Home > > Sheldan Nidle - 4. oktober 2016

Sheldan Nidle for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 4. oktober 2016

5 Manik, 10 Tzotz, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) De, der kender denne gamle republiks historie, glæder sig over, at denne nye version er så sikkert rodfæstet i NESARA. Tilbage i tiden efter den amerikanske borgerkrig havde Kongressen i Washington, DC vedtaget en reformations lov. Denne lov blev dækningen for håndlangernes endelige bedrag: USA, Inc. Denne korporative løgn fik lov til at styre Amerika og tilskynde til en form for uærlighed, der var en grov hån mod denne nations dristige rødder. Dette modbydelige bedrag førte til en voldsom stigning i tyveri og i afskyelige organisationer som Federal Reserve (USA’s nationalbank) og IRS (Internal Revenue Service – USA’s skattemyndighed, svarer til dansk SKAT). Det førte også til en position i mørkets hierarki, hvilket aldrig var meningen, da Amerika blev født. Denne nation blev forløberen for et onde, som kun blev større og større i det 20. århundrede fra slutningen af Anden Verdenskrig til starten af det 21. århundrede. I starten af dette århundrede blev denne ulovlige forvaltnings dristighed igen demonstreret med chokket den 11. september og den pludselige øgning af krige, der hurtigt fulgte. USA var blevet lejesvend for en klike af aristokrater, der var fast besluttet på at regere og decimere denne verden. Det er kun en dristig fælles indsats af Lyset, der omhyggeligt har arbejdet på at stoppe dem!

Denne pragtfulde forsamling bragte omsider en grad af fornuft tilbage. Det gjorde det også muligt for en særlig koalition af militære og civile at genoplive NESARA og vælte det enorme monster, som USA, Inc. var blevet. Det er væksten i et bredt baseret internationalt partnerskab, der gav den amerikanske gruppe midlerne til hurtigt at gå videre med deres strategier for at udskifte dette modbydelige regime. Denne proces var oprindeligt kommet i stand, da NESARA først blev vedtaget i begyndelsen af 2000'erne. Denne operation faldt til dels i baghold af de endeløse mellemøstlige krige, der brød ud mellem 2003 og 2011. I midten af 2010'erne blev denne operation genoplivet, hvilket førte til projektet, der solidt etablerede forvaltning ud fra NESARA’s principper. Dannelsen af denne nye institution skal være en del af en verdensomspændende bevægelse for at etablere nye finansielle og offentlige institutioner, der fremmer global velstand og gør en ende på korruption fra regeringers side. Denne proces kommer nu systematisk i stand, hvorved verdens befolkning kan ånde friere. Der er adskillige fordele knyttet til dette også.

Denne voksende virkelighed handler i sandhed om fred, frihed og velstand. Ikke længere behøver Amerika bekymre sig om indkomstskattens onder. Amerikanerne skal også blive belønnet, idet de vil juble, når det kommer til alles kendskab, at en række svigagtige lån til boliger, biler og lignende bliver eftergivet. Amerika skal således blive fri af gæld og alt hvad det bringer. Det skal være en æra, hvor amerikanerne igen kan begynde at være stolte af deres regering og at kende de utrolige ting, dette skift i verden vil bringe. Alle de udenlandske baser vil blive lukket, da Amerika endelig vil være i stand til at nyde en fred, som dets forfædre længe nød. Det vil være en tid, hvor søgning efter fortræffelighed i alle ting vil vende tilbage. De rettigheder, der er givet i forfatningen, skal genindføres og mange mennesker skal blive løsladt fra fængsler for forbrydelser, der ikke længere skal afsones. Dette skal være en lykkelig tid for Amerika. De lange "små krige" skal ophøre. Det skal være en tid, hvor regeringen igen tager hensyn til folket og alt fungerer godt igen. Det skal være en tid med frihed og velstand!

Ikke alene øjnes en stor æra af fred, frihed og velstand i horisonten, men det skal endvidere være en tid, hvor afsløring kan ske. Vi har arbejdet længe gennem vores samarbejdspartnere på at skabe en atmosfære, der er befordrende for mange officielle bekendtgørelser, der kan introducere os til jer. Siden slutningen af Anden Verdenskrig har der eksisteret en sammensværgelse fra de mørke håndlangeres side om at benægte, at vi eksisterer. Dette nonsens har været fremherskende i medierne og film i den æra. Vi blev portrætteret som mørke, med invasion og verdensherredømme på dagsordenen. Dette er langt fra sandheden. Som en del af vores himmelske mission har vi taget initiativet til at hjælpe Lyset i jeres verden. Vores galaktiske initiativer udspringer af den særlige mission, der blev givet os for mere end to årtier siden gennem Himlens dekreter. Hver enkelt af jer skal vende tilbage til fuld bevidsthed. Dette fører os til endnu en afsløring, der længe blev nægtet jer af jeres regeringer: Agartha! Vores ankomst er ikke kun at gøre jer rede til jeres skæbne, men også at introducere jer for jeres brødre, Agarthanerne. I begynder at tage fat på en yderst vidunderlig fremtid!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer i glæde, vel vidende, at ny forvaltning er bestemt til at blive landets lov. Denne indførelse af NESARA er blot begyndelsen på en række ændringer, der skal ændre den måde, hvorpå Amerika nu bliver set i verden. I tiden for den amerikanske uafhængighed støttede og hjalp vi Mestre denne unge nation til at blive født. Ideen med Amerika var, at det skulle fungere som en prototype for, hvad denne verden kraftigt har brug for. Det skulle være en nation, hvis handlinger skulle være modstykket til det, der skete i Europa. Denne tro blev desværre kortsluttet af de amerikanske regimers uheldige politik, der fulgte med slutningen af Amerikas mest tragiske borgerkrig. De mørke Herrers penge og position overtog Amerikas ædle formål og afsporede det. Nu, takket være jeres strålende visioner og nådesfyldte fokus, skal denne store nation blive genfødt. Ære være alle involverede!

De begivenheder, der skal følge, skal vise den storslåede effekt af jeres kollektive energier og de mirakler, der bliver udrettet af Himlen. Af vores nådige hjerter, takker vi for det vidunderlige arbejde udført af jer og af Himlen. Denne tid skal blive kendt for de store ting, som I skal gøre i fællesskab. Vi er også taknemmelige for Himlens dekret, der gjorde det muligt for vores rumfamilier og spirituelle familier at hjælpe. Når alt er færdigt, skal I hver især opfylde jeres inderste drømme og dette rige skal endelig slippe de mørke lænker, der alt for længe har været hver dags sorg. Denne nye tidsalder med frihed og velstand skyldes, til dels, jeres vidunderlige arbejde. Vi roser jer alle af hjertet for jeres konstante arbejde og ikke svigtende håb. Vær nådige og giv, med god vilje, jeres hjælp til Gaia og hendes forskellige økosystemer. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Alle disse herligheder skal blive jeres. Mist ikke håbet. Se det, der udfolder sig, som en stor gave skænket af Himlen. For tusinder af år siden blev et stort Lys reflekteret i denne verden. Siden da har det givet genskin gentagne gange. Det er nu i stand til at materialisere og - voilà - denne nye tidsalder med vidundere er født. I har den nådige mulighed for at opleve det igen. Det er også en tid, hvor vi Mestre skal fortælle jeres sande historie. Tag dette ind og forstå dets pragt. Længe tilbageholdte opfindelser og viden skal dukke op. I skal bringe de lange år med frustrationer over jeres Liv, jeres Elskede og jeres Virkelighed til ophør. Lad denne nye udveksling af energier blive ét med jer og så glæd jer blot. Dette underlige, mørke rige slutter. Himlen og en store skare af Engle og vogtere transformerer det. Vær Én i Kærlighed!

I dag har vi fortsat vores ugentlige rapporter! Omkring os er store gerninger af Lyset, der transformerer dette mørke rige til et af Lys. Disse tider er således de gamle herlige profetier, der bliver født til at gøre jer rede til jeres Tidsalder som Galaktiske Mennesker! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |