Home > > Sheldan Nidle - 26. juni 2018

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 26. juni 2018

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Lad os begynde. Meget bliver gjort klar til en vigtig kommende begivenhed. Denne stadigt forandrende klode, som vi ser på, er en verden, hvor mørket forfølger dets diabolske planer med ringe succes. Vi kan ikke understrege nok, at kabalens (the Cabal) død er tættere på, end de fleste af jer tror. Den nyligt dannede Alliance, i samarbejde med vores jordiske allierede, er klar til at lade en nøje udtænkt fælde smække, som vil føre til anholdelse af nogle af kabalens personale fra de øverste rækker. Arrestationsplanen er udarbejdet med sigte på at holde offentligheden informeret for at begrænse kaos. Som vi tidligere har nævnt, fungerer deres "gammelkendte" måder at holde Jordens borgere slavebundet på ikke længere. Fordi mørket ikke ser ud til at kunne ændre deres modus operandi, fortsætter deres tricks om at forhindre den guddommelige plan med at udstille dem som de slyngler, de er. Samtidigt vågner masserne op. Globalt begynder borgerne at rejse sig og kræver gennemsigtighed og Sandhed.

For tiden bliver mørket tvunget til at opgive enorme summer af dets jordiske rigdom. Derfor er alle de større regeringer i jeres verden gået enten konkurs eller næsten konkurs. Denne kendsgerning holdes skjult for at holde gang i den nuværende list og undgå at vække den panik og vrede, der ville opstå, hvis denne kendsgerning blev offentliggjort. Den sande rigdom i jeres globale samfund vil først komme frem, når en global valutaomstilling, der er baseret på guldbeholdninger, manifesterer sig. Denne virkelighed nærmer sig et punkt, hvor det skal afsløres for offentligheden. Når disse bekendtgørelser annonceres, vil de også afsløre en ny række af midlertidige regeringer. Lige nu afsluttes følsomme forhandlinger, der skal gøre det muligt for alle disse begivenheder at finde sted. Alliancen står nu i en magtposition og gør alt, hvad der kræves for at få denne vanskelige overgang til at forløbe så glat som muligt. Det epokegørende øjeblik kommer snart til at ske, hvilket vil skænke os alle på denne planet og befolkningen på Jordens overflade en yderst mirakuløs gave.

Mens vi venter på dette magiske øjeblik, gennemfører vores personel på rumskibene de næste skridt i vores afsløringsscenarie, hvoraf det ene vedrører vores første TV-udsendelse efter afsløringen. Vores kommunikationsteam gennemser det, vi har til hensigt at formidle til jer. Det er vigtigt for jeres brødre, Agarthanerne, at blive introduceret korrekt for jer. De foreslår at lære jer om jeres sande oprindelse og jeres sande historie. Denne viden er meget forskellig fra det, I har lært. Vi har også til hensigt at vise de forskellige teknologier, vi ønsker at dele med jer. Denne dagsorden er blot den første del af vores indledende interaktion med jer.

I soler jer i det nylige kraftfulde Sommersolhvervs energier, som indeholder mange nøgler til, hvad der skal udfolde sig. Bogstaveligt talt hviler galaksens øjne på jer! Himlen forsikrer os om, at utallige nødvendige forandringer bliver gjort klar til at manifestere sig, for at tillade Lyset at komme ud som Sejrherrer! Dette vil udgøre åbningssalven i bestræbelserne på at etablere de nye energier, der skal føre jer til selve tærsklen til fuld bevidsthed. Mange Væsner af en høj spirituel natur har sluttet sammen i jeres verden for at skabe betingelserne for første kontakt og alt, hvad der skal følge. Vi bruger vores teknologiske fordel til at sætte skub i planen og sikre, at dette afgørende åbningstræk lykkes i overensstemmelse med Himlens ønsker.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre. I sidste uge bød vi de nye frekvenser fra den Store Centrale Sol velkommen planlagt for planetens Sommersolhverv på den nordlige halvkugle og Vintersolhverv på den sydlige halvkugle. Energierne, der kommer med juni Solhvervet, bringer en opgradering til jeres menneskelige og Lys-legemer. Frøene, der blev plantet ved forårsjævndøgn, vil nu blomstre. Disse nye frekvenser er en potent katalysator for forandring. Udvis taknemmelighed, når I mærker forandringer i jer selv og over for menneskene omkring jer, i regeringer og den finansielle industri og inde i hendes planet.

De energier, der omslutter Gaia, omfatter også hele vores Mælkevejsgalaksen. Atmosfæren på Venus bliver koldere. Mars' atmosfære oplever også klimaforandringer og begynder at danne Jordlignende forhold: små søer springer op på hendes overflade. Den røde plet, som Jupiter er kendt for, er forsvundet. Saturns ringe viser sig at være et mere udførligt sammenvævet net af bevidsthed. Forandringer i vores galakse som disse er forårsaget af en højnelse af bevidstheden. Samlet set går vi opad i frekvensspiralen til 5. dimension.

Tydeligvis udfolder meget sig for fødslen af en helt ny verden for jer. Vi opfordrer jer, kære, at deltage i denne proces. De seneste skridt mod transformation har nået det punkt, hvor I er nødt til at slutte jer sammen for at hjælpe hinanden. Hver og en af jer besidder viden om, hvordan I skal forvandle jer til galaktiske mennesker. Del det med hinanden. Skab et sikkert miljø, hvor I kan tale om disse emner frit og åbent. En ting er at høre disse oplysninger sendt ud på TV, men noget helt andet er at høre det med Kærlighed og omsorg, der kommer fra en, I kender. Der er ikke noget bedre end den personlige kontakt. Det er vores hensigt, at denne velsignede overgang til fuld bevidsthed bliver fyldt med det Guddommeliges magi! Dette er en hellig opgave, der begyndte for næsten 13 tusinde år siden. Nu gør vi alt, hvad der kræves, for at bringe Himlen tilbage til hver og en af jer.

I dag fortsatte vi med at informere jer om, hvad der manifesterer rundt omkring på jeres klode. En tidsalder med velstand og harmoni er under dannelse. Dette er derfor en overgangstid. Vær tålmodige og hele tiden klar til at arbejde for triumfen i denne nye række af virkeligheder og gør jer klar til en ny åndelig tidsalder. Vid, I Kære, at den ubegrænsede Forsyning og uendelig Velstand i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |