at indføre global RV (Revaluering) er stadig i gang. I mellemtiden er mørkets kontrastød også på plads, hvilket bekræfter, at særlig sikkerhed er mere end berettiget. På grund af, hvad der sker, har vi oprettet sikkerhedspunkter for at modarbejde og forpurre mørkets afskyelige mål. De første meget tiltrængte midler er ved at blive leveret til deres destinationer. Disse første succeser viser, hvor godt vores planer er udformet for at besejre mørkets onde planer. Hele dette komplekse sæt af særlige strategier har vist, hvor effektivt vores fælles forsvar virkelig er. På baggrund af disse succeser har vi til hensigt løbende at lægge taktikker, der kan vinde over mørkets velrustede kræfter. Derfor er vi meget tæt på en retfærdigt fortjent sejr over dem. Vi vier den resterende tid i denne gregorianske måned til at fuldende resten af vores komplicerede planer. Disse skal gøre det muligt for os til rette tid at gennemføre massiv anholdelse af den mørke ledelse og endelig at sætte en stopper for deres forbryderiske mål om vores nederlag. Enden er bestemt nær for den mørke gamle orden, der styrede denne verden på Jordens overflade i næsten 13 årtusinder!

En generel udrensning af den nuværende amerikanske republik er på vej. I sandhed blev den grundlagt i 1871 og er det amerikanske autokratis legebarn. Den skal væltes af den sande, de facto NESARA Republik. Gennemførelsen af dette projekt er fortsat uklart. Vi får at vide, at den administration, der nu indsættes, skal erklære denne republik, men vi er stadig ikke overbeviste om dette og lægger en plan for at sørge for, at dette faktisk sker. Vi har derfor koncentreret os om at sikre, at dette mål bliver på sporet og bliver en manifesteret realitet. Til dette formål overvåger vi nøje den nye administration for at sikre, at den stadig planlægger at bekendtgøre den nye republik. Når denne manifesterer sig, foreligger der planer om at udbrede en global forandring, der skal ændre måden, hvorpå dette verdensomspændende geopolitiske system fungerer. Indtil da iagttager vi opmærksomt for at fornemme, hvad der virkelig er under udvikling i Amerika. Vi agter at gøre, hvad end der er nødvendigt for at ændre den måde, hvorpå jeres nuværende virkelighed fungerer. Vi er fast besluttet på at opnå total sejr!

Vores operation er bygget op omkring at producere et miljø i dette land på Jordens overflade, der kan være fremmende for første kontakt. Dette miljø skal hurtigt huse en mangfoldighed af personale uddannet til at bringe hver enkelt af jer til selve tærsklen til fuld bevidsthed. Vi har iagttaget jer alle i mere end et årti og forstår, hvad I har brug for at nå denne oprindelige sindstilstand. Denne mentorvejledning er en meget kompleks proces og vi er helt klar over, hvordan vi bedst interagerer med jer for at nå de ønskede resultater. Vi vurderer, at denne mentorvejledning kan tage måneder at gennemføre. Derfor forstår vi, hvilken type interaktion der er bedst for at nå vores grundlæggende mål. I har hver især inde i jer et sæt af indre overvågere, der også forbereder jer til jeres næste evolutionære skridt. Hvad I har brug for, er et ordentlig sæt af mentale tilskyndelser og øvelser, som gør jer i stand til at udvikle jer højere og højere i bevidsthed. Følg derfor direktiver givet til os af Himlen. Denne proces skal ruste jer til jeres tre dage i jeres Lys Kammer.

Som I kan se, omfatter denne proces at drive jer endnu flere skridt fremad, i forhold til hvor I er nu. I er på nippet til at opleve global velstand og de første operationer, der skal give jer et nyt og vidunderligt finanssystem, såvel som guldbaseret valuta. I den senere tid har de mørke gjort denne opgave svær for os at gennemføre. Ikke desto mindre er vi brudt gennem deres fysiske og juridiske barrierer. De nuværende forsinkelser er ikke andet end den store forsigtighed, der sikrer, at hvert nødvendigt tiltag bliver gennemført med succes. Denne yderligere langsommelighed som en reaktion når et punkt, hvor sikkerhedsmæssige skridt i mindre grad faktisk er nødvendige. Således har vi opfordret vores samarbejdspartnere til at spørge de bemyndigede til at fremskynde leverancerne. Denne langsomme og velovervejede valutafinansiering er en proces, der oprindeligt blev betragtet som en begivenhed, der hurtigt skulle gennemføres. Det er vores hensigt effektivt at følge disse globale udbetalinger til dørs, så den ønskede nye forvaltning i sandhed kan manifestere sig!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! På denne dag kommer vi, fyldt med glæde, og fortæller, hvad der fortsat sker i jeres verden. Den længe lovede velstand nærmer sig tomme for tomme. Alle, der tager sig af disse velsignede begivenheder, informerer os glade, at på trods af dets tilsyneladende langsommelighed vil rækken af planlagte leveringsdatoer snart indtræffe. Agarthanerne fortæller os, at alt er klar til det, der i øjeblikket forventes af dem. Vi agter at komme med forslag for at fremskynde denne særlige proces. Det guddommelige mål er at isolere og forhindre USA, INC i at fortsætte meget længere. Vi gav vores forskellige Hellige Hemmelige Samfund besked på at fortælle alle medlemmer om at være dedikerede med hensyn til dannelsen af NESARA Republikken og den fejringsværdige gældsfrihed, der ledsager den. Menneskeheden skal blive befriet for dens falske alliancer og skal sole sig i dens tilbagevenden til frihed og personlig suverænitet og i enden på dens manipulation. Vi ønsker at velsigne alle og at se, at Lyset i sandhed er vendt tilbage.

Hvad der udfolder sig, I Velsignede, er en kamp mellem dem, der ønsker frygtløst at fuldføre dette guddommelige projekt og dem, der har til hensigt at opnå denne hellige forpligtelse, kun når der med det resterende krav er sørget for ordentlig sikkerhed på en måde, som betragtes som sikkert for dem. Disse ting må realiseres i et tempo, der tillader den guddommelige tidsplan at skride hurtigt frem. Vi har blandt vores allierede en gruppe af dedikerede væsener, som er i stand til at sikre, at denne yderst komplekse operation sker under største sikkerheds bevågenhed. Vi forstår, hvordan alt dette kan manifestere sig. Himlen fortæller os, at den mørke klike må være fuldstændigt isoleret fra os. Derfor er der øjeblikkeligt behov for en hurtig række af anholdelser på globalt plan. Derudover er ny og troværdig forvaltning essentiel. Hurtig implementering af NESARA Republikken er også afgørende. Vi beder om en hellig forvaltning, fuldt realiseret og manifesteret for alle at se.

Denne virkelighed på Jordens overflade skal forandre sig, mine Velsignede! Vi har forpligtet os til at implementere en tid for jeres frihed, jeres suverænitet og jeres fremgang. Efter vores mening må tingene udvikle sig mere drastisk. De fleste af dem, der ved, hvad der virkelig sker, har brug for at få et tydeligt tegn på, at den "samme gamle sag" ikke længere dur. Giv jer tid til at forklare og vise, at en monumental F-O-R-A-N-D-R-I-N-G finder sted i denne verden. Vigtige bekendtgørelser om denne overgang må proklameres offentligt. Vi Mestre har set, hvordan sådan et "Offentligt Teater" faktisk kan puste nyt liv i et livstræt landskab. Det kan også ændre den tvungne, tåbelige karakter af denne proces til et transformativt skift, der er både overvældende og i sandhed vidunderlig. Derfor beder vi om, at denne proces bliver mere farverig, levende og intens. Det er alt det, der er nødvendigt for at gøre en ende på den livløse og tyranniske undertrykkelse af de gamle måder. Adonai! Adonai!

I dag har vi fortsat vores rapport til jer om begivenheder rundt omkring på denne klode. Vi takker alle for at gøre det muligt at tilvejebringe en ny virkelighed. Disse prægtige forandringer i vores verden er først nu ved at udfolde sig. Vi beder jer alle være med til at manifestere denne strålende nye verden! Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |