Home > > Sheldan Nidle - 29. november 2016

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 29. november 2016

9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Meget sker nu rundt omkring i denne verden. De forskellige finansieringer, der er nødvendige til "betaling" af alle programmer, bliver talt og skal fordeles, hvor de er nødvendige. Disse operationer er øremærket til i sidste ende at føre til den formelle erklæring om NESARA og derefter GESARA. Dette betyder, at Amerika rykker nærmere den formelle erklæring om den nye NESARA Republik. Denne nye virkelighed skal i sidste ende muliggøre, at et nyt globalt banksystem manifesterer sig. Alle nationer, der har ratificeret Paris-aftalerne, skal derefter begynde at gennemføre en samordnet række af forbundne operationer for at rette op på de sidste to århundreders massive forurening. Disse begivenheder skal også indlede en serie af store humanitære projekter, der skal give vand til ørkenerne og moderne sanitet til alle nationer. Desuden skal hver nation bygge elnet, der kan give internet til alle. Dette er blot starten på en række udviklinger, der skal opgradere global uddannelse og lade verdens folk vide, hvad der bliver gjort for at forandre måden, hvorpå den gamle verden fungerede. Denne nye virkelighed skal være karakteriseret af fred, velstand, frihed og globalt samarbejde. Dette skal være en ny og herlig tid for menneskeheden på Jordens overflade!

Denne overflod af velstand er kun starten på, hvad der ligger forude for jer. For længe siden, da denne tid blev befalet af Himlen, blev det befalet, at i tiden før Opstigning skulle menneskeheden på Jordens overflade begynde igen at have forbindelse med dens galaktiske brødre. Det skulle også være en tid, hvor folket i Agartha mødte jer. Denne genforening skal igen gøre jer bekendt med, hvor vidt omkring jeres brødre havde spredt sig i denne gigantiske galakse. Fra det øjeblik I blev tvunget ind i begrænset bevidsthed, har I glemt, at I ikke var alene. I vidste ikke engang, at en stor Føderation af Mennesker var der for at hjælpe jer. Denne indledende proces skal ganske enkelt vise jer, hvor langt omkring mennesker rejste. I må derfor slippe jeres frygt og hurtigt vende jer væk fra jeres voksende fremmedhad. I dette lys fik vi at vide, at I skulle have tid til at tilpasse jeres opfattelse til denne galaktiske virkelighed. I lever i et ekspansivt eksistensplan, der omfatter mange forskellige typer af ganske sansende Væsener, endda udgaver af de forskellige arter der hyppigt ses i jeres verden på Jordens overflade.

Disse prægtige Væsener skal først møde jer, når I har foretaget overgangen tilbage til galaktiske mennesker. I denne nye tilstand vil jeres første forståelse allerede have forvandlet sig til ærefrygt. Vi forstår dette meget godt og har holdt den nuværende brug af galaktiske ikke-mennesker på et minimum. For jer er de mest velkendte naturligvis Arcturianerne. Deres healings undere er velkendte for os og de repræsenterer en race, som I altid har haft sympati for. Vores opgave er at stille denne næste fase af jeres overgang i det bedst mulige lys. Derfor er vores lægehold kun sammensat af Arcturianere og menneskelige væsener. Vi ved også, at vi er nødt til at arbejde tæt sammen med dem, der er i færd med at iværksætte jeres overflod og danne ny forvaltning. I skal se, og være en del af, mange usædvanlige begivenheder. Disse begivenheder skal introducere jer for ny teknologi og bane vejen for vores indledende bekendtgørelser til jer. Særligt vigtigt for os er naturligvis vores ankomst. De Opstegne Mestre skal berede vejen ved at give jer en række vigtige historielektioner.

Disse lektioner skal udfylde de store huller, som jeres nuværende tilgang til historien ikke indvier jer i. Det er let at manipulere jer med det, I ikke ved. Vi er opsatte på at opleve, at I grundigt lærer, hvad disse huller er og hvordan de ubevidst har påvirket jer. Vi kommer til at byde jer velkommen hjem og foreslå måder, hvorpå I kan bygge jeres nye stjernenation. Det er vigtigt, at I gør dette som et bevidst samlet hele. Det er vigtigt, at I med frie hænder skaber sammen med Agarthanerne og i detaljer ved, hvordan I skal etablere jeres nye hjem på Venus, Mars og det nyligt rekonstruerede trans-Mars rige. Opbygning af en stjernenation kræver en organisk tilgang. I får også brug for at vide, hvordan I med held navigerer i kongressen i den store Galaktiske Føderation af Lys i Vega-systemet. Disse ting vil være "som at stikke hånden i lommen" for jer inden længe. I skal også lære mange ting af jeres mentorer og dermed mere om jer selv. Brug denne tid til at begynde at erkende, hvad der ligger forude som et forbløffende kosmisk bevidsthedsmæssigt eventyr! Hurra! Hurra! Hurra!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Rundt omkring på jeres hellige klode begynder en yderst guddommelig række af handlinger at tage form. Disse hellige begivenheder er Himlens formelle start på tilskyndelsen til at igangsætte velstandsprogrammerne, NESARA og den nye Republik. Disse begivenheder skal annullere de nuværende tiltag, der har været i gang siden det amerikanske valg den 8. november. Vi i Himlen og på Jorden ønsker inderligt at bringe jer, hvad vi længe har lovet. Det er en pligt for Himlen at tilvejebringe en ny hellig virkelighed, der gør jer fri af det åg, som I blev lænket til for næsten 13 årtusinder siden. På nuværende tidspunkt, som nævnt i tidligere meddelelser, sætter vi oprigtigt pris på jeres kollektive visioner og positive handlinger. Vi velsigner jer og er fast besluttet på at tilvejebringe en ny første grundprototype på denne prægtige blågrønne klode. Særlige begivenheder skrider derfor fremad, som er bestemt til at bringe jer denne herlige succes!

Vi Mestre har dekreteret over for vores hellige samarbejdspartnere, at denne verden med nød og magtbegær skal transformeres. Dette land er sat på Gaias hellige land, vores Hellige Moder. Mange har den opfattelse, at en fortsættelse af det nuværende er rigtigt: det er ren dårskab. Menneskeheden har en yderst glorværdig fortid, der skal føre til en hurtig forvandling af denne virkelighed. Det er denne befaling fra Himlen, hvorfra vi trækker glæde og næring. Dette uhellige rige er bestemt til hurtigt at blive forvist til historiens skraldespand! Den nye velstand er beregnet til udelukkende at opildne til en stille Hjertets revolution!, som skal genetablere den oprindelige amerikanske forfatning og give jer ny forvaltning. Dette instrument skal sætte gang i en guddommeligt tænkt proces, der hurtigt skal brede sig til hele verden og inspirere til nye, velstående og frie virkeligheder. Det er disse, der skal byde jeres brødre velkommen og befri jer, så I igen kan smage glæden ved fuld bevidsthed!

Omsluttet af denne stadigt rungende glæde henvender vi os til jer. Vær modige og forvent intet mindre end Himlens generøse gavmildhed. I denne tid har vi været i stand til at skabe mange mirakler. Den største venter forude. Vi anerkender, at de, der søger at genoprette mørket, ønsker at fange jeres prægtige Sjæle i mørke. Dette skal ikke være tilfældet. En majestætisk herlighed er steget ned over dette plan og det skal ikke hvile, før en virkelig guddommelige sejr er jeres! Brug denne tid til at føle jeres himmelstræbende indre styrke. En mægtig strøm af himmelsk energi skal feje alt det væk, der ligger uden for målene for denne nye hellige fremtid for menneskeheden. Manifesteret i glæde skal det være en ophøjet og guddommelig virkelighed, fyldt med Glæde, Frihed og Uendelig Velstand. Vær opmærksomme, mens denne fredelige, hellige revolution ruller over jer.

I dag har vi fortsat vores rapport om, hvad der udspiller sig på denne klode. Begivenheder finder sted, der lover stor forandring i den måde, hvorpå nationer i jeres verden fungerer. Jeres verden er en verden, der står på tærsklen til kontakt. Gør jer klar til at være vidne til de mest ekstraordinære begivenheder! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |