Home > > Sheldan Nidle - 7. februar 2017

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 7. februar 2017

1 Ben, 16 Yax, 13 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Meget har ændret sig, siden vi sidst henvendte os til jer. I slutningen af det sidste gregorianske år blev et skift nået om, hvordan den nye magtstruktur skulle formuleres. Som I husker, var den mørke klike "ude i tovene". Det viste sig, at et nyt finansielt system stod på tærsklen til fuld tilslutning og en massiv global valutaomstilling var på nippet til fuld realisering. Dette er siden blevet sat på en lille pause. Det indebærer blot, at en aktuel "afpudsning" er i gang. Det centrale element er stadig på plads. Det er naturligvis bevidsthed. Mange nye teknologier er tæt på at blive afsløret. Den største bekymring er den fremadskridende udvikling af et videnskabeligt paradigmeskift. For over 300 år siden strandede jeres videnskab på behovet for kun at bruge energier, der var fysisk synlige. Denne tro bremsede den naturlige udvikling i dette rige på Jordens overflade. På nuværende tidspunkt skal en række realiteter om kort tid kulminere i en sand forståelse af, hvordan denne voksende nye bevidsthed skal integreres.

Dette behov for at skabe et nyt og mere plausibelt paradigme er yderst vigtigt for menneskehedens historiske udbredelse. Menneskeheden har brug for at føle, at den hurtigt er på vej mod en større accept af sin ekspanderende bevidsthed. Denne proces var flere på hinanden følgende århundreder om at nå det stadie, som den i øjeblikket befinder sig på. Den bygger på et ønske om at vende tilbage til evner, menneskeheden havde for længe siden. Disse forskellige evolutionære trin var oprindeligt en del af en operation, der tidsmæssigt strakte sig fra Atlantis’ fald til for nogle få århundreder siden. I starten skred det langsomt fremad. Først da Anunnakierne begyndte at være mindre opmærksomme på os, blev det en hurtig evolutionær operation. I løbet af de seneste to årtier begyndte denne evolutionære procedure at vokse generation efter generation. Vi så vores fremskridt blive tilegnet og begynde at udvikle sig. Menneskeheden begyndte at bevæge sig hurtigt fremad mod skabelse af en ny art. Denne bevidsthedstransformation er sandelig indbegrebet af, hvordan I er på nippet til et møde med os, der kommer i massevis.

Dette møde er bygget op omkring jeres accept af, at I er ved at nå det tidspunkt, hvor jeres idé om virkeligheden ændrer sig. I nærmer jer kanten til galaktisk menneskehed. Denne proces er en proces, som jeres forfædre blev nægtet. Da Anunnakierne skiftede side, åbnede de op for muligheden for, at I hurtigt kunne udvikle jer til noget nær det, I var på det tidspunkt, hvor Atlantis faldt. I har i jer alle de grundlæggende værktøjer, I besad, da I blev sænket ned i begrænset bevidsthed. Gennem de seneste tre århundreder fremskyndede Himlen en tidligere langsom operation. Denne nye tidslinje hjælpes af det faktum, at Føderationen er her for at hjælpe menneskeheden og dette forårsagede fremskyndelsen i at blive mere synlige. I bevæger jer ud over den forvrængede genetiske pakke, I alle har. Faktisk er grundlaget for de forandringer, Himlen har givet til hver og en af jer, begyndt at blive skabt i de sidste par uger. Vi er stolte af, hvordan de Opstegne Mestre har hjulpet til disse forandringer og tilladt os at komme endnu tættere på afsløring. Nogle fantastiske begivenheder kommer stadig tættere på at ske!

Denne utrolige proces finder i øjeblikket sted på denne smukke klode. Vi er klar over, at der er en lille forsinkelse i fuldførelsen af disse meget komplekse procedurer. Vi forstår, hvor engageret alle af os er i disse vitale transformationer. Dette rige bevæger sig meget tilfældigt, men konsekvent, mod en ny virkelighed. Jeres verden kan ikke længere eksistere på samme måde, som den gjorde i den første del af sidste århundrede. En hel række opfindelser og nye teknologier må nu komme frem og manifestere sig. Vi er i gang med at hjælpe vores venner med at manifestere disse ting. Faktisk har vi travlt med at sætte scenen for skabelse af nye muligheder i stort omfang. Denne undertrykte virkelighed må nu manifestere sig på en i sandhed uhindret måde. Vi opererer, mens disse ting holdes hemmelige, indtil det rette tidspunkt. Vores flåde er således klar til en pludselig afsløring og flere specielle tegn, der kan lede os mod de meget nødvendige masselandinger. Derfor forventer vi at se nogle overraskende opdagelser, der kan omforme denne virkelighed!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Jeres verden befinder sig nu midt i kaos, men vi gør med velsignelse denne virkelighed klar til en yderst bemærkelsesværdig forandring. Himlen genvinder sit fodfæste og vi skal opleve en storartet distribuering i denne virkelighed. Anunnakierne adlød længe de mørkes befalinger og sikrer sig i øjeblikket, at alle de nye forandringer i dette velsignede rige manifesterer sig. Himlen anerkender hjerteligt betydningen af det, der om kort tid skal finde sted. Denne virkelighed må have sin frihed og velstand. Menneskeheden har ventet alt for længe på sin velfortjente belønning. Hammeren er klar til at falde. En storslået fejring skal inden længe komme. Jeres fantastiske visioner og vidunderlige fokus gør denne tid så velsignet for Himlen og for os. Denne tid skal opleve afslutningen på en lang forsinkelse og det skal med nåde føre til denne yderst himmelske begivenhed. Denne tid er en yderst hellig tid!

Lad alle være i nåde og fyldt med himmelsk barmhjertighed. Vi har i sorg set på, mens magthaverne forsinkede jeres velsignelser. Vi glædes og hylder disse vidunderlige gaver. En række særlige proklamationer skal, på en hurtig måde, fjerne alle, der fejlagtigt troede, at en fantastisk exit på en eller anden måde var blevet opnået. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Det, der hidtil er sket, er blot en kort forsinkelse. Alle de, der skal arresteres og isoleres fra menneskeheden, afventer stadig at få deres løn som forskyldt. Vi glæder os over, at de, der har gjort sig fortjent til denne straf, snart skal modtage den. Det handler ikke blot om at straffe de skyldige, men også om at give alle mulighed for at føle, at det lovede nye rige skal manifestere sig på hellig vis. Lad alle føle i deres hjerter, at en stor byrde vil lette og give mulighed for manifestation af Himlens mest vidunderlige gaver.

For længe siden fremlagde Himlen en dagsorden, hvis formål til sidst skulle give hele menneskeheden mulighed for at blive genforenet med vores familier i rummet og i Himlen. Dette hellige løfte nærmer sig sin indfrielse. Vores galaktiske families eneste formål er at hjælpe det, som vores hemmelige hellige samarbejdspartnere har opnået og i strålende glæde at hjælpe med at transformere jeres tilsyneladende endeløse gældsslaveri gennem generationer og meningsløse stadigt voksende gæld. Det er tid for, at tidevandet nu vender. Et nyt rige skal fødes. Mange dokumenter skal blive lov og muliggøre ny forvaltning. Disse skal være værktøjerne til jeres velstand og suverænitet. Med dem i hånden skal det gamle tyranni ophæves og en ny måde at indrette denne virkelighed på skal blive til virkelighed. Derefter skal vi leve på en ny måde og lære meget om os selv!

I dag har vi fortsat vores ugentlige rapport. Lad denne vise jer, at en ny virkelighed sætter ind. I skal modtage en enorm velstand og midler til at opfylde jeres drømme og visioner. Vid, I kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |