Home > > Sheldan Nidle - 14. februar 2017

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 14. februar 2017

8 Ahau, 3 Zac, 13 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Vi går ind i en anden etape af vores fælles rejse. Den mørke Klike, som nævnt i vores tidligere meddelelse, føler sig sikker, da dens mange exit aftaler syntes at tilbyde den en slags midlertidig sikkerhed. I virkeligheden er det vores hensigt at opsige disse aftaler, når vi har taget de første skridt i den komplekse distribuerings operation. Når det er gjort, skal den næste etape omfatte erklæringen af den nye Republik. Denne handling skal gøre en ende på Federal Reserve (Amerikas centralbank) og sætte en stopper for USA, Inc. Denne operation kan omsider afvikle den nuværende kongres og bane vejen for en formel erklæring af den nye forvaltning NESARA. Det er denne forvaltning, der kan muliggøre, at en ny fredelig virkelighed manifesterer sig og sætter scenen for en formel bekendtgørelse mht. afsløring. Den kan også levere en virkelighed fyldt med uendelig velstand og jeres personlige suverænitet. Det er i dette rige, at alle de fantastiske begivenheder kan ske. Sammen med jer ser vi frem til at skabe en lang række positive nye virkeligheder.

Alt dette arbejder sig langsomt frem mod en yderst vellykket afslutning. De problemer, der opstår, er et direkte resultat af de mange forandringer, denne særlige klode går igennem. Vi har også set den store forsigtighed fra magthavernes side. Når denne vanskelige situation er løst, kan vi operere på en lettere og hurtigere måde. Indtil da, kan I forvente ujævne fremskridt. Mange elementer samles som hjælp til at gøre det muligt for alle at skabe en ny tid med fremskridt og løsninger. Dette overvåges, da magthaverne lavede aftaler, der om kort tid skal ændres. Når dette sker, så forvent mange arrestationer og særlige procedurer for at isolere kliken fra disse nye virkeligheder. Indtil da kan kliken føle, at den på en eller anden måde har redet stormen af. Faktisk er den tid, som de frygter, nu i den umiddelbare horisont. Det er nødvendigt at skabe et nyt rige, fri for de hindringer skabt af klikens og dens mange håndlangeres svindelnumre. Forandring er nært forestående.

I de seneste få årtier, begyndte klikens magt langsomt at mindskes. Mørket og dets mange håndlangere syntes at være, som de var før. Men subtile forandringer forandrede landskabet for evigt. Anunnakierne, der så, hvad Anchara kontinuummet havde gjort, måtte pludselig ændre den måde, hvorpå tingene skulle opnås. Denne ændring måtte der tages hånd om. Også mørket måtte vurdere, hvordan vi skulle passe ind i dette nyligt omlagte puslespil om magten. Vores flåder var kommet langvejs fra og blev hurtigt kastet ind i kampen. Vores mission var baseret på udførelse af en række direktiver fra Himlen. Disse direktiver blev givet for at hjælpe menneskehedens tilbagevenden til sin tidligere tilstand som fuldt bevidste galaktiske mennesker på det rette guddommelige tidspunkt. De ansvarlige for denne gamle virkelighed var ikke indstillet på at give menneskeheden et sådant vidtrækkende nyt sæt af evner. Deres primære formål var at opretholde status quo. Processen med hurtigt at forandre dette rige efter deres opfattelse skulle gøres hurtigt og afvises.

Således begyndte en kamp, der syntes at have kurs mod en løsning til fordel for de af Lyset. Den er baseret på anvendelse af Kærlighed og Lys for at gøre en ende på mørkets og dets håndlangeres lange tyranni. Den skabte en grundlæggende omstrukturering, der signalerede en tiltagende svaghed i det mørke Anchara kontinuum. Den proces havde ændret magtstrukturen og på forunderlig vis givet Lyset og dets styrker mulighed for at nå sin længe søgte sejr. I dette voksende tomrum syntes Lyset at have en strategi, der tydede på succes. Det var tid til hemmeligt at drømme om succes og til at pløje sig igennem med et redskab for at nå det. Vi gik ind i dette nye rige og brugte vores visdom og viden for at hjælpe Lyset og bringe samfundet i den Indre Jord ind i denne kamp. Hvad der er sket nu, er, at støtten fra Himlen har været brugt til at gøre det muligt for alle Lysets mål at manifestere sig. Det er en yderst lovende tid for udformning af et nyt og forunderligt rige!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Denne tid er kendt for sit blide skift fra en verden baseret på et konstant tilstedeværende tyranni til en verden, hvis fundament er Kærlighed og Lys. Denne subtile forandring ser ud til, endnu at skulle ske. Magtstrukturen ændrede sig langsomt. Det er her, hvor Himlen forstod, hvorfor dette enorme skift krævede det, der i første omgang udadtil virkede så mærkeligt og på vildspor. De, der kontrollerer dette rige, havde en dagsorden om at skabe flere store katastrofer. Himlen må ændre dette, så en alternativ vej kan blive den nye norm. Det tager normalt tid. Men de er forandringer i henhold til en strategi, der med velsignelse udføres af Himlens øverste ledere. Vi anerkender og takker for den enorme nåde og dybe Kærlighed, som dette hellige dekret kræver.

Denne guddommelige proces sker på en sådan måde, at alt bliver fuldendt på rette himmelske tidspunkt. De, der gennemfører disse store forandringer, er fuldt ud klar over de komplekse finesser, der kræves. En række af meget lange og omfattende dekreter blev anvendt for at muliggøre, at alt blev gjort, som det krævedes i den guddommelige plan. Vi er meget stolte af de af jer, der hjalp os med at gennemføre vores del i denne del af den fysiske virkelighed. Det, der mangler, bliver fuldført, som Himlen så mirakuløst havde planer om. Dette storslåede projekt samler på vidunderlig vis mange dele i dette bevidste rige. Endnu engang må vi takke og velsigne jer. Det har været en yderst besværlig, men dog glædesfyldt rejse. Den næste etape kan nemt blive yderst tilfredsstillende. Vi Mestre er klar over kompleksiteten og finesserne i denne plan. Vi kan kun bede jer om at nyde underet i den. Mange fantastiske ting skal snart komme til syne.

Denne tid er virkelig yderst enestående i dette meget komplekse dekret. Som nævnt, er I på en guddommelig rejse og skal inden længe foretage mange flere mærkelige drejninger. Det er vigtigt, at I fortsætter med at have god føling med jer selv og fastholder en yderst positiv vision. Hovedformålet er at give jer velstand, suverænitet og guddommelig vejledning. Det gør vi med hjælp fra vores hemmelige, hellige samfund og vores familier i rummet og spirituelle familier. Dette projekt, som I kan forestille jer, er et meget stort skift fra jeres nuværende virkelighed til en virkelighed, der kræver et meget mere bevidst rige. Det er her, hvor folk fra Agartha og hele galaksen kommer ind. Vi er alle begejstrede over det, I har gjort. Undervurder ikke jeres betydning. I er de vigtige efterkommere af dem, der overlevede det store pres og vanskelighederne i de sidste 13 tusinde år. Det er jer, der om kort tid på rette guddommelig tidspunkt i glæde skal vende tilbage til fuld bevidsthed! Hosianna! Hosianna!

I dag har vi fortsat vores rapporter om, hvad der sker rundt omkring på denne klode. Vi er stolte af jer. På trods af det, der for mange syntes som overvældende odds, gjorde jeres store tro og vision det muligt for jer at sejre! Vid, I kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |