Home > > Sheldan Nidle - 4. september 2018

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 4. september 2018

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Vi er tilbage! Jeres fremskridt hen imod opnåelse af den ultimative sejr for Lyset fortsætter med at skride fremad, trin for trin. Når vi ser på, hvordan Alliancen, vores allierede på Jorden, arbejder sammen for at implementere den meget diskrete og omhyggeligt orkestrerede plan, som vi hjalp dem med at formulere, kan vi ikke andet end at føle en vis stolthed. Deres dynamiske handlingsplan fortsætter med at forvirre den indbildske mørke kabale (the Cabal). Multi-dimensionel af natur er strategien indtil nu blevet udført langsomt og stabilt. Forvent at se en acceleration i udviklingen i takt med at, Sandheden afdækkes mere og mere. Den brede befolkning vågner op på trods af kabalens ubarmhjertige beslutsomhed om at bremse jeres udvikling. Heldigvis vil deres hybris blive deres undergang. Kabalens regeringstid over jer forsvinder lidt efter lidt. Vi beder jer om at forblive positive og at finde trøst i jeres Tro.

Alliancens mere galaktiske temperament udmanøvrerer, indtil videre og med rettidig omhu, mørket og dets mange allierede samarbejdspartnere. Det hele er en del af en kløgtig og omhyggeligt fulgt masterplan, der skal besejre mørket på jeres planet. En græsrodsrevolution er under udvikling, et nyt og samvittighedsfuldt moralsk system omkring sædvaneret, der er bemyndiget til formelt at blive genindført i jeres verden. En række vidtrækkende undersøgelser, der griber ind i hinanden, har bragt lys over den mørke kabales forbryderiske hemmeligheder. Denne efterforskning skal give tonen an i forbindelse med dens lovlige fald fra magtens tinde. Den er forbundet med dannelsen af forskellige overgangsregeringer, hvis primære formål omfatter retsforfølgelsen af tusinder af personer, der arbejdede som funktionærer i den ulovlige og fiktive "krig mod terror". Processen er stadig i gang i øjeblikket.

Processen i denne "husrensning" kan indsætte nye regeringer, der oprigtigt er baseret på frihed, retfærdighed og individuel suverænitet. Gennem udøvelsen af funktionel moral kan republikker drevet af folket tjene som tilsigtet, og global rigdom blive udbetalt uhindret. Disse forandringer skal ændre selve jeres virkeligheds beskaffenhed til en helt anden entitet. Sjældent godkender Himlen sådan en enorm modifikation på så kort tid. Normalt sker sådan en stor forandring i løbet af århundreder, ikke på mindre end et årti. Denne sanktion er guddommelig kompensation som følge af den mørke kabales åbne trods mod hellige dekreter, der styrede den fuldstændige forvandling af jeres virkelighed.

Når klokken har slået for, at de mørke medlemmer af kabalen skal forberede sig på at træde af, vil vi nøje undersøge dem, der er parat til at afløse dem. Det er bydende nødvendigt, at de udpegede regeringer, der skal holde opsyn med det, etablerer en form for repræsentativ regering, der støtter jeres udvikling, nutidige og fremtidige. Velstandsprogrammerne og de mange velgørende projekter, som disse midlertidige regeringer initierer, må synkroniseres med hinanden. Desuden vil disse regeringer kræve nye regler, som giver hver enkelt af jer større mulighed for frit at deltage i styringsprocessen: det vil være en af de første skridt, I tager i retning af jeres galaktiske samfund. Tag jer tid til at anerkende det Væsen, I bliver og de kolossale ansvar, I skal tage på jer for at realisere jeres nye galaktiske samfund.

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre. Vi er tilbage med flere ting at tale med jer om. Jeres nuværende "u-civilisation" skal forvandles til en, der udstråler harmoni og glæde og oplever et hastigt voksende antal af muligheder og udforskning overalt. Det menneskelige samfund skal vende tilbage til de ophøjede tilstande i Lemurien. Endnu en gang ønsker vi at udtrykke vores inderlige anerkendelse af, hvad I gør. Det er en betydelig udfordring at handle på éns tro så længe, som det har vist sig at vare. I løbet af denne rejse har jeres eneste bekræftelse af denne proces været disse budskaber plus rapporteringer, som I finder på internettet. Vær forvisset om, at når først disse ekstraordinære begivenheder udfolder sig, vil jeres trængsler med stor glæde være til ende.

Hvert enkelt menneske skal føle sig anerkendt og vide, at deres bidrag er af værdi for deres verden. En følelse af at høre til ligger til grund for et sundt lokalsamfund, som igen udgør hjørnestenen i et sundt globalt samfund. Når I virkelig er frie, er I helt og holdent ansvarlige for jer selv og jeres samfund. Dette går hånd i hånd med åndelig vækst. Det er meningen, at guddommelig tjeneste skal udføres i jeres samfund ved at frigøre jer til kreativt at bruge jeres iboende evner til at løse de daglige problemer, der er omkring jer. Det er meningen, at lokalsamfund skal være selvforsynende og selvregulerende, i stand til at løse de interne problemer, der måtte opstå. Først da kan jeres intuitive gaver virkelig fungere på nationalt og globalt plan. Efterhånden som jeres bevidsthed udvider sig, kræver jeres ønske om frihed jeres fulde opmærksomhed.

Suverænitet er en øjeblikkelig sidegevinst af frihed. Det giver hvert enkelt Væsen lige status over for hinanden. Suverænitet er det særlige fundament, hvorpå jeres gode arbejde kan bygges. Det er den måde, hvorpå I nemt kan manifestere/realisere jeres fulde kreative talenter. Når I virkelig forstår, hvor indbyrdes forbundne I alle er, opdager I, hvor let, ubesværet og effektivt det er at samarbejde. Denne forbindelse skaber et uundgåeligt ønske om at skabe et kærligt og bæredygtigt miljø for jeres samfund. Suverænitet er det guddommelige og lovlige middel til at udføre positive handlinger. Suverænitet er det urokkelige fundament, hvorpå jeres gode arbejde kan bygges. Det er vores urokkelige hensigt at hilse på jer alle om kort tid og fejre vores fælles sejr.

I dag har vi gennemgået, hvad der udfolder sig i jeres verden. Begivenheder er undervejs, som i sidste ende vil sikre den mørke kabales og dens mange kollaboratørers ende. I bliver gjort parat til at være vidne til en vidunderlig begivenhed: Lysets tilbagevenden til Planeten Jorden! Fra det tidspunkt vil der kun være en kort rejse tilbage til fuld bevidsthed. Vid, I Kære, at den ubegrænsede Forsyning og uendelige Velstand i Himlen sandelig er Jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |