Home > > Sheldan Nidle - 7. august 2018

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 7. august 2018

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Vi når hurtigt det punkt, hvor en tid for afsløring bliver mulig. Alliancen, inklusiv vores allierede på Jorden, erkender simpelthen, hvor tæt vi står på selve tærsklen af vores længe tilstræbte mål. De forskellige grupper af vores allierede på Jorden begynder endelig at forstå, at der må tages hånd om denne verdens sørgelige forfatning. Efterhånden som bevidstheden vokser i dette rige, ændres det finansielle system, og den nye velstand må afsløres. Tiden vil komme, hvor disse forandringer manifesterer sig og bliver forklaret for jer. Velstandsplanen er kun et instrument, hvormed I skal opfylde jeres drømme. Brug disse kraftfulde symboler til at genskabe jeres verden til et rige med fred og harmoni.

Mens Gaia bevæger sig mod sin nye virkelighed, så glem aldrig, hvem I er, og at I bliver Én. Aldrig før har menneskeheden på Jordens overflade været i stand til at have den velsignelse i sinde om at gøre sig selv fri af alle de onder, der har plaget den siden Syndfloden for næsten 10 tusinde år siden. I skal hurtigt udvikle et nyt perspektiv, der kan give jer mulighed for at bruge jeres voksende bevidsthed til at forandre enhver kultur på Gaias overflade. Denne nye globale sammensmeltning af menneskeheden skal sætte scenen for vores ankomst. Endelig kan I holde op med at tro på kabalens (the Cabal) direkte løgne, og Regeringer kan gøre en formel ende på UFO-tilsløringen og forberede jer på vores komme. Det skal give os mulighed for at sende en række TV-udsendelser, så I kan lære sandheden om vores eksistens.

Jeres regeringsførelse må blive en åben overgang mellem det, der er bedst for jer (åben regeringsførelse), og jeres fuldt bevidste fremtid. Regeringer var oprindeligt de privilegeredes gebet. I jeres samfund giver penge "magt". Det er det middel, som oligarkiet, de få meget velhavende familier, kontroller og styrer valg og lovgivninger med. Men dette arrangement kan ikke legitimt støtte den offentlige politik. Regeringer må åbne sig for alle. Dette er grunden til NESARA/GESARA. Vi støtter det, simpelthen fordi ethvert aldrende og ikke-lydhørt system har brug for massiv omstrukturering. En grundig overhaling som denne kan genoprette systemet til dets oprindelige principper. Det er her, hvor NESARA/GESARA nu står, meget tæt på at blive manifesteret.

Det er uheldigt, at kontakten har taget så lang tid om at ske. Blandt os er jeres kampe legendariske. I befinder jer midt i udfordrende transformationer af alle jeres energetiske systemer. Desuden er det ikke almindeligt at gennemgå disse forandringer under sådanne udfordrende begivenheder i verden under en første kontakt (med extraterrestriske/oversætter). Det er også meget usædvanligt for os at sidde på sidelinjen og overvåge udviklingen. Himlen fortæller os, at I er specielle, og vi er stærkt enige. For længe siden blev I udsat for mange begivenheder, der efterlod jer meget formindsket i sind og krop og uden forbindelse til Ånden. Denne tid handler om, at I vender tilbage til jeres tidligere tilstand af Væren: det er vores mål at bruge den første kontakt til at fuldføre operationen. Introduktion for jeres mentorer vil være en afgørende begivenhed. Indtil da skal vi hjælpe Alliancen og rådgive dem om deres forberedelser, da forandringerne skal ske i lynhurtig rækkefølge, der kræver de mest præcise reaktioner. Det er absolut nødvendigt, at I praktiserer Kærlighed og påkalder Lysets visdom.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre. Vi vil gerne begynde dette budskab med at udtrykke vores altfavnende taknemmelighed, der omfatter alle Stjernefrø og Lysarbejdere. Vi overvåger jer meget nøje, mens vi er vidne til et nyt bevidsthedsniveau, der slår igennem i hele verden. Vi er begejstrede over at se, hvordan I tilpasser jer denne nye og mere hensynsfulde virkelighed. De energier, der fortsat strømmer ind til jeres planet, hjælper jer og den store offentlighed med en bevidsthed, der vokser hurtigere og hurtigere. I bliver mere bevidste om, hvordan Ånden orkestrerer jeres opstigning. Hold fast i jeres ritualer, for de er vigtige værktøjer til at arbejde mere effektivt med Ånden og hjælper jer med at holde fokus på jeres mål.

Jeres rejse ud af begrænset bevidsthed er ikke en let rejse! Jeres virkelighed ændrer sig med veritable stormskridt. De mørke kæmper vildt, desperate for at finde en måde at stoppe Lyset på. I dette foranderlige rige er vi vidne til forsøgsvise fredsforhandlinger, der, indtil nu, blev betragtet som dårskab. Den nye Lyskoalition, Alliancen, skaber betingelserne for faldet af dem, der, i mørkets navn, tidligere obstruerede eller forsinkede jeres vækst i bevidsthed. Vi Mestre er opmuntrede af det, der manifesterer sig rundt omkring i jeres verden. Som mørkets muligheder indskrænkes, bliver det stadig klarere og klarere, hvem der vil sejre.

Vi takker også den Galaktiske Føderation, uden hvis hjælp Alliancen ikke ville kunne bringe jeres velstand til at bære frugt. Hver dag velsigner vi det, der manifesterer sig på denne vidunderlige klode. Jeres positive energier gør en forskel. Sammen med dem af den Galaktiske Føderation gør vi de penge klar, der skal distribueres, de nye finansielle systemer, der skal etableres og de nye regeringsførelser, der offentligt skal bekendtgøres. Kollektivt er vi et team, der opretholder en vision om at skabe jeres nye galaktiske virkelighed. Vi balancerer på tærsklen til en længe ventet Gylden Tidsalder, hvor fred, frihed og velstand hersker. Hosianna! Hosianna!

I dag bragte vi jer endnu et budskab. Vi er ivrige efter at holde jer orienteret om vores perspektiv på dagens begivenheder. Vi stoler på, at I bruger disse oplysninger til bedre at forstå, hvad der er skæbnebestemt til at udfolde sig i jeres verden. Vid, I Kære, at den ubegrænsede Forsyning og uendelige Velstand i himlen sandelig er Jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |