Home > > Sheldan Nidle - 10. juli 2018

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 10. juli 2018

Salamat Jalwa (vær i retfærdighed). Vi vender tilbage for at tale med jer om mange begivenheder, der udfolder sig rundt omkring på jeres klode. Jeres verden er fanget i en krig mellem godt og ondt. I 13 tusinde år har den mørke kabale (the dark Cabal) haft kontrollen på jeres planet. Med de nye strategier har vi og vores allierede på Jorden, nu kaldet Alliancen, sørget for, at tidevandet er vendt: mørket mister dets magt, mens Alliancen fortsætter med at vinde momentum. Alt, hvad den mørke kabale endnu kan, er muligheden for at forårsage forstyrrende forsinkelser, som også snart vil ophøre. Mørket er i alvorlige vanskeligheder, fordi det løber tør for måder at bedrage masserne på. Alliancen, gradvist og i dens eget tempo, skaber ekstraordinære forandringer i verden.

Vi har med Alliancen delt en af vores succesfulde strategier, som vi refererer til som Flydende Gruppe Dynamikker. Denne strategi forvirrer oftest kabalen, fordi deres måde at operere på er mere statisk. Alliancen bruger nu denne flydende metode til at løse alle de problemer, som jeres verden står overfor. Når hver enkelt persons talenter anvendes på et bestemt problem, skifter gruppeledere konstant afhængigt af den ekspertise, der er brug for til det pågældende problem. Nu, da den egoistiske kabale ser deres død i øjnene, begynder de at vende sig mod hinanden. Fordi Flydende Dynamikker ikke er baseret på egoet, er gruppemedlemmer i stand til at arbejde sammen. Øgede succeser bekræfter effektiviteten af denne strategi.

Ændringer omkring forvaltning, det globale bank- og valutanetværk, verdensfred og verdens økonomiske systemer er blot de tidlige stadier i manifestationen af jeres profeterede galaktiske samfund. Afsløringen af undertrykte teknologier vil give stødet til det paradigmeskifte, der er i gang. Disse nye teknologier vil være midlerne til Gaias genoprettelse, hvilket vil omfatte ren luft, rent vand, frugtbar jord. I vil også høste fordelene ved genoprettet helbred ved hjælp af vibrationsteknologi, anti-tyngdekrafts transport, teleportation, telepati og en lang række andre forbløffende og livsændrende innovationer. Når vi ankommer til jeres kyster, vil vi bringe jer endnu flere spændende teknologier.

De energier, der kommer fra det Galaktiske centrum, vækker Gaias befolkningen. Denne globale bevidsthedsmæssige opvågning er, hvad kabalen frygter mest. Omfanget af energi, der strømmer ind fra Skaberens trone, er umådeligt! Efterhånden som disse nye frekvenser bliver integreret og forankret i Gaias nye bevidstheds gitterstruktur, kan løgn og grådighed ikke længere have magten. Sandheden kommer frem i Lyset, så alle kan se den. Nogle af disse sandheder vil forvirre offentligheden. De er den grimmere side af, hvad kabalen har skabt gennem århundreder. Dette er en tid, hvor Stjernefrø og Lysarbejdere bliver kaldet for at hjælpe. Der vil være meget brug for jeres forståelse af opstigningsprocessen til at berolige masserne. Forbered jer. Dommens dag nærmer sig!

Vær hilset. Vi er jeres Opstegne Mestre. Et nyt rige gryr. Vi beder jer om at være tålmodige, da et ubestemmeligt antal fantastiske begivenheder bliver gjort klar til at blive afsløret. Vi takker Himlen for det, der er ved at blive født! En yderst elskværdig velsignelse bliver skænket os alle. I må ofte føle, at det, I har arbejdet for, er længere væk, end det egentlig er. At livet, i 3D termer, der manifesterer sig for næsen af jer, er en kendsgerning, når det i virkeligheden er ren illusion. Ofte kan det synes som om jeres lovede velstand og verdensfred aldrig kommer til at manifestere sig. Vi er her for at fortælle jer, at de er tættere på, end de ser ud til i lyset af de aktuelle verdensbegivenheder.

Kabalen vakler på grund af højnelsen af bevidstheden, forankret af Gaias folk i den nye energetiske gitterstruktur af Lys. Det har nået et momentum, der sikrer dens sejr. Vi steg ned fra fuld bevidstheds lyksalighed til et rige af rædsler. På trods af denne ulykke/ugunstige vending, lykkedes det ikke for Anunnakierne og deres håndlangere at udslette vores allerhelligste tanker. Vi bevarede vores erindringer. Vores guddommelige tjeneste som Opstegne Mestre har altid været at yde jer barmhjertighed og hjælp under mørkets hærgen.

I de sidste par årtier har I set jeres liv tilsyneladende blive holdt i et limbo, mens de, der arbejder for Lyset, søgte at finde en måde, hvorpå de bedst kunne genoprette den rigtige og naturlige orden i dette rige. Der findes en plan for genoprettelse af Lemurias gamle måder og bringe det tyranni til fald, som kabalen har anvendt for at holde jer slavebundne i årtusinder. Det er for at forene jer alle sammen i det større fællesskab af Kærlighed, Lys og omsorg for hinanden! Det er bestemt til at bringe jer nærmere forståelsen af jeres ønskers glorværdige rige, til at hjælpe andre og opnå glæden ved indre bedrifter. Til dette formål skal I udvides bevidsthedsmæssigt og vokse i nåde. Hosianna i det højeste!!!

I dag bragte vi jer endnu et budskab om, hvad der sker i jeres verden. I står på tærsklen til ting, der på et plan dybt længes efter, men på et andet plan virkelig vil være chokerende for mange. Glæd jer, velvidende at Himlens store plan udfolder sig omkring jer! Vid, I Kære, allerinderst i jeres Hjerter, at den ubegrænsede Forsyning og uendelig Velstand i Himlen sandelig er Jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |