Home > > Sheldan Nidle - 27. september 2016

Sheldan Nidle for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 27. september 2016

11 Ahau, 3 Tzotz, 13 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Denne ugentlige rapport, ligesom den foregående, hviler på den simple kendsgerning, at vi er på vej mod et punkt, hvor en tidsplan er på plads. Vi føler stærkt for dette og hilser ikke mindst chancen velkommen for at se den første etape af et længe ventet program endelig begynde. De, der er ansvarlige for denne enorme globale forandring, gør, hvad der nu er nødvendigt for at gennemføre den og sikre, at denne nye virkelighed kommer til at bære frugt. Det er ikke længere vigtigt, hvordan rækkefølgen af betalinger sker. Domstolene har afgjort, at Revalueringens (RV) eller Velstandsprogrammets udbetalinger ikke er et stridspunkt. Det er vitalt, at disse monetære velstandsprogrammer udbetales. Denne række af udbetalinger skal, planmæssigt, føre til den amerikanske NESARA republik (National Economic Security and Reformation Act) og hurtigt derefter til en global statslig reform, den såkaldte GESARA (Global Economic Security and Reformation Act). De ansvarlige for disse nye forvaltninger har nu travlt med de juridiske detaljer. Tidsrammen forventes at blive ganske kort og vi bruger vores samarbejdspartnere for sikkerhed til omhyggeligt at muliggøre, at alt dette sker som planlagt. Alt forventes i øjeblikket at manifestere sig uden problemer.

Den nuværende version af, hvad der nu er under udvikling, har taget lang tid om at få sat solidt i værk. Først måtte kliken uskadeliggøres, uden nogen chance for at slå igen. Denne mørke gruppe udsættes for øjeblikket for indgående og konstant undersøgelse. De ved, at på det rigtige tidspunkt skal de anholdes og isoleres fra jer alle. Hver af dem er fuldt ud klar over, at ethvert spillerum for slyngelstreger ikke længere er tilgængelig. Den nye NESARA regering har omkring 129 dage, eller fire måneder, til fuldstændig at vende tilbage til Konstitutionelle rødder. Desuden skal almindelig ret genindføres og de nødvendige tilføjelser og annulleringer i den amerikanske forfatning foretages. For eksempel må den 16. forfatningsændring stryges. NESARA gør en ende på den progressive indkomstskat og erstatter den med en særlig forbrugsafgift eller moms. Den fjerner også den illusoriske nationale gæld og tilbagebetaler til alle enhver ulovlig skat, de har været tvunget til at betale. Denne jubelfest annullerer også al bankgæld. Dette er en kommende tid for frihed og udbredelse af global velstand.

Denne tid med frihed og velstand er afgørende for processen med at hæve bevidstheden og efter tur at ændre jeres vigtigste kerneopfattelser. En del af problemet med at forberede jer til at acceptere jeres nye virkelighed er forsigtigt at fjerne de overbevisninger, I fik af de mørke Anunnakier. Disse overbevisninger blev overleveret gennem århundreder og årtier af forældre og fæller. De er restriktioner ("retningslinjer") skabt af Anunnakierne for at afholde jer fra at gøre stort oprør. De fortalte jer, hvor nytteløst det er ikke at adlyde "magthaverne". Disse regler må ”bankes” ud af jer. Det centrale punkt i jeres nuværende bevidsthedsvækst er at lære at ignorere disse gamle indre overbevisninger om denne virkelighed. Vær i stedet klar til at tage nye til jer. Vær venlige over for hinanden. Lær jeres indre værd at kende. Forstå kraften i dem, I virkelig er. Hver og en af jer er et kraftfuldt Væsen af Lys. For længe siden trodsede jeres forfædre Atlantis’ herskere og blev pludselig ændret til en tilstand af begrænset bevidsthed. Nu bliver I gjort rede til at vende tilbage til jeres naturlige tilstand som galaktisk menneskehed.

De kommende begivenheder skal gøre en ende på Anunnakiernes håndlangeres lange og mørke æra. Denne tid, der er på vej, skal give jer mulighed for at tage lænkerne på sind og krop af, som I og jeres forfædre har båret i 13 årtusinder. Denne frigørelse er en sand gylden tid for menneskeheden på Jordens overflade. De længe frygtede bøhmænd i jeres allerældste drømme er ved at blive fjernet. Som vi hele tiden har sagt, brug denne vigtige tid til at indlede et nyt sæt kerneoverbevisninger baseret på jeres indre kraft og jeres voksende fællesskab med alle. Når vores mentorer kommer, så brug tiden til at afslutte denne guddommelige proces og acceptere jeres dybe forhold til Himlen, så vel som til det større samfund af galaktiske mennesker, der lever i rummet og blomstrer i Agartha. Det er i sidste ende jeres fælles guddommelige tjeneste, der binder jer til hinanden og til os! Vi er her for at understrege denne hellige forbindelse og sørge for, at I vender tilbage til fysisk Engelskab. Vær i stand til at huske jeres ædle historie og til succesfuldt at lære af det, mørket gjorde mod jer. Velkommen hjem, alle mine kære brødre og søstre af Stjernerne!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer nu med et yderst vidunderligt budskab. Lige nu skrider de sidste trin i en proces, der tilsyneladende har varet for evigt, frem mod fuldendelse. Disse næste rækker af begivenheder skal bringe jer de velsignelser og ny forvaltning, som vores budskaber længe har antydet. Disse forandringer skal gøre en ende på de ulovlige regimer, der har plaget menneskeheden i århundreder og bragte krige, racisme og korruption. De mestrede splittelse i religionens navn og med støtte fra de rige gav alle mennesker på denne elskværdige klode frygt og bekymring og lod jer smage fattigdom. Disse rædselsvækkende tider slutter. Vi går ind i en alder med enhed og samarbejde, der bringer fred og en chance til fuldt ud at udforske, hvad hver enkelt af jer virkelig er. Vi velsigner denne fantastiske nye virkelighed og ønsker, at jeres dyrebareste drømme bliver til virkelighed. Lad os sammen forberede denne overflade til dens mest fantastiske dage. Lad os sammen hilse alle velkommen, der i sandhed ønsker at gøre dette til en åndeligt bedre jord!

Efterhånden som jeres vidunderlige visioner bliver til virkelighed, så husk, hvad det har krævet at komme til dette punkt. Velsign alle dem, der risikerede liv og lemmer for at gøre dette muligt. Når I modtager jeres velsignelser, så forstå, hvad disse midler repræsenterer. Vær taknemmelige og husk altid dem, der brugte Skaberens store nåde på at opnå frihed og velstand i dette rige. Se jeres manifesterede vision som et monument over disse vidunderlige Sjæle. Det er Himlens dekret, at alt det, der er muligt, sker i denne tid. Brug disse begivenheder til at sikre en yderst storslået tid for hele menneskeheden. Vi foreslår, at menneskeheden afsætter særlig tid til at bede for og takke alle, der får dette til at ske! Vi Mestre har set, i vores egne liv på denne klode, både grusomhed og skønhed i denne verden. Vi har længe dedikeret os til Ånden. Lad alle her på Gaia nu gøre det samme også. Dette er en hellig tid for Gaia og hendes folk.

Tag enhver begivenhed ind og se virkelig ind i den. Menneskeheden var meget tæt på en yderst forfærdelig ende, inden Himlen greb ind og skridt for skridt gjorde en anden løsning mulig. I skal glædes over dette nyligt renoverede rige. I er frie og er i stand til at følge jeres rigtige lidenskab. I disse glædeshandlinger genskaber I jeres forfædres ønsker. Frihed er en høj tilstand af Ånden. Den bliver kombineret med den sidste monetære rigdom i denne verden. I går ind i en tid, hvor I kan forberede jer på jeres tilbagevenden til at blive et åndeligt Væsen, hvis Kærlighed kan tjene til at ændre dette rige, eller et hvilket som helst andet rige. Disse lektioner skal revideres af os og af jeres mentorer. Gør det, der er rigtigt og det, der fremmer livets mangfoldighed. Spred Kærlighed og omsorg, hvilket blev hindret af jeres tidligere opfattelser af denne verden. Denne tid skal være en storslået læringsrig øvelse. Det skal også være en tid, hvor vi kan mødes og dybt røre hinanden!

I dag brugte vi denne rapport til at vise jer, hvilke mirakler der er klar til at manifestere sig. Vær i Glæde og helt parat til at møde folkene fra den Indre Jord og dem fra den Galaktiske Føderation. Jeres lange Sjælsnat er omsider ved at være slut! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |