Home > > Sheldan Nidle - 11. april 2017

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 11. april 2017

11 Men, 18 Mac, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Denne mærkelige virkeligheds vanvid fortsætter med at frembringe konstante nye fortolkninger af, hvordan denne verden fungerer. Vi sidder tilbage i et dilemma med hensyn til at regne det hele ud. På grund af dette sidder vi tilbage i et henholdende mønster, men er stadig i den sidste del af processen med at gøre den forudsagte start på RV og enden på det gamle USA, INC. mulig. Dette rige er fyldt med konstante faldgruber, som på en eller anden måde bliver til velsignelser, der rykker alt fremad. Vi forventer om kort tid at høre, at de første længe ventede udbetalinger omsider er begyndt. De, der har ansvaret for denne opgave, insisterer på, at dette riges nuværende afsporede tilstand ikke skal udsætte dette meget forsinkede øjeblik. Vi forventer at høre gode nyheder og ved, at noget stort er ved at ske. Jeres rejse skæmmes konstant af den angiveligt hjælpeløse mørke klikes luskede fupmageri. Vi er tilbøjelige til at le af deres antagelser. Vi tror, at flere vigtige mirakler snart skal indfinde sig og forandre alt.

Vi har iagttaget dette kollektive vanvid i de sidste få årtier og det er svært formelt at engagere sig i det. Dette rige ligner en moderne "Alice i Eventyrland"-virkelighed, hvor det, der synes virkeligt, ikke er det og det, der er latterligt, pludselig synes at være den eneste sande virkelighed. I har dem, der er styrende, der handler på en surrealistisk måde. Imidlertid bliver det, der synes umuligt, den eneste virkelige vej. På trods af dette sker tingene virkelig i denne virkelighed, hvor tingene er vendt på hovedet. Det er ikke underligt, at vi i fortiden undgik sådanne ufuldstændige verdener. På trods af dette er vi ikke desto mindre forpligtet til at gøre det, der er rigtigt for at gøre det muligt for dette rige at vokse i bevidsthed og løse dets nuværende problemer. Vi ser, at de, der er udpeget til at skabe denne nye verden, er tæt på at tage deres meget nødvendige skridt. Det er dette, der giver os følelsen af, at noget vidunderligt er ved at ske!

De, hvis liv er tæt forbundet med den hellige proces, indser, hvor grundigt skabelsen af denne nye virkelighed bliver gennemført, selvom alt synes at være lidt til en side. Noget virkelig vidunderligt bliver født. Mørket begynder at indse, at denne gamle virkelighed er færdig og i dets sted er en ny, der i den nærmeste fremtid skal begave dette rige med to ting. Først er der den nye velstand og dens guddommelige naturlige følge, opståen af en mere bevidst menneskehed. Dernæst er der den voksende kraft i dette rige, der endelig skal forføre mørket og derefter virkelig ødelægge det og dets modbydelige måder. I dens kølvand skal den energi, der opstår, skabe Lyset og dets sande Kærlighed, Retfærdighedens vej! Vær hele tiden bevidst om dette og vid i jeres Hjerters inderste, at dette nonsens-fyldte morads indeholder kimen til denne nye forunderlige virkelighed. I har vandret tilsyneladende for evigt for at nå til dette punkt. Vær hele tiden bevidst om, at denne nye hellige kraft dannes og skal føre menneskeheden på Jorden til dens bestemmelsessted af himmelsk herlighed.

Denne virkeligheds transformation skal gøre en ende på den nuværende atmosfære af håbløshed og erstatte den med frihed, der medfører Suverænitet og en måde at nå jeres inderste passioner for Kærlighed, Lys og Glæde på. Det er denne herlighed af pragt, der skal være den nye republik og dens særlige kendemærke af himmelsk forvaltning. Den hellige kraft bag alt dette vokser og er på nippet til at transformere jeres nuværende unødige lidelser. Derfor skal I ikke tro, at de nuværende usunde forhold er permanente. Mørket og dets mange regimenter vil blive fejet væk. Vi byder begyndelsen af vores tid med jer velkommen! Dette skal gøre det muligt for jer at tage del i alt og alle. I vil begynde jeres tid med Himlen på jorden. Alle vidundere skal være normen. Halleluja! Halleluja!

Hurra! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer fyldt med en Glæde, der ganske enkelt anerkender, hvor vidunderligt I vokser og forbereder jer til en ny virkelighed. Denne nuværende skabelse af Jorden skal snart blive Velsignet af Himlen og derfor være i stand til, på det rigtige tidspunkt, at dukke op på magisk vis. Vores operation skal berede disse ting og berede os på manifestationen af denne indre pragt! Vær ikke bange, I Velsignede! Dette nye rige skal opstå ud af den nuværende atmosfære, der i øjeblikket hersker i dette land med misforståede drømme. I er bestemt til snart at se disse vidundere og en ny virkelighed dukke op! Vi er klar over, hvor nemt I ofte forveksler det kommende Gode med det dårlige. Vi forstår, hvorfor Himlen har skjult alt dette og at det efterlader jer forvirrede midt i denne specielt planlagte gåde. Denne proces begynder nu at opløse sig og blive noget, I vil se mere klart.

Denne proces er et middel, der vil give jer mulighed for at se tingene i et langt mere genkendeligt lys. Det er noget, der skal forandre sig, efterhånden som jeres bevidsthed vokser. I denne nye bevidsthed skal I se os klarere og bedre forstå, hvorfor alt dette måtte ske. Det er ofte ikke let at se gamle overbevisninger på nye måder. Vi stødte på dette, da vi startede vores egen træning for at blive gode og pålidelige Opstegne Mestre. Det er ved påfyldning af disse flasker med nye opfattelser, at I lærer at reorganisere jeres gamle virkeligheder. Ved at gøre dette regelmæssigt lærer I at se tingene på en ny måde. I har alle hurtigt lært om jeres kollektive visions store kraft. Nu skal I vise jer selv det næste skridt, idet I styrker nye overbevisninger med disse yderst vidunderlige visioner. Restruktureringen af jeres gamle opfattelser til nye er afgørende for, hvad I gør næst.

Tænk på denne vækst som en ny vej til at realisere dem, I virkelig er og hvorfor I er her nu. Det kan være svært og som tidligere nævnt noget forvirrende. Lad disse kommende tid være en slags måling på det, der ligger forude. Brug disse lektioner som hjælp til bedre at forstå det, Himlen virkelig har gang i. Når først I forstår det i jeres indre, vil den mærkelige atmosfære, der omgiver jer, pludselig give mening. Derfor er det vigtigt, at I bevarer roen og ikke for hårdt forsøger at skabe mening i tingene. På det rigtige tidspunkt vil de skjulte sandheder pludseligt blive helt tydelige. Alt vil afsløre sig selv og få de nuværende stressende ting til at forsvinde. I dette klarhedens øjeblik kan I omsider blive klar over, hvorfor alt dette skete på dets egen guddommelige måde. Himlens metoder kan til tider virke forvirrende. Men klarhed skal dog blive synlig på det rigtige tidspunkt.

I dag fortsatte vi vores ugentlige rapporter. Det er vores hensigt at fortsætte med disse, indtil Ånden og den Galaktiske Føderation åbent træder ind på scenen. Denne lovende tid nærmer sig dag for dag! Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |