Home > > Sheldan Nidle - 24. juli 2018

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 24. juli 2018

Selamat Ja! (Vær i Glæde!) Mange vidunderlige udviklinger fortsætter med at udfolde sig! Den mørke kabale (The Cabal) er stadig så arrogant og kompromisløs som altid. De er forvirrede over jeres hurtige vækst i bevidsthed og massernes opvågning. Lyskvotienten i jeres solsystem stiger eksponentielt på måder, de ikke havde forudset eller endda troet mulig. Deres greb i samfundet svækkes dag for dag, da flere mennesker bliver bevidste om deres skrupelløse rænkespil. For noget tid siden mistede den mørke kabale evnen til at begribe deres tab af magt med hensyn til at kontrollere de forlydender, som masserne fulgte kritikløst med i. Kabalen fortsætter med, fejlagtigt, at tro, at de vil rejse sig igen, som fugl Fønix af asken fra deres død.

I eksisterer i en ekspanderende bevidsthed, der udøver sin større iboende fleksibilitet til at besejre den mørke kabale og dens arrogante og hårdnakkede stædighed. Vores mange allierede har brugt århundreder på stille og roligt at manøvrere sig selv ind i de fordelagtigste magtpositioner rundt omkring i verden. I årtier har de hemmeligt planlagt deres strategier for at gøre menneskeheden fri af gældsslaveri og for at genoprette Gaia til at blive en planet, der blomstrer i fred og frihed. Vi beder jer fortsat være tålmodige. Disse strategier kan ikke presses igennem. Det er vigtigt for jer at huske, at I er i gang med at opløse en magtstruktur, der har hersket i over 13 tusinde år.

Vores samarbejdsforbindelser har givet kabalen en række specifikke ultimatummer. I skal være vidne til, at disse scenarier bliver gennemført og at det endelig vil slå fejl for mørket ved at bruge mange af deres egne love mod dem. Arrestationer af kabalens øverste rækker vil kræve særlig håndtering. Det kan ikke gøres gradvist, men må gøres i et hug. Når det øjeblik kommer, så vær klar til at hjælpe jeres familie, venner og lokalsamfund, for der vil sandsynligvis blive vendt helt op og ned på deres verden. Når momentummet i jeres nye bevidsthed kommer, vil det ændre alt på sin vej.

Vi ønsker, at I skal være klar til at nyde det, der forventes at ville manifestere sig hurtigt efter hinanden. Vær forberedt på budskaber, der måske vil chokere jer, men på en meget positiv måde. Vi har givet Alliancen et nyt "computer" system, the Quantum Financial System, som vil eliminere enhver måde at stjæle eller manipulere penge på. Det er designet til at blive det centrale banksystems død, hvilket er det middel, hvormed kabalen fastholder jer i gældsslaveri. Det er meningen, at I skal leve i Lyset og sole jer i de guddommelige Sandheder, som er blevet givet jer frit af Himlen. I denne nye virkelighed skal vi føre jer tilbage til jeres fuldt bevidste selv. Sammen skal vi bringe mere Lys til hvert hjørne af denne galakse.

Hilsner fra de Opstegne Mestre. Godt Galaktisk Nytår! Denne begivenhed er der grund til at fejre, mens I byder det Galaktiske Nytårs energier velkommen (26. juli). Ved daggry den 26. juli er stjernen Sirius synlig over Maya-pyramiden Chichen Itza og over Mauis vulkan Mount Haleakala. Når vi begynder en ny energetisk cyklus, så husk at byde hvert daggry velkommen ved at udtrykke en hensigt. Husk, at tid skal opleves og nydes og ikke blot bruges som en tidsmålt begivenhed. Lad denne nye æra klinge med velsignelser til Glæde for alle!

I denne tid med nye begyndelser, vær glade og taknemmelige for alle de vidunderlige begivenheder, der finder sted rundt omkring på vores klode. Den vigtigste komponent i enhver realitet er kollektivets kraft. En virkelighed dannes af bevidsthed. Den kollektive energi "præges" først og fremmest af de primære overbevisninger, I har. Inden for det fungerer I på individuel, og kollektiv, basis. Men det er det sidstnævnte, der er det mest afgørende for tiden. Hver enhed inden for det kollektive påvirkes af handlingerne fra enhver anden enhed og skaber en indbyrdes forbundet fysisk helhed: en fælles og total bevidsthed. Åndelige og fysiske bevidstheder er stærkt indbyrdes forbundne. Flere og flere mennesker rundt om i verden vågner op til Sandhed. Disse fælles interaktioner væver den givne virkeligheds gobelin.

Jeres verden er velsignet med overstrømmende guddommeligt Lys. Vi ser på i glædelig ærefrygt, mens hun ændrer sig ved hver stigning i intensiteten af dette Lys. Ligeledes styrkes og skærpes jeres eget lys, dets renhed stråler ud fra jer som et prisme. Nye nuancer og farver af Lys i overflod. Alt dette bevirker, at jeres virkelighed ændrer sit energetiske net og bevæger sig i en helt ny retning. I lader tredje dimension som jeres primære hjem bag jer og farer meget hurtigt fremad mod femte dimension. Hosianna i det Højeste!

I dag fortsatte vi vores igangværende samtale om, hvad der udfolder sig rundt omkring jer. Vær tålmodige, centrerede og glædeligt fokuseret på jeres allerdybeste ønskemål. Vid allerinderst i jeres Hjerter, at den evige Forsyning og uendelige Overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Siriansk for Fryd jer! Vær Velsignet i Himmelsk Kærlighed og Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |