Home > > Sheldan Nidle - 21. august 2018

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 21. august 2018

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Som verden fortsætter med at ændre sig, er kabalen (the Cabal) stadig dybt foruroliget over at miste deres greb om menneskeheden. I har haft en lang kamp med op- og nedture, og dog bestemmer I jer til, at Lyset altid er til stede. De fleste væsner på jeres planet mærker gavnlige forandringer på et eller andet niveau. Verden, I har kendt i århundreder, er på nippet til sammenbrud. Den nuværende globale scene går sin gang. Godt på vej er begivenheder, der tegner til at være ganske livsforandrende. De omfatter fødslen af en ny æra af sand åndelig vækst og opdukken af længe søgte idealer som fred, velstand og personlig suverænitet. Vi befinder os nu i et interregnum og betragter den gamle Mørke Tidsalder blive opløst, og en ny æra af håb og fornyelse kommer til syne.

Til de af jer, der følger verdens begivenheder, er I vidne til en tid, hvor alle brikkerne falder på plads. En klar plan og tidsplan er blevet lagt. Det, vi kræver af jer nu, er at vente tålmodigt, mens en række tilsyneladende irrelevante begivenheder finder sted, der får mørkets dagsorden til at falde fra hinanden og erstatter den med en dagsorden, der er i overensstemmelse med den Guddommelige Plan. Alliancen har implementeret en plan, der er flydende. Dette specielt konstruerede, 'uendelige summers spil' og dets ledsagende kvantumløsninger giver vores allierede på Jorden en fordel over for kabalens statiske strategier.

Lad os vende vores opmærksomhed i dette budskab mod et aspekt, der svarer til jeres velstand, den himmelske forberedelse af jeres fysiske selv til fuld bevidsthed. Denne proces indebærer en fuldstændig omdannelse af jeres fysiske, mentale og emotionelle legemer. Den endelige reintegration skal ske, når I befinder jer trygt inde i et krystallinsk Lyskammer. Dette specielle levende rum af Lys skal lave en komplet re-sekventering af jeres cellulære RNA/DNA. Det fungerer som et dynamisk Lysinstrument i overensstemmelse med hver enkelt persons særlige behov og orkestrerer nye sekventeringskoder, der øjeblikkeligt rykker jer frem mod opnåelse af jeres fulde fysiske potentiale. Designet af Himlen, vil denne proces vare ca. tre jordiske dage, før I når dens guddommelige mål. Jeres egne vogtere af kroppen og jeres andre guider i Himlen skal lede processen. Når I kommer ud af denne levende krystal af lys, vil I vende tilbage til fuld bevidsthed.

Fuld bevidsthed er det guddommelige mål. Skaberen dekreterer, at jeres virkelighed skal vende tilbage til en fuldt bevidst virkelighed. Den virkelighed, I kender nu, bliver hurtigt noget helt fremmed. Vi er vidner til disse begivenheder, der finder sted for øjnene af os, og vi observerer nøje, mens galaksen skifter tilbage til dens forenede, multi-dimensionelle tilstand. Frekvenserne, der overstrømmer jeres planet, er enorme energetiske bølger, der skaber orden i de energetiske felter, der sammenfletter rum og tid. Efterhånden som denne sammenfletning skrider frem, manifesterer galaksen sin skønhed i spredning af lysende farver og betagende former. Herlighed og pragt!!!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Tiden kommer, hvor en ny æra af fred og oplysning skal bade Moder Jord i Lys! Denne nye virkelighed begynder at manifestere sig på mange velsignede måder. Det er denne herlige nye virkelighed, der giver os mulighed for at rykke menneskeheden ind i en ny Galaktisk Tidsalder! Efterhånden som vi bliver bedre i stand til at forstå, hvordan dette rige ændrer sig, lærer vi nye måder, hvorpå vi åndeligt kan tale med hinanden. Det, vi beder jer om nu, er at drømme om, og visualisere, en vidunderlig ny verden, der er venlig, omsorgsfuld og velstående.

Jeres stadigt voksende bevidsthed redefinerer, hvordan I ser hinanden og hvordan nye virkeligheder bliver tilføjet til jeres opfattelser af verden. I århundreder har vi observeret det transformerende Lys blive stærkere og stærkere, hvilket får de mørke til at trække sig modstræbende tilbage. Denne nye virkelighed begynder at manifestere sig på myriader af velsignede måder. Hver dag ser vi jeres planet blive energetisk mere prægtig. Efterhånden som den gamle virkeligheds energetiske net kollapser, kan vi se lysende strejf af Lys og fantastiske skyformationer pludselig vise sig på himlen, som alle kan se. Jeres virkelighed vil snart udvide sig og genskabe sig selv. Vi vil være jeres guddommelige guider og åndeligt udpegede mentorer, og vi tager denne privilegerede rolle meget alvorligt.

Vi er vores familie i rummet taknemmelige for at besøge os i stadigt større antal, og vi glæder os over, at Himlens Lys stråler ned overalt omkring os. Vi er også meget glade for at vide, at et stigende antal af jer over hele verden dagligt sender os bønner om Kærlighed. Hver af jer besidder helligheds primære kvalitet, som har været undertrykt, lige siden mørket 'satte' denne virkelighed 'tilbage' for næsten 13 tusinde år siden. Tiden nærmer sig, hvor I alle skal transformere jer og endnu en gang blive fysiske Engle! Sammen skal vi skabe en stærkt tiltrængt ny stjernenation og opfylde Skaberens ædleste og brændende drømme. En tid med mirakler og vidundere er på vej!

I dag fortsatte vi vores budskab. Som vi har nævnt, vil en stor forandring overgå denne verden på Jordens overflade. Det er vores ansvar hele tiden at være opmærksom på dette og at gøre opmærksom på, at universet afslører sin magi lige nu! Tiden kommer, hvor vi lader dette Lys’ vidundere komme ind! Vid, I Kære, at den ubegrænsede Forsyning og uendelig Velstand i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |